Snadná automatizace

plusSystem je komplexní sada aplikací a nástrojů k Pohodě, mající za cíl urychlit, zjednodušit a zpřesnit provádění běžných operací. Těchto nástrojů a aplikací je celá řada, lze je rozdělit do skupin podle toho, s jakým konkrétním problémem Vám mají pomoci.

Mobilní terminály a expedice
plusMobile

Mobilní i pevné terminály do skladu

plusMobile je moderní online řešení pro mobilní terminály či tablety pro práci ve skladu. Pomocí plusMobile můžete provádět veškeré skladové operace - od příjmu zboží, přes evidenci skladových pozic po pickování a expedici. Samozřejmostí jsou i inventury, převody a další užitečné funkce.
plusExpedice

Expedice pro rozvoz i zasílání

plusExpedice řeší expedici a štítkování zboží (vykrývání objednávek) při přímém rozvozu (zásobování) i běžné expedici zásilkovými obchody. Je optimalizována pro práci na dotykové obrazovce a pro rychlou práci s objednávkami a čárovými kódy. Umožňuje i propojení s třídící linkou s automatickými dopravníky.
plusParcel

Expedice zásilek bez zbytečných chyb

plusParcel je aplikace pro OS Android, určená pro zefektivnění odbavování a odesílání balíků pomocí přepravních služeb. Díky chytrým funkcím dokáže zabránit záměnám při expedici a tak i zbytečnému prodlení při doručování zásilek zákazníkům.

Co je nového?

plusMobile - changelog

7.4.3 (17.1.2022) - SERVIS 2021 - oprava - AND - padání aplikace při zadání prázdného umístění - úprava - AND - respektuje se žazení zásob při vyhledávání dle nastavení v NPT - úprava - AND - při možnosti výběru číselné řady aniž by byla blíže specifikována, je jako výchozí možnost, kdy řada v XML nebude uvedena a rozhodne tak Pohoda např. dle už. nastavení - oprava - AND - oprava přihlašování pomocí NFC - úprava - AND - vyhledávání dle IČ / čísla zákazníka v hlavičce OBJ/POP/NAB - nová funkce - AND - historie dokladů, zobrazení položek i tisk - úprava - AND - více desetinných míst (až 4) v agendě Umístění - úprava - AND - lze povolit, aby se jako cílový sklad při převodu nabízely všechy sklady a ne jen ty povolené - úprava - WIN - odstranění limitu na max. množství 99999 u práce s umístěním - úprava - WIN - možnost nastavení měřítka textu, např. pro práci na PC
plusRouter - changelog

2.5.4 (12.1.2022) - oprava - chybné vyřizování objednávek při částečné fakturaci
plusNotify - changelog

2.8.3 (20.12.2021) - možnost změny temp složky - oprava ukládání konfigurace při spuštění ze sítě
plusLabelUni - changelog

1.5.5 (16.11.2021) - rozšíření funkce vyhledat doklady o rychlý tisk po úspěšném vyhledání
plusEtiquette - changelog

2.6.4 (8.6.2021) - oprava - při použití proměnných pro číslování etiket ve funkcích aplikace havarovala
plusABC - changelog

1.5.0 (17.08.2021) - přidána možnost automatického vyhledání předchozí účetní jednotky (pokud je pro výpočet potřeba)
plusAttach - changelog

1.2.3 (28.12.2020) - přidána plná podpora Pohody MDB
plusDisplay - changelog

1.1.0 (18.5.2021) - změna ovladače pro čtení z databáze, upravena stabilita a vytěžování SQL serveru při četných dotazech
plusImport2Pohoda - changelog

1.6.3 (19.08.2021) - Rozšíření - Pokud nedojde k importu dokladu při zpracování z emailu, bude dokument, který se nepodařilo naimportovat připojen do odesílaného emailu (pokud je odesílání povoleno) - Oprava - Opraveno odesílání emailů v případě neuskutečněného importu dokladu při zpracování ze zdroje Email
plusImportUni - changelog

1.7.3 (04.01.2022) - Oprava - Opraveno generování názvu souboru obrázku při chybějící nebo nestandardní příponě - Úprava - Drobné úpravy vzhledu, oprava zobrazení dat na záložce volitelných parametrů
plusOrders - changelog

1.2.8 (12.02.2020) - Oprava - Opravena chyba zobrazování přijatých objednávek u objednávek s opakujícími se stejnými položkami
plusReport - changelog

1.2.3 (01.10.2020) - Oprava - Oprava generování akce po odeslání emailů
plusReklamace - changelog

1.2.1 (23.09.2021) - Nová funkce - Přidána možnost přihlášení uživatele, pokud není uživatel znám - Úprava - Při spouštění aplikace bez parametrů (mimo Pohodu), nedojde k zavření aplikace po vyřízení reklamace. - Úprava - Přidána kontrola na stav zboží i pro rezervované zásoby - Oprava - Opraven zápis jména uživatele do reklamací
plusSkladem - changelog

1.2.3 (08.11.2021) - Nová funkce - Přidána možnost ignorovat položky objednávek, které mají záporné množství
plusServis - changelog

1.4.5 (17.01.2022) - oprava neuložení upraveného VČ předmětu
×