Chcete se na něco zeptat?

Martin Žatečka

plusImportUni:
import a aktualizace zásob do Pohody

plusImportUni je univerzální nástroj pro import a aktualizaci zásob v Pohodě s možností definovat šablony pro import a podporou plně automatického spouštění.

obtížnost
nasazení

E1
SQL
MDB

Co Vám plusImportUni přinese?

  • úsporu času díky automatickému importu a aktualizaci zásob
  • konkurenční výhodu díky stále přesným informacím o zásobách
  • možnost mít přesnou informaci o stavech skladu dodavatele, pokud ji poskytuje

Co plusImportUni umí?

  • importovat a aktualizovat produkty včetně volitelných parametrů, popisků a obrázků
  • importovat data ze souborů, emailů i feedů ve formátu XML/CSV/XLS
  • pracovat s neomezeným množstvím importních šablon pro různé dodavatele
  • importovat data automaticky díky spouštění plánovačem úloh

Podrobný popis

Fotogalerie

Cena řešení

Ke stažení

Changelog

plusImportUni - aktualizace a import zásob do Pohody

plusImportUni je aplikace, která pracuje se zásobami. Slouží jak k importu zásob do Pohody, tak k aktualizaci informací o nich a to včetně volitelných a internetových parametrů a obrázků. Obrázky je možné automaticky stahovat ze zadaných URL a přikládat jako obrázky k zásobě v Pohodě.

V aplikaci máte možnost nastavit neomezené množství šablon pro import a aktualizaci zásob. Aplikace podporuje všechny běžné typy zdrojových dat jako jsou XML, CSV a Excel, které je možné načítat z adresářů, URL , FTP nebo emailů.

Párování zásob může probíhat jako pomocí EANu, což je obecně nejjednodušší a nejspolehlivější, ale lze pracovat i s různými objednacími názvy, kódy či volitelnými parametry či externími ID.

Veškeré operace lze spouštět automaticky pomocí plánovače úloh. Odpadá tak nutnost ručního spouštění a pravidelná aktualizace zásob tak může probíhat zcela automaticky. Zůstává samozřejmě možnost ručního spuštění, výběru daného souboru a jeho importu.

Příklady použití

Zakládání a aktualizace zásob

Většina velkoobchodů a distributorů poskytuje svým zákazníkům přístup k podrobným informacím o zásobách včetně popisů, parametrů a obrázků, díky čemuž můžete snadno naplnit a udržovat svůj seznam zásob a nabízet třeba na e-shopu vždy vše potřebné.

Aktualizace dostupností

Velkoobchody obvykle v nějakém zjednodušeném formátu několikrát denně poskytují informace o skladových dostupnostech a dodacích lhůtách svých produktů, které se mohou automaticky importovat do Pohody.

Fotogalerie

Podívejte se na to, jak vypadá rozhraní aplikace plusImportUni.

Cena řešení

Veškeré funkce a možnosti odpovídající dané řadě Pohody jsou nedílnou součástí systému, cena je jednotná a neodvíjí se od požadovaných funkcí. Cena software je pevná a neměnná, při nákupu přímo od autora i autorizovaných partnerů.

MDBSQLE1
Licence plusImportUni12.000 CZK / 525 EUR12.000 CZK / 525 EUR12.000 CZK / 525 EUR
Přídavná licence plusImportUni6.000 CZK / 265 EUR6.000 CZK / 265 EUR6.000 CZK / 265 EUR
Servis a podpora
20% z ceny licence / rok
Při zakoupení v období od září do konce roku, servis na další rok neúčtujeme.
Související služby
Vzdálená instalace a zaškolení - odhadem 2 hodiny práce
Účtováno dle skutečné náročnosti hodinovou sazbou
1000 CZK/h
45 EUR/h
Definice šablon (nepovinné)
Jedná se o doporučené ceny služeb, cena není nijak závazná pro partnery.
1000 CZK/h
45 EUR/h

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Ke stažení

plusImportUni instalátorEXE6,0 MB
produktový list aplikacePDF0,5 MB

Changelog

1.7.8 (14.03.2023)
- Oprava - Nezobrazuje se formulář s možností úpravy SQL dotazů


1.7.7 (07.03.2023)
- Nová funkce - !! POZOR !! Přidána podpora Office 365 emailů. Proveďte kontrolu nastavení odesílání emailů v případě chyby při importu.
- Nová funkce - U pravidel lze místo XML komunikace nad každou zásobou spustit vlastní akci (aplikace, SQL dotaz)
- Nová funkčnost - Přidána možnost importovat položky k zásobám typu komplet, sestava, výrobek. Prozatím pouze u zdroje SQL.
- Nová funkce - Přidáno tlačítko Načíst ze schránky, které spustí pravidlo se soubory, které jsou vloženy do schránky.
- Rozšíření - Přidána podpora měrné jednotky čárového kódu a koefientu MJ čárového kódu při zpracovávání dat v záložce Dodavatelé
- Rozšíření - Pokud se jedná o aktualizaci zásoby, lze v SQL dotazech u jednotlivých parametrů použít #ID#, které reprezentuje ID zásoby
- Úprava - Přeposílání emailů bylo přesunuto ke každému pravidlu. Již není vše společné, ale každé pravidlo a každý sdílený zdroj má vlastní nastavení odesílání emailů.


1.7.6 (25.05.2022)
- Nová funkce - Přidána nová sekce "Cenové akce", ve kterých lze zapisovat nové nebo aktualizovat stávající zásoby do cenových akcí. Zobrazují se pouze aktuální cenové akce.


1.7.5 (02.05.2022)
- Oprava - Opravena chyba kopie zásob v případě nalezení více zásob, kdy při použití SQL dotazu se vypočítával z již upravených hodnot.
- Oprava - Opraveno znásobování hodnot ve výběru u jednotlivých parametrů zásob


1.7.4 (17.03.2022)
- Nová funkce - Obarvování SQL dotazů, změna použitého fontu na Courier New
- Nová funkce - Přidána podpora spouštění SQL dotazů a aplikací až po načtení dat. Nyní je tedy možnost spustit SQL dotaz před samotným importem, po načtení dat a po ukončení importu.
- Úprava - přidány ikonky při zadaných hodnotách ve spuštění před a po importu
- Rozšíření - přidány hodnoty Text 21 - Text 40


1.7.3 (04.01.2022)
- Oprava - Opraveno generování názvu souboru obrázku při chybějící nebo nestandardní příponě
- Úprava - Drobné úpravy vzhledu, oprava zobrazení dat na záložce volitelných parametrů


1.7.2 (17.12.2021)
- Rozšíření - Přidána možnost importovat hlavní zásoby, pokud neobsahují detail. Pouze u XML, které mají definované hlavní a vedlejší zásoby.
- Rozšíření - Možnost změnit název souboru pro obrázky
- Úprava - Zrušeny časové značky u názvu stahovaných souborů - nahrazeno _X v případě, že se jedná o stejné nazvy souboru jako již existující.


1.7.1 (29.11.2021)
- Úprava - Upraveno načítání obrázků pro oddíly, kdy oddíl je stejný jako samotná URL obrázku
- Oprava - Oprava funkce generování detailu zásoby
- Oprava - Opraveno zjištění nového ID zásoby při použití zápisu do záložky Dodavatelé


1.7.0 (15.11.2021)
- Nová funkce - Seznam parametrů byl rozdělen do tří sekcí (Parametry zásob, Volitelné parametry, Internetové parametry)
- Nová funkce - Lze zvolit, které parametry budou zobrazeny. Urychleno ovládání aplikace.
- Úprava - Přidána kontrola, zda není již daný parametr v definici použit. V případě opakovaného výskytu je uživatel upozorněn.
- Úprava - Nový vzhled aplikace


1.6.8 (19.10.2021)
- Úprava - Úprava generování kódů dataPackItem do XML pro Pohodu


1.6.7 (07.10.2021)
- Úprava - Přidána kontrola importu zásob s informací o neproběhlém importu a případném odstranění stažených obrázků
- Rozšíření - Přidány chybové stavy do výsledku importu


1.6.6 (30.09.2021)
- Úprava - Upraven výmaz obrázků s kontrolou odstranění.


1.6.5 (19.08.2021)
- Rozšíření - Rozšířeno načítání dat z emailů o možnost zvolit další podrobnosti zabezpečení


1.6.4 (28.07.2021)
- Rozšíření - Přidána podpora vícelistových Excel souborů
- Rozšíření - Přidána podpora pro Recyklační příspěvek a jeho koeficient pro přepočet měrné jednotky
- Rozšíření - Přidána podpora OSS


1.6.3 (08.06.2021)
- Rozšíření - Přidána podpora stahování obrázků z více sloupců z typů XLS a CSV.


1.6.2 (26.05.2021)
- Rozšíření - Přidána podpora souvisejících odkazů a souboru pro typ CSV a Excel
- Rozšíření - Ve zdrojích CSV a Excel lze definovat více sloupců s obrázky
- Rozšíření - Pro zdroje typu XML lze definovat podzásoby - Pro každou podzásobu vytvoří aplikace vlastní zásobu v Pohodě s dočtenými informacemi s hlavní zásoby
- Oprava - Oprava drobných nalezených chyb


1.6.0 (12.03.2021)
- Rozšíření - Přidána podpora vkládání dat do záložky Dodavatelé
- Rozšíření - Přidána podpora volitelných parametrů typu Seznam (hodnoty lze vkládat pomocí kódu)


1.5.26 (17.02.2021)
- Rozšíření - U zdrojů typu feed lze zadat časový interval, po který bude aplikace čekat na odpověď
- Úprava - Úprava kompatibility licencí


1.5.25 (02.02.2021)
- Rozšíření - Do SQL dotazu pro změnu názvu obrázku lze vložit #OBRAZEK# a #POPIS# a bude nahrazen názvem obrázku nebo popisem obrázku
- Úprava - Úprava licencování


1.5.24 (07.12.2020)
- Úprava - Po stažení obrázku dojde ke kontrole, zda má soubor správnou příponu a případně se přejmenuje. Kontrolují se soubory typu jpg, png, tiff, bmp, gif. Ostatní zůstávají beze změny.
- Nová funkce - možnost vytvářet produkty s definicí položek
- Oprava - Opraveno generování typu karty, kdy bylo možné vytvářet pouze zásoby typu Karta nebo nešlo importovat


1.5.23 (18.11.2020)
- Nová funkce - Přidána podpora internetových kategorií pro CSV a Excel
- Nová funkce - Přidána podpora obrázků u XML dokladů, které mají informace uloženy v atributech, nikoli v samostatných větvích
- Nová funkce - Přidána podpora obrázků u CSV a Exceů dokladů - nyní lze v jednom polí mít více obrázků oddělených jedním znakem.
- Úprava - Při změně typu importu je uživatel dotázán, zda si je opravdu jistý změnou, neboť dojde k výmazu nastavení polí
- Oprava - Opraveno načítání Internetových katergorií v Nastavení polí - Výběr ze seznamu
- Oprava - Oprava aktualizace zdrojového souboru pro Excel a CSV, kdy mazalo uložené hodnoty


1.5.22 (07.10.2020)
- Nová funkce - Přidána podpora Cenových akcí. Lze aktualizovat cenu u zásob uvedených v cenových akcích (CZ i SK Pohoda) nebo zapisovat nové zásoby do dané akce (Pouze CZ Pohoda).


1.5.21 (30.09.2020)
- Úprava - Změna názvu obrázku, pokud obsahuje diakritiku nebo další speciální znaky. Nyní obrázky pouze bez diakritiky.


1.5.20 (15.09.2020)
- Úprava - cílená aktualizace více zásob není brána jako chyba


1.5.19 (10.09.2020)
- Drobné úpravy v textech a výpisu informací o provedených importech


1.5.18 (13.08.2020)
- Nová funkce - Data lze importovat postupně v balících po 250 zásobách (zaškrtávátko v nastavení importu)
- Oprava - Oprava načítání kategorií, kdy se načítala pouze jedna, i když jich bylo více
- Oprava - Opraveno zálohování dat na serveru ITFuture
- Oprava - Drobné textové, vzhledové a funkční opravy
- Nová funkce - Přidána možnost párovat zásoby dle ID


1.5.16 (28.05.2020)
- Nová funkce - Přidány parametry pro import sazeb DPH pro nákup a prodej (Kód, Textově a %)
- Nová funkce - Při odstraňování vlastní definice je uživatel dotázán, zda opravdu smazat, pokud je definice již použita.


1.5.15 (05.05.2020)
- Oprava - Drobné opravy (sdílené zdroje, zobrazení, ...)


1.5.14 (16.04.2020)
- Nová funkce - Přibyla nová volba pro aktualizaci všech zásob, pokud bylo nalezeno více zásob dle zadaných kritérií


1.5.13 (04.04.2020)
- Nová funkce - Úprava načítání skupiny obrázků ze stejného oddílu jako rozlišení zásob (načítají se pouze URL obrázku)


1.5.12 (23.03.2020)
- Nová funkce - U XML struktur lze zvolit více uzlů s jednotlivými obrázky


1.5.11 (06.03.2020)
- Oprava - Opraveno načítání sdílených zdrojů


1.5.10 (04.03.2020)
- Nová funkce - Do rozpoznání zda importovat položku přibyla možnost použít proměnnou #Update#, která nabývá hodnoty 1, pokud se jedná o aktualizaci zásoby.


1.5.9 (02.03.2020)
- Nová funkce - Přidána podpora šifrování pro stahování obrázků


1.5.8 (27.02.2020)
- Oprava - funkce souvisejících souborů


1.5.7 (25.02.2020)
- Nová funkce - Ve vlastních pravidlech lze nastvit oddíl či jednotlivě související odkazy a související soubory, které budou staženy a nahrány do příslušných složek. Související odkazy a soubory nelze aktualizovat. Pohoda aktualizaci pomocí XML nepodporuje.


1.5.6 (08.11.2019)
- Oprava - Opraveno připojování na FTP server při zadání konkrétního adresáře a jména souboru


1.5.5 (30.10.2019)
- Nová funkce - u sloupce s obrázky ve vlastní definici lze použít SQL dotaz pro zpracování URL obrázku - možno generovat i více URL z jedné hodnoty v souboru


1.5.4 (24.10.2019)
- Oprava - Oprava načítání internetových parametrů při jejich změně


1.5.3 (15.10.2019)
- Oprava - Oprava funkčnosti Podmínečného vkládání hodnot do Slev (omezení kdy hodnotu vkládat a kdy ne)


1.5.2 (17.09.2019)
- Oprava - Oprava načítání více obrázku z XML souboru


1.5.1 (09.07.2019)
- Nová funkce - Vlastní definice pravidel obsahuje nový typ - SQL dotaz. Lze tedy přidávat načítání dat z databáze.


1.4.9 (18.06.2019)
- Nová funkce - Přidána podpora SFTP protokolu


1.4.9 (18.06.2019)
- Nová funkce - Přidána podpora SFTP protokolu


1.4.8 (10.06.2019)
- Nová funkce - CSV importy - přidána možnost upřesnit s uvozovkami/bez nich


1.4.7 (06.06.2019)
- Nová funkce - U CSV souborů lze zadat znak oddělovače


1.4.6 (02.06.2019)
- Nová funkce - Možnost spuštění úloh třetích stran nebo dotazů SQL před spuštěním a po spuštění
- Nová funkce - Přidána možnost vytvořit časovou značku v názvu souboru u přesouvaných dat.
- Oprava - volitelné hodnoty u internetových kategorií obsahovaly chybu při porovnávání '='


1.4.5 (27.05.2019)
- Nová funkce - Import umí pracovat s atributy u jednotlivých větví XML souboru.


1.4.4 (14.05.2019)
- Oprava - Při použití parametrů v SQL sekci a neexistenci parametru v XML souboru bude nahrazen název parametru prázdným znakem


1.4.2 (25.04.2019)
- Nová funkce - Přidána možnost definovat Parametry z XML do SQL dotazů v importu pomocí #Parametr|Název Parametru#. Budou nahrazeny jejich hodnotou.


1.4.1 (17.04.2019)
- Oprava - Kategorie nešlo použit při způsobu: Volitelné


1.4.0 (15.04.2019)
- Nová funkce - Přidána možnost definovat zdrojový soubor jako ZIP archiv - program soubory rozbalí a případně vyfiltrované zpracuje
- Nová funkce - K jednotlivým zásobám lze přiřadit jednu či více kategorií


1.3.9 (05.04.2019)
- Nová funkce - Přidáno 20 volitelných textů, které lze použít při zpracování jednotlivých pravidel
- Nová funkce - V nastavení lze nastavit počet jednotlivých zásob importovaných při testování
- Nová funkce - Přidána možnost zálohovat soubor s nastavením na server ITFutuRe


1.3.8 (25.03.2019)
- Nová funkce - sloupec pro URL a popis obrázku lze definovat u CSV i Excel souborů
- Oprava - Opětovné spouštění importu u Excel souborů způsobovalo permanentní uzamčení zdrojového souboru.


1.3.7 (06.03.2019)
- Přidáno vytvoření internetových parametrů při aktualizaci zásob a neexistenci parametru
- Opraveno zadávání Skladu u jednotlivých pravidel


1.3.6 (13.02.2019)
- Přidán přenos sekce Intrastat do jednotlivých zásob


1.3.5 (07.01.2019)
- Přidána možnost vymazat hodnoty u zadávání volitelných definic polí
- Přidána informativní hláška u kolizních zdrojových souborů XLS x XLSX
- Opraveno mazání zdrojových souborů Excelu u vlastních definic
- Opraveno zobrazování chybějících obrázků u tlačítek ve volitelné definici polí


1.3.4 (02.01.2019)
- Opraveno volitelné zadávání parametrů - výběr z více variant


1.3.3 (20.12.2018)
- Při aktualizaci zásob lze zvolit, zda opětovně načítat obrázky
- Lze omezit jednotlivé zásoby, zda načítat, či je přeskočit


1.3.1 (17.12.2018)
- Přidána podpora aktualizací


1.0.0 (16.05.2018)
- první verze aplikace