Snadná automatizace

plusSystem je komplexní sada aplikací a nástrojů k Pohodě, mající za cíl urychlit, zjednodušit a zpřesnit provádění běžných operací. Těchto nástrojů a aplikací je celá řada, lze je rozdělit do skupin podle toho, s jakým konkrétním problémem Vám mají pomoci.

Automatizace operací
plusRouter

Automatické zpracování dokladů

Aplikace určená pro automatické zpracování dokladů v Pohodě na základě nastavených pravidel. Slouží třeba k automatické fakturaci objednávek, vystavování zálohových faktur a daňových dokladů k nim či  automatizaci převozů mezi sklady.
novinka
plusValidator

ověřování firem přes ARES a VIES

Aplikace plusValidator slouží k ověřování kontaktů z adresáře v databázích ARES, VIES a Finanční správy. Automaticky opravuje chybné údaje a označuje kontakty příznakem spolehlivý/nespolehlivý plátce nebo zapisuje příznak insolvence u kontaktů v insolvenčním rejstříku.
plusSkladem

Přehledné vyhodnocování objednávek

Aplikace plusSkladem Vám zásadně ulehčí práci s přijatými objednávkami. Pravidelně vyhodnocuje expedovatelnost objednávek a každé objednávce přiřadí jeden nebo více barevných štítků podle libovolně definovatelných filtrů.
plusSupplier

Vydané objednávky efektivně

Řešení plusSupplier slouží pro usnadnění vystavování vydaných objednávek k dodavatelům Umožňuje objednávky vystavovat automaticky dle nastavených pravidel či interaktivně vybírat dodavatele pro každou právě objednávanou zásobu.
plusOrders

Interaktivní třídění objednávek k vykrytí

plusOrders je interaktivní nástroj pro hromadnou práci s objednávkami a jejich další zpracování. Používá se nejčastěji pro přehledné zobrazení přijatých objednávek, vyhodnocení jejich skladovosti a třídění na plně či částečně expedovatelné a neexpedovatelné.

Co je nového?

plusMobile - changelog


7.5.9 (13.5.2022) - SERVIS 2021
- verze Android 1.4.1
- oprava - AND - oprava vypisování seznamu evidenčních čísel v daném umístění po rozkliknutí detailu ve funkci Co?
- nová funkce - AND - práce se soupravami a komplety v jednoduchých dokladech (ne vykrývání a kontrola)
- nová funkce - AND - možnost definice jiného pole pro množství u kontroly dokladů stejně, jako u vykrývání
- nová funkce - AND - po kliknutí na pole s ev. číslem v Kontrole zásob se zobrazí seznam evidovanýh ev. č.
- nová funkce - AND - kliknutím na stav zásoby v Kontrole zásob se zobrazí detail stavu (množství na obj. apod.)
- nová funkce - AND - kliknutím na typ zásoby v Kontrole zásob se u položkových (Výrobky, Soupravy, Komplety) zobrazí položky
- úprava - AND - v agendě umístění se zobrazuje alternativní popis
- úprava - AND - možnost povinného sdružování položek dokladu
- úprava - AND - omezení na délku ev. č. 48 znaků stejně, jako v Pohodě
- úprava - AND - práce s balními listy ve všech agendách
- úprava - AND - úpravy v logování


plusRouter - changelog


2.6.0 (11.5.2022)
- úprava - přidání proměnných #ID# úhrady a #DATUM# daňového dokladu do SQL dotazu po vystavení daňového dokladu k přijaté záloze


plusNotify - changelog


2.8.6 (16.5.2022)
- oprava chyby při kopii podmínky pravidla
- doplnění nápovědy u podmínky pravidla


plusLabelUni - changelog


1.6.2 (07.04.2022)
- možnost zobrazení sloupce objednacího názvuplusEtiquette - changelog


2.6.4 (8.6.2021)
- oprava - při použití proměnných pro číslování etiket ve funkcích aplikace havarovala


plusABC - changelog


1.5.0 (17.08.2021)
- přidána možnost automatického vyhledání předchozí účetní jednotky (pokud je pro výpočet potřeba)plusAttach - changelog


1.2.3 (28.12.2020)
- přidána plná podpora Pohody MDB


plusDisplay - changelog


1.1.0 (18.5.2021)
- změna ovladače pro čtení z databáze, upravena stabilita a vytěžování SQL serveru při četných dotazech


plusImport2Pohoda - changelog


1.6.6 (17.03.2022)
- Oprava - Opravena kontrola vytvoření dokladu u přijatých faktur
- Rozšíření - Přidány hodnoty celkových částek do přijatých faktur
- Nová funkce - Obarvování SQL dotazů, změna použitého fontu na Courier New
- Nová funkce - Přidána podpora spouštění SQL dotazů a aplikací po načtení dat. Tedy ve chvíli, kdy je co zpracovávat.


plusImportUni - changelog


1.7.5 (02.05.2022)
- Oprava - Opravena chyba kopie zásob v případě nalezení více zásob, kdy při použití SQL dotazu se vypočítával z již upravených hodnot.
- Oprava - Opraveno znásobování hodnot ve výběru u jednotlivých parametrů zásob


plusOrders - changelog


1.2.8 (12.02.2020)
- Oprava - Opravena chyba zobrazování přijatých objednávek u objednávek s opakujícími se stejnými položkami


plusReport - changelog


1.2.3 (01.10.2020)
- Oprava - Oprava generování akce po odeslání emailů


plusReklamace - changelog


1.2.1 (23.09.2021)
- Nová funkce - Přidána možnost přihlášení uživatele, pokud není uživatel znám
- Úprava - Při spouštění aplikace bez parametrů (mimo Pohodu), nedojde k zavření aplikace po vyřízení reklamace.
- Úprava - Přidána kontrola na stav zboží i pro rezervované zásoby
- Oprava - Opraven zápis jména uživatele do reklamací


plusSkladem - changelog


1.2.7 (11.05.2022)
- Nová funkce - Přidána možnost vložit jiné pole pro množství z objednávky (např. ručně zadané množství)
- Oprava - Opraveno řazení jednotlivých podmínek pro vyhodnocení


plusServis - changelog


1.4.8 (24.02.2022)
- oprava blokace zásob servisem
- oprava chybného vkládání jména pracovníka do poznámky k položce v servisu ve specifických případech