Chcete se na něco zeptat?

Ing. Záviš Jirásek

plusBonita:
Pokročilá analýza zákazníků

Zajímá Vás, kteří z Vašich zákazníků platí závazky včas či naopak po splatnosti? Nebo který je pro vás z hlediska zisku zajímavější a který méně? Okamžitý a celkového přehled o bonitě Vašich zákazníků Vám dá aplikace plusBonita, která pravidelně sestavuje analýzu platební morálky zákazníků a ABC analýzu dle zisku či obratu.

obtížnost
nasazení

E1

Co Vám plusBonita přinese?

 • přehledné informace o chování obchodních partnerů,
 • jasná informaci o tom, kterému z partnerů vycházet vstříc a který třeba neplatí své závazky včas
 • okamžitý přehled nad celkovým součtem pohledávek pro každého z partnerů nebo zákazníků přímo v adresáři
 • informace o dosaženém obratu a zisku z daného odběratele přímo v adresáři
 • jasně dané skóre platební morálky vyjádřené číselnou hodnotou

Co plusBonita umí?

 • analyzovat pravidelně zákazníky z hlediska obratu a zisku
 • třídit zákazníky do skupin podle jejich bonity
 • přiřadit každému ze zákazníků skóre podle jeho platební morálky
 • zobrazovat součty neuhrazených pohledávek v Adresáři
 • zobrazovat dosažený obrat a zisk za zadané období v Adresáři

Podrobný popis

Fotogalerie

Cena řešení

Ke stažení

Changelog

plusBonita - pokročilá analýza zákazníků

ABC analýzu vycházející z Paretova pravidla a její princip určitě znáte, používáme jí už u pokročilé analýzy skladových zásob v aplikaci plusABC. Jedná se o šikovný nástroj, který pomáhá se zaměřit na důležité věci. Využít ale jde i na jiné věci než na analýzu zásob ve skladu. Aplikace plusBonita využívá stejný princip jako plusABC, ale analyzuje zákazníky, jejich bonitu (obrat/zisk) a skóre (platební morálka).

Pro snadnou interpretaci výsledků analýzy je každý ze zákazníků označen číslem, které reflektuje kritéria analýzy jako je např. platební morálka ve vztahu k celkové fakturaci. Tato číselná hodnota okamžitě vypovídá o tom, jak si zákazník ve vztahu k Vaší firmě stojí a lze jej snadno zohledňovat např. ve Vašem přístupu k zákazníkovi (Mám mu vycházet vstříc? Mám mu dávat zboží na splatnost? atd…)

Hlavní vlastnosti aplikace plusBonita:

 • aplikace analyzuje a třídí zákazníky do čtyř základních skupin podle jejich bonity
 • přiřazuje zákazníkům skóre podle nastavených kritérií
 • podle skóre lze snadno zákazníky filtrovat
 • zobrazuje celkové pohledávky pro každého zákazníka
 • výpočty lze ovlivnit vlastní SQL podmínkou

Co plusBonita vyhodnocuje?

Analýza obratu/zisku

Jedná se o rozšířenou analýzu, která vyhodnocuje a kategorizuje zákazníky do čtyř základních skupin (A, B, C, Z) podle finančního obratu či zisku vůči celkovému obratu/zisku. Do kategorie A zařadí horních přibližně 10% zákazníků přinášejících 70% zisku za nastavené období, např. poslední kvartál. Procentuální hranice lze nastavit, není to však obvykle potřeba. Do kategorie Z spadají zákazníci, kteří měli za sledované období záporný obrat/zisk. Analýza dále nastavuje příznak X (zákazník bez pohybů za zvolené období).

Dále je možné ukládat celkový obrat/zisk za dané období a případně i denní průměr. Veškeré vypočtené údaje se mohou ukládát do souhrnného textového pole a vybrané údaje i do oddělených polí (Pohoda E1), např. pro snadné řazení či filtrování.

Od zisku je možné odečítat vícenáklady nastavené v položkách dokladů (např. odpočty energií z pronájmu…)

Program umí pro výpočet zisku zohlednit pomocí nastavené fixní marže i textové položky či skladové položky, které se nenaskladňují a nelze tak určit jejich VNC a tím i zisk při prodeji.

Výpočty lze dále ovlivnit nastavením vlastních podmínek např. pro vyřazení určitých dokladů.

Skóre zákazníka, celkové pohledávky

Skóre zákazníka je určitým ukazatelem platební morálky zákazníka. Čím vyšší kladné číslo zákazník obdrží, tím je jeho platební morálka horší, naopak nižší záporné číslo značí splácení před termínem splatnosti. Hodnoty jsou počítány jako vážené, pozdní úhrada nevýznamné částky tak téměř neovlivní celkové skóre.

Celkové pohledávky jsou sumarizací všech zbývajících závazků zákazníka bez ohledu na sledované období, lze je opět omezit podmínkami.

Vyčíslení zisku u jednotlivých dokladů

Pokud vás zajímá celkový zisk z jednotlivých vystavených faktur, pak jej lze vyčíslit přímo k danému záznamu. Poslouží tak pro další statistiky či pro kontrolu, zda nedochází např. k prodejům za chybné ceny.

Fotogalerie

Podívejte se na to, jak vypadá rozhraní a výstup z aplikace plusBonita.

Cena řešení

Veškeré funkce a možnosti odpovídající dané řadě Pohody jsou nedílnou součástí systému, cena je jednotná a neodvíjí se od požadovaných funkcí. Cena software je pevná a neměnná, při nákupu přímo od autora i autorizovaných partnerů.

MDBSQLE1
Licence aplikace plusBonita10.000 CZK / 435 EUR
Servis a podpora
20% z ceny licence / rok
Při zakoupení v období od září do konce roku, servis na další rok neúčtujeme.
Související služby
Vzdálená instalace a zaškolení - odhadem 1 hodina práce
Účtováno dle skutečné náročnosti hodinovou sazbou
1000 CZK/h
45 EUR/h

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Ke stažení

plusBonita instalátorEXE6,3 MB
produktový list aplikacePDF0,4 MB

Changelog

1.0.4 (28.06.2023)
- přidána možnost zadání pole pro odečítání vícenákladů na položkách faktur a prodejek1.0.3 (01.09.2022)
- spouštění výpočtů v samostaném vlákně a možnost přerušení mezi výpočty
- oprava výpočtů zisku, kdy se v některých případech odečítala nákupní cena dvakrát1.0.2 (11.03.2021)
- optimalizace a zrychlení SQL výpočtů
- přidána "Z" skupina ABC analýzy = záporné položky (neovlivňují skupinu "C")1.0.1 (19.01.2021)
- přidán standardní filtr - nezapočítávat vratky1.0.0 (06.01.2021)
- první verze aplikace