Chcete se na něco zeptat?

Martin Žatečka

plusImportUni:
import a aktualizace zásob do Pohody

plusImportUni je univerzální nástroj pro import a aktualizaci zásob v Pohodě s možností definovat šablony pro import a podporou plně automatického spouštění.

obtížnost
nasazení

E1
SQL
MDB

Co Vám plusImportUni přinese?

  • úsporu času díky automatickému importu a aktualizaci zásob
  • konkurenční výhodu díky stále přesným informacím o zásobách
  • možnost mít přesnou informaci o stavech skladu dodavatele, pokud ji poskytuje

Co plusImportUni umí?

  • importovat a aktualizovat produkty včetně volitelných parametrů, popisků, cenových akcí, obrázků či záložky Dodavatelé
  • importovat data ze souborů, emailů i feedů ve formátu XML/CSV/XLS
  • pracovat s neomezeným množstvím importních šablon pro různé dodavatele
  • importovat data automaticky díky spouštění plánovačem úloh

Podrobný popis

Fotogalerie

Cena řešení

Ke stažení

Changelog

plusImportUni - aktualizace a import zásob do Pohody

plusImportUni je aplikace, která pracuje se zásobami. Slouží jak k importu zásob do Pohody, tak k aktualizaci informací o nich a to včetně volitelných a internetových parametrů a obrázků. Obrázky je možné automaticky stahovat ze zadaných URL a přikládat jako obrázky k zásobě v Pohodě.

V aplikaci máte možnost nastavit neomezené množství šablon pro import a aktualizaci zásob. Aplikace podporuje všechny běžné typy zdrojových dat jako jsou XML, CSV a Excel, které je možné načítat z adresářů, URL , FTP nebo emailů.

Párování zásob může probíhat jako pomocí EANu, což je obecně nejjednodušší a nejspolehlivější, ale lze pracovat i s různými objednacími názvy, kódy či volitelnými parametry či externími ID.

Veškeré operace lze spouštět automaticky pomocí plánovače úloh. Odpadá tak nutnost ručního spouštění a pravidelná aktualizace zásob tak může probíhat zcela automaticky. Zůstává samozřejmě možnost ručního spuštění, výběru daného souboru a jeho importu.

Příklady použití

Zakládání a aktualizace zásob

Většina velkoobchodů a distributorů poskytuje svým zákazníkům přístup k podrobným informacím o zásobách včetně popisů, parametrů a obrázků, díky čemuž můžete snadno naplnit a udržovat svůj seznam zásob a nabízet třeba na e-shopu vždy vše potřebné a aktuální. Zároveň si můžete automaticky udržovat aktuální i dodavatelské informace, jako objednací kódy, dodavatelské ceny atd.

Aktualizace dostupností

Velkoobchody obvykle v nějakém zjednodušeném formátu několikrát denně poskytují informace o skladových dostupnostech a dodacích lhůtách svých produktů, které se mohou automaticky importovat do Pohody.

Fotogalerie

Podívejte se na to, jak vypadá rozhraní aplikace plusImportUni.

Cena řešení

Veškeré funkce a možnosti odpovídající dané řadě Pohody jsou nedílnou součástí systému, cena je jednotná a neodvíjí se od požadovaných funkcí. Cena software je pevná a neměnná, při nákupu přímo od autora i autorizovaných partnerů.

MDBSQLE1
Licence plusImportUni12.000 CZK / 525 EUR12.000 CZK / 525 EUR12.000 CZK / 525 EUR
Přídavná licence plusImportUni6.000 CZK / 265 EUR6.000 CZK / 265 EUR6.000 CZK / 265 EUR
Servis a podpora
20% z ceny licence / rok
Při zakoupení v období od září do konce roku, servis na další rok neúčtujeme.
Související služby
Vzdálená instalace a zaškolení - odhadem 2 hodiny práce
Účtováno dle skutečné náročnosti hodinovou sazbou
1000 CZK/h
45 EUR/h
Definice šablon (nepovinné)
Jedná se o doporučené ceny služeb, cena není nijak závazná pro partnery.
1000 CZK/h
45 EUR/h

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Ke stažení

plusImportUni instalátorEXE6,0 MB
produktový list aplikacePDF0,5 MB

Changelog

1.8.1 (20.02.2024)
- Oprava - Oprava chyby s použitím #Update#


1.8.0 (12.01.2024)
- Oprava - Oprava chyby u pole Sazba DPH v procentech
- Drobné úpravy, nastavení
- Rozšíření - Přidána možnost definovat vlastní hodnoty do vzorů (XML, CSV a Excel)
- Rozšíření - Před zpracováním jednotlivých zásob lze provést SQL dotaz jehož hodnota lze následně využít v jednotlivých polích zásoby (SQL proměnné)
- Rozčíření - Přidána možnost definovat vlastní poznámku u každého pravidla


1.7.9 (27.11.2023)
- Odstranění - !! POZOR !! Ve vlastních definicích byla odstraněna volba Internetová kategorie. Pokud tuto hodnotu používáte pro uložení hodnot ze vzorové definice, je zapotřebí jí změnit na jinou hodnotu. Na funkčnosti se nic nemění, není pouze vidět a nelze použít.
- Nová funkčnost - Přidána možnost definovat importy do dodavatelů dle různých podmínek (MJ, MJ ČK, objednací kód)
- Nová vlastnost - Možnost spustit nad daty pouze dotaz bez nutnosti párovat na jednotlivé zásoby (zaškrtávátko Zjišťovat ID zásoby). Při zapnutém příznaku se zásoby nejprve napárují a následně lze použít #ID# v SQL dotazu
- Rozšíření - Úprava fungování Office 365 e-mailů
- Rozšiření - Přidána možnost SQL dotazů u zdrojů feed - lze zpracovávat i více feedů najednou. Dotazy po načtení dat a na konci lze spouštět pouze jednou, nikoli před a po každém feedu
- Rozšiření - Konečný feed lze stahovat z URL adresy, která je uvedena ve zdrojovém feedu. Používá se u feedu, které vygenerují online data a zašlou URL ke stažení.
- Oprava - Nelze použít příznak #Update# u vedlejších cen, cenových akcí a dodavatelů


1.7.8 (14.03.2023)
- Oprava - Nezobrazuje se formulář s možností úpravy SQL dotazů


1.7.7 (07.03.2023)
- Nová funkce - !! POZOR !! Přidána podpora Office 365 emailů. Proveďte kontrolu nastavení odesílání emailů v případě chyby při importu.
- Nová funkce - U pravidel lze místo XML komunikace nad každou zásobou spustit vlastní akci (aplikace, SQL dotaz)
- Nová funkčnost - Přidána možnost importovat položky k zásobám typu komplet, sestava, výrobek. Prozatím pouze u zdroje SQL.
- Nová funkce - Přidáno tlačítko Načíst ze schránky, které spustí pravidlo se soubory, které jsou vloženy do schránky.
- Rozšíření - Přidána podpora měrné jednotky čárového kódu a koefientu MJ čárového kódu při zpracovávání dat v záložce Dodavatelé
- Rozšíření - Pokud se jedná o aktualizaci zásoby, lze v SQL dotazech u jednotlivých parametrů použít #ID#, které reprezentuje ID zásoby
- Úprava - Přeposílání emailů bylo přesunuto ke každému pravidlu. Již není vše společné, ale každé pravidlo a každý sdílený zdroj má vlastní nastavení odesílání emailů.


1.7.6 (25.05.2022)
- Nová funkce - Přidána nová sekce "Cenové akce", ve kterých lze zapisovat nové nebo aktualizovat stávající zásoby do cenových akcí. Zobrazují se pouze aktuální cenové akce.


1.7.5 (02.05.2022)
- Oprava - Opravena chyba kopie zásob v případě nalezení více zásob, kdy při použití SQL dotazu se vypočítával z již upravených hodnot.
- Oprava - Opraveno znásobování hodnot ve výběru u jednotlivých parametrů zásob


1.7.4 (17.03.2022)
- Nová funkce - Obarvování SQL dotazů, změna použitého fontu na Courier New
- Nová funkce - Přidána podpora spouštění SQL dotazů a aplikací až po načtení dat. Nyní je tedy možnost spustit SQL dotaz před samotným importem, po načtení dat a po ukončení importu.
- Úprava - přidány ikonky při zadaných hodnotách ve spuštění před a po importu
- Rozšíření - přidány hodnoty Text 21 - Text 40


1.7.3 (04.01.2022)
- Oprava - Opraveno generování názvu souboru obrázku při chybějící nebo nestandardní příponě
- Úprava - Drobné úpravy vzhledu, oprava zobrazení dat na záložce volitelných parametrů


1.7.2 (17.12.2021)
- Rozšíření - Přidána možnost importovat hlavní zásoby, pokud neobsahují detail. Pouze u XML, které mají definované hlavní a vedlejší zásoby.
- Rozšíření - Možnost změnit název souboru pro obrázky
- Úprava - Zrušeny časové značky u názvu stahovaných souborů - nahrazeno _X v případě, že se jedná o stejné nazvy souboru jako již existující.


1.7.1 (29.11.2021)
- Úprava - Upraveno načítání obrázků pro oddíly, kdy oddíl je stejný jako samotná URL obrázku
- Oprava - Oprava funkce generování detailu zásoby
- Oprava - Opraveno zjištění nového ID zásoby při použití zápisu do záložky Dodavatelé


1.7.0 (15.11.2021)
- Nová funkce - Seznam parametrů byl rozdělen do tří sekcí (Parametry zásob, Volitelné parametry, Internetové parametry)
- Nová funkce - Lze zvolit, které parametry budou zobrazeny. Urychleno ovládání aplikace.
- Úprava - Přidána kontrola, zda není již daný parametr v definici použit. V případě opakovaného výskytu je uživatel upozorněn.
- Úprava - Nový vzhled aplikace


1.6.8 (19.10.2021)
- Úprava - Úprava generování kódů dataPackItem do XML pro Pohodu


1.6.7 (07.10.2021)
- Úprava - Přidána kontrola importu zásob s informací o neproběhlém importu a případném odstranění stažených obrázků
- Rozšíření - Přidány chybové stavy do výsledku importu


1.6.6 (30.09.2021)
- Úprava - Upraven výmaz obrázků s kontrolou odstranění.


1.6.5 (19.08.2021)
- Rozšíření - Rozšířeno načítání dat z emailů o možnost zvolit další podrobnosti zabezpečení


1.6.4 (28.07.2021)
- Rozšíření - Přidána podpora vícelistových Excel souborů
- Rozšíření - Přidána podpora pro Recyklační příspěvek a jeho koeficient pro přepočet měrné jednotky
- Rozšíření - Přidána podpora OSS


1.6.3 (08.06.2021)
- Rozšíření - Přidána podpora stahování obrázků z více sloupců z typů XLS a CSV.


1.6.2 (26.05.2021)
- Rozšíření - Přidána podpora souvisejících odkazů a souboru pro typ CSV a Excel
- Rozšíření - Ve zdrojích CSV a Excel lze definovat více sloupců s obrázky
- Rozšíření - Pro zdroje typu XML lze definovat podzásoby - Pro každou podzásobu vytvoří aplikace vlastní zásobu v Pohodě s dočtenými informacemi s hlavní zásoby
- Oprava - Oprava drobných nalezených chyb


1.6.0 (12.03.2021)
- Rozšíření - Přidána podpora vkládání dat do záložky Dodavatelé
- Rozšíření - Přidána podpora volitelných parametrů typu Seznam (hodnoty lze vkládat pomocí kódu)


1.5.26 (17.02.2021)
- Rozšíření - U zdrojů typu feed lze zadat časový interval, po který bude aplikace čekat na odpověď
- Úprava - Úprava kompatibility licencí


1.5.25 (02.02.2021)
- Rozšíření - Do SQL dotazu pro změnu názvu obrázku lze vložit #OBRAZEK# a #POPIS# a bude nahrazen názvem obrázku nebo popisem obrázku
- Úprava - Úprava licencování


1.5.24 (07.12.2020)
- Úprava - Po stažení obrázku dojde ke kontrole, zda má soubor správnou příponu a případně se přejmenuje. Kontrolují se soubory typu jpg, png, tiff, bmp, gif. Ostatní zůstávají beze změny.
- Nová funkce - možnost vytvářet produkty s definicí položek
- Oprava - Opraveno generování typu karty, kdy bylo možné vytvářet pouze zásoby typu Karta nebo nešlo importovat


1.5.23 (18.11.2020)
- Nová funkce - Přidána podpora internetových kategorií pro CSV a Excel
- Nová funkce - Přidána podpora obrázků u XML dokladů, které mají informace uloženy v atributech, nikoli v samostatných větvích
- Nová funkce - Přidána podpora obrázků u CSV a Exceů dokladů - nyní lze v jednom polí mít více obrázků oddělených jedním znakem.
- Úprava - Při změně typu importu je uživatel dotázán, zda si je opravdu jistý změnou, neboť dojde k výmazu nastavení polí
- Oprava - Opraveno načítání Internetových katergorií v Nastavení polí - Výběr ze seznamu
- Oprava - Oprava aktualizace zdrojového souboru pro Excel a CSV, kdy mazalo uložené hodnoty


1.5.22 (07.10.2020)
- Nová funkce - Přidána podpora Cenových akcí. Lze aktualizovat cenu u zásob uvedených v cenových akcích (CZ i SK Pohoda) nebo zapisovat nové zásoby do dané akce (Pouze CZ Pohoda).


1.5.21 (30.09.2020)
- Úprava - Změna názvu obrázku, pokud obsahuje diakritiku nebo další speciální znaky. Nyní obrázky pouze bez diakritiky.


1.5.20 (15.09.2020)
- Úprava - cílená aktualizace více zásob není brána jako chyba


1.5.19 (10.09.2020)
- Drobné úpravy v textech a výpisu informací o provedených importech


1.5.18 (13.08.2020)
- Nová funkce - Data lze importovat postupně v balících po 250 zásobách (zaškrtávátko v nastavení importu)
- Oprava - Oprava načítání kategorií, kdy se načítala pouze jedna, i když jich bylo více
- Oprava - Opraveno zálohování dat na serveru ITFuture
- Oprava - Drobné textové, vzhledové a funkční opravy
- Nová funkce - Přidána možnost párovat zásoby dle ID


1.5.16 (28.05.2020)
- Nová funkce - Přidány parametry pro import sazeb DPH pro nákup a prodej (Kód, Textově a %)
- Nová funkce - Při odstraňování vlastní definice je uživatel dotázán, zda opravdu smazat, pokud je definice již použita.


1.5.15 (05.05.2020)
- Oprava - Drobné opravy (sdílené zdroje, zobrazení, ...)


1.5.14 (16.04.2020)
- Nová funkce - Přibyla nová volba pro aktualizaci všech zásob, pokud bylo nalezeno více zásob dle zadaných kritérií


1.5.13 (04.04.2020)
- Nová funkce - Úprava načítání skupiny obrázků ze stejného oddílu jako rozlišení zásob (načítají se pouze URL obrázku)


1.5.12 (23.03.2020)
- Nová funkce - U XML struktur lze zvolit více uzlů s jednotlivými obrázky


1.5.11 (06.03.2020)
- Oprava - Opraveno načítání sdílených zdrojů


1.5.10 (04.03.2020)
- Nová funkce - Do rozpoznání zda importovat položku přibyla možnost použít proměnnou #Update#, která nabývá hodnoty 1, pokud se jedná o aktualizaci zásoby.


1.5.9 (02.03.2020)
- Nová funkce - Přidána podpora šifrování pro stahování obrázků


1.5.8 (27.02.2020)
- Oprava - funkce souvisejících souborů


1.5.7 (25.02.2020)
- Nová funkce - Ve vlastních pravidlech lze nastvit oddíl či jednotlivě související odkazy a související soubory, které budou staženy a nahrány do příslušných složek. Související odkazy a soubory nelze aktualizovat. Pohoda aktualizaci pomocí XML nepodporuje.


1.5.6 (08.11.2019)
- Oprava - Opraveno připojování na FTP server při zadání konkrétního adresáře a jména souboru


1.5.5 (30.10.2019)
- Nová funkce - u sloupce s obrázky ve vlastní definici lze použít SQL dotaz pro zpracování URL obrázku - možno generovat i více URL z jedné hodnoty v souboru


1.5.4 (24.10.2019)
- Oprava - Oprava načítání internetových parametrů při jejich změně


1.5.3 (15.10.2019)
- Oprava - Oprava funkčnosti Podmínečného vkládání hodnot do Slev (omezení kdy hodnotu vkládat a kdy ne)


1.5.2 (17.09.2019)
- Oprava - Oprava načítání více obrázku z XML souboru


1.5.1 (09.07.2019)
- Nová funkce - Vlastní definice pravidel obsahuje nový typ - SQL dotaz. Lze tedy přidávat načítání dat z databáze.


1.4.9 (18.06.2019)
- Nová funkce - Přidána podpora SFTP protokolu


1.4.9 (18.06.2019)
- Nová funkce - Přidána podpora SFTP protokolu


1.4.8 (10.06.2019)
- Nová funkce - CSV importy - přidána možnost upřesnit s uvozovkami/bez nich


1.4.7 (06.06.2019)
- Nová funkce - U CSV souborů lze zadat znak oddělovače


1.4.6 (02.06.2019)
- Nová funkce - Možnost spuštění úloh třetích stran nebo dotazů SQL před spuštěním a po spuštění
- Nová funkce - Přidána možnost vytvořit časovou značku v názvu souboru u přesouvaných dat.
- Oprava - volitelné hodnoty u internetových kategorií obsahovaly chybu při porovnávání '='


1.4.5 (27.05.2019)
- Nová funkce - Import umí pracovat s atributy u jednotlivých větví XML souboru.


1.4.4 (14.05.2019)
- Oprava - Při použití parametrů v SQL sekci a neexistenci parametru v XML souboru bude nahrazen název parametru prázdným znakem


1.4.2 (25.04.2019)
- Nová funkce - Přidána možnost definovat Parametry z XML do SQL dotazů v importu pomocí #Parametr|Název Parametru#. Budou nahrazeny jejich hodnotou.


1.4.1 (17.04.2019)
- Oprava - Kategorie nešlo použit při způsobu: Volitelné


1.4.0 (15.04.2019)
- Nová funkce - Přidána možnost definovat zdrojový soubor jako ZIP archiv - program soubory rozbalí a případně vyfiltrované zpracuje
- Nová funkce - K jednotlivým zásobám lze přiřadit jednu či více kategorií


1.3.9 (05.04.2019)
- Nová funkce - Přidáno 20 volitelných textů, které lze použít při zpracování jednotlivých pravidel
- Nová funkce - V nastavení lze nastavit počet jednotlivých zásob importovaných při testování
- Nová funkce - Přidána možnost zálohovat soubor s nastavením na server ITFutuRe


1.3.8 (25.03.2019)
- Nová funkce - sloupec pro URL a popis obrázku lze definovat u CSV i Excel souborů
- Oprava - Opětovné spouštění importu u Excel souborů způsobovalo permanentní uzamčení zdrojového souboru.


1.3.7 (06.03.2019)
- Přidáno vytvoření internetových parametrů při aktualizaci zásob a neexistenci parametru
- Opraveno zadávání Skladu u jednotlivých pravidel


1.3.6 (13.02.2019)
- Přidán přenos sekce Intrastat do jednotlivých zásob


1.3.5 (07.01.2019)
- Přidána možnost vymazat hodnoty u zadávání volitelných definic polí
- Přidána informativní hláška u kolizních zdrojových souborů XLS x XLSX
- Opraveno mazání zdrojových souborů Excelu u vlastních definic
- Opraveno zobrazování chybějících obrázků u tlačítek ve volitelné definici polí


1.3.4 (02.01.2019)
- Opraveno volitelné zadávání parametrů - výběr z více variant


1.3.3 (20.12.2018)
- Při aktualizaci zásob lze zvolit, zda opětovně načítat obrázky
- Lze omezit jednotlivé zásoby, zda načítat, či je přeskočit


1.3.1 (17.12.2018)
- Přidána podpora aktualizací


1.0.0 (16.05.2018)
- první verze aplikace