Příprava objednávek ve skladu
Využití mobilních terminálů ve skladu přináší zrychlení a zpřesnění expedice a téměř absolutně vylučuje nekompletní objednávky a záměny.

Nejčastější použití našich řešení spočívá ve využití mobilních terminálů ve skladu, kde přináší zrychlení a zpřesnění expedice, téměř absolutně vylučuje nekompletní objednávky a záměny. Samozřejmostí je co největší zjednodušení práce pro skladníka a maximální odolnost proti chybám.

Nejčastější metody vychystávání

Zde uvádíme tři nejčastější přístupy k vychystávání zboží, které se často i v rámci jednoho provozu kombinují a používají pro různé typy objednávek (obvykle B2B a B2C).

Uvedeny jsou jen samotné procesy ve skladu prakticky z pohledu skladníka, v reálném provozu jim předchází a po nich následují různé automatizace, které jsou přizpůsobeny danému provozu a nikdo do nich nezasahuje. Vychystávání tak předchází automatické vyhodnocování a určování expedovatelných objednávek (skladová dostupnost, úhrada, kredit, stav pohledávek, …) a po expedici naopak následuje automatizace vystavení faktury/výdejky, generování štítků pro přepravce a informování zákazníka o expedici.

Samozřejmostí je možnost optimalizace samotné cesty po skladu dle skladových pozic, aby i nachozená vzdálenost byla co nejkratší a odpadlo zdržování se hledáním jednotlivých položek.

Bezpapírová expedice

Častým požadavkem zákazníků je minimalizace potřeby tisku papírových podkladů pro expedici. Motivací je většinou úspora nákladů a minimalizace dopadů na životní prostředí na druhé straně.

Používáme pro zobrazení potřebných dat monitor či TV, což přináší zásadní výhodu v tom, že data na displeji mohou být vždy aktuální. Lze tak měnit pořadí ve frontách objednávek (VIP, …). Displej také může být interaktivní, pomocí tlačítek upravovat potřebné parametry, spouštět třeba tisk dokladů/štítku či cokoliv potřebného.

Druhou výhodou displeje je možnost řazení objednávek do různých front, například dle dopravců (některý vyzvedává dříve než jiný), mít samostatný sloupec pro osobní odběry (protože mají absolutní prioritu) a mít zobrazeny potřebná data pro expedici. Na displeji je možné zobrazit cokoliv, běžná je třeba hmotnost objednávky, informace, zda jde o nějaký nadrozměr, počet položek apod

Vychystávání objednávek po jedné

Nejčastější a nejjednodušší způsob je vychystávat objednávky po jedné. Není to však optimální způsob v případě malých objednávek, kdy skladníci zbytečně chodí do skladu pro každou jednu objednávku a většinu pracovní doby tak prochodí. Tento způsob je tak často optimální jen pro velké objednávky, často B2B. Na druhou stranu je to nejjednodušší způsob, je proto často tím “prvním krokem” v přechodu na použití mobilních terminálů ve skladu a opuštění zastaralých způsobů.

Skladníci mají tyto “jednotlivé” (automaticky vyhodnocené jako expedovatelné) objednávky zobrazené na displeji, spolu s důležitými údaji (hmotnost, …) a ve sloupcích podle priority, přepravců (či čehokoliv jiného). Objednávku si vybírají naskenováním QR kódu, tím se objednávka “uzamkne” pro kohokoliv dalšího a oni podle seznamu položek na displeji mobilního terminálu skenují jednotlivé zboží a vkládají je do košíku či zrovna do krabice. Na konci objednávky, když je vše v pořádku, zadají počet balíků a případně vyberou dopravce a doklad uloží. V tu chvíli jim z tiskárny vyjíždí štítky na balíky a mohou se automaticky tisknout i dodací listy/výdejky/faktury pro vložení do zásilky.

Celá práce skladníka tedy spočívá v naskenování objednávky z displeje, naskenování položek, zadání počtu balíků a uložení dokladu. Vše ostatní probíhá automaticky.

Vychystávání objednávek po více

Druhým způsobem je postup, který je často spojen s využitím “speciálních” vychystávacích vozíků s několika (dle velikosti sortimentu) přepravkami – pro každou objednávku je jedna přepravka. Skladník tak vždy jde do skladu pro určitý počet objednávek, což ušetří mnoho kroků. Zde pro ilustraci popisujeme situaci s 5 přepravkami ve vozíku, počet je však libovolný. Každá přepravka je označena jedinečným ale přehledným kódem, např. B001, B002 atd.

Určité objednávky se automaticky “sdružují” do tzv. svozových skupin po 5 (dle jakékoliv logiky) a na provozním displeji se zobrazuje fronta svozových skupin, opět s QR kódem. 

Skladník tedy naskenováním jednoho kódu načte všech 5 objednávek, následně načte čísla 5 přepravek a v seznamu položek během vychystávání vidí, jaké množství jaké zásoby má dát do které přepravky. Jakmile vše posbírá, vyloží všech 5 přepravek na expedičním místě, vezme si libovolných 5 prázdných a jde opět sbírat.

Na expedičním stanovišti obvykle probíhá druhá kontrola, kdy balič načte kód z přepravky, tím se vybere objednávka k přepravce přiřazená a běžným způsobem odkontroluje položky (které již má v přepravce připravené), zadá počet balíků a vytiskne štítky a případně doklady.

Sdružování objednávek do jednoho pick-up listu

V případě velkého množství malých objednávek (obvykle nejvýše třípoložkových) je nejoptimálnější způsob, kdy se mnoho objednávek sdruží do jedné svozové skupiny a ta následně do jednoho pickup listu a posbírají se tak často desítky objednávek během jedné cesty skladem. Počet objednávek je proměnlivý, obvykle se vychází např. z počtu různých položek či třeba hmotnosti pick-up listu. Sdružování objednávek je opět plně automatizované. Ke třídění zboží do jednotlivých položek dochází až na expedičním pracovišti. Tedy čím menší objednávky, tím větší úspora času.

Skladník z displeje načte číslo pickup listu a vezme si jeden či více velkých vozíků, ze kterých opět načte jejich čísla a ve skladu posbírá položky ze všech objednávek “na jednu hromadu”. Jakmile má pick-up list hotový, zanechá vozíky na expedičním pracovišti a práce pro něj končí, může začít s dalším pick-up listem.

Na expedičním stanovišti se naskenováním kteréhokoliv z vozíků daného pick-up listu vybere “obor” objednávek, expedice pak probíhá metodou “první položky”, tj. balič vezme jakékoliv zboží z hromady, automaticky se otevře první (největší, nejmenší, …) objednávka, která tuto položku obsahuje, zobrazí se seznam dalších položek a po jejich kompletním odkontrolování se opět zadá počet balíků a tisknou se štítky a doklady.

Specifickým a možným rozšířením této metody je postup, kdy se sdruží velké množství objednávek do jedné svozové skupiny a ta se opět rozpadne do několika pick-up listů, nejčastěji podle místností, rozměrů či třeba pozic. Skupinu třeba 60 objednávek pak vychystávají tři skladníci – jeden s vysokozdvižným vozíkem, protože položky jsou dle pozic vysoko, druhý s paletovým vozíkem, protože jsou to těžké věci a třetí jede autem pro nízkoobrátkové položky do externího skladu.

Zaujala Vás bezpapírová expedice a její možné varianty? Chcete jí vyzkoušet ve svém skladu? Kontaktujte kolegu Jakuba, který se s Vámi rád domluví.

Jakub Raška
Projektový manažer
+420 730 196 983

Obsah

O systému

plusSystem je komplexní sada aplikací a nástrojů k Pohodě, mající za cíl urychlit, zjednodušit a zpřesnit provádění běžných operací. Těchto nástrojů a aplikací je celá řada, lze je přibližně rozdělit do čtyř skupin podle zaměření, kam jsou určeny.

První skupinou jsou Obecné nástroje, které využije prakticky každý, kdo v Pohodě alespoň fakturuje – rozesílání informací pomocí SMS a emailů – upomínky faktur po splatnosti, informace o stavu zpracování objednávky, automatický export , druhá skupina je určena do skladu, to znamená na veškeré operace spojené s příjmem a výdejem zboží a vyřizováním objednávek. Třetí skupinou jsou výrobní procesy, od plánování výroby po značení výrobků a poslední skupinou jsou aplikace usnadňující práci účetním firmám a její vykazování.

Hlavní součástí druhé skupiny pro Sklad a objednávky je aplikace pro práci s čárovými kódy – mobilní terminály do skladu, pevné expediční terminály, tisk štítků na přijímané zboží i označování zboží při expedici podle požadavků zákazníků. Také sem patří řešení pro hromadnou fakturaci objednávek skladem, konsolidaci objednávek a různé automatizační nástroje.

Ti, pro které je důležitá Výroba a potřebují využít Pohodu k evidenci surovin, polotovarů i finálních výrobků poté využijí nástroje pro generování šarží při příjmu surovin (sledovatelnost), plánování výroby z hlediska nákladovosti, rozpad výroby na jednotlivá pracoviště a značení hotových výrobků včetně generování ev. čísel (výrobních čísel / šarží) a automatického tisku protokolu i dokumentace k výrobku.

Poslední skupinou našich produktů jsou Účetní firmy, které používají Pohodu a potřebují zjednodušit příjem dat ze software, který používají jejich klienti a také potřebují svým klientům vykazovat poskytnuté služby v přehledné formě tak, aby na jejich základě bylo možné provést fakturaci či alespoň stanovit výši paušálu odpovídající skutečnému rozsahu.