Chcete se na něco zeptat?

Ing. Záviš Jirásek

plusABC:
skladová analýza nejen pro nákupčí

Každá firma musí jako jeden z hlavních cílů řešit optimalizaci zásob, zejména v případě výroby nebo dodavatelů s delšími dobami dodání. Mít dostatečné zásoby skladem je tak nezbytnou podmínkou pro uspokojení poptávky, zbytečně veliké zásoby však vážou prostředky a brzdí rozvoj firmy.

obtížnost
nasazení

E1

Co Vám plusABC přinese?

 • optimalizaci stavů a nákupů skladových zásob dle reálné poptávky
 • podklady pro akce, výprodeje a další reklamní aktivity
 • úspora času při vyhodnocování obrátkovosti zboží
 • více informací pro správné rozhodování ve směřování vaší firmy

Co plusABC umí?

 • vyhodnocuje zásoby z hlediska obratu a zisku, obrátkovosti apod.
 • výstupy jsou dostupné ve volitelných parametrech v agendě Zásoby
 • nastavitelné období pro vyhodnocení pohybů
 • nahlížet a pracovat s daty i ze staré (uzavřené) účetní jednotky,
 • počítat samostatně v rámci každého dodavatele či sortimentní skupinu

Podrobný popis

Fotogalerie

Cena řešení

Ke stažení

Changelog

plusABC - skladová analýza nejen pro nákupčí

Princip ABC analýzy

ABC analýza je obecná analýza vycházející z obecného Paretova pravidla 80/20, které říká, že 80% svého času věnujeme věcem, které jsou jen z 20% důležité. U zásob je to podobné – přibližně 20% zásob generuje firmě 80% zisk. Malou úpravou tohoto pravidla dojdeme k ABC analýze skladových zásob, která nám roztřídí zásoby do několika skupin, a to jak z hlediska obratu, tak z hlediska zisku.
Skupiny A,B,C ...
Skupina A
tyto zásoby za sledované období vytvořily 70% obratu (zisku), jedná se obvykle o 10-30% zásob. U těchto zásob lze předpokládat růst prodejů a je nezbytné je držet skladem
Skupina Btyto zásoby tvoří dalších významných 20% obratu / zisku, je potřeba je držet skladem, ale nelze očekávat přílišný růst
Skupina Czásoby, které tvoří zbylých 10% obratu / zisku, přitom je jich mnoho, takové zásoby nemá smysl objednávat na sklad a obvykle se objednávají jen při konkrétní poptávce
Skupina Lležáky - zásoba je skladem, ale za sledované období se neprodala. Je třeba ji vyprodat, zlevnit, …
Skupina Xzásoby bez prodejů, které na začátku sledovaného období nebyly skladem, nelze tedy určit jejich prodejní potenciál
Skupina Zzásoby, které měly za sledované období záporný obrat/zisk. Zásoby v této skupině se nezapočítávají do analýzy

Další výstupy plusABC

K analýze doplňujeme vždy prodané množství za dané období a denní průměr prodeje, což může být interpretováno při vhodně nastaveném období jako predikce prodejů či tzv. virtuální dodávky, což, jsou množství, která by se prodala, pokud by bývala byla skladem (nedodaná množství z vyřízených objednávek). Zajímavým údajem je i absolutní částka zisku z dané zásoby za dané období.

Navíc je možné nastavit seskupení výpočtů ABC analýzy podle vybraného pole – výpočet si nejprve načte všechny skupiny a následně provede výpočet ABC analýzy pro každou skupinu samostatně, což umožňuje provést ABC analýzu např. pro konkrétního dodavatele či sortimentní skupinu.

Lze definovat také filtry pro zásoby či pohyby a tím vyloučit z analýzy třeba obaly, které se promítají do obratu přičemž zisk je obvykle nulový a také lze vyloučit třeba nějakou skupinu pohybů, např. projekty a mimořádné prodeje, které by jinak zkreslily analýzu.

Dalšími možnými výstupy plusABC mohou být také:

 • výpočet počtu výdejových dokladů, na kterých se zásoba vyskytuje a její rozdělení do skupin. Na základě rozdělení je pak možné v některých případech optimalizovat umístění zásob na skladě, a tedy nejčastěji vydávané zásoby umístit skladníkovi co nejblíže.
 • výpočet dnů do vyprodání 
 • počet dnů skladem (stáří aktuální zásoby od posledního naskladnění z 0ks)
 • průměrná dodací doba a směrodatná odchylka (matematicky)

Výstup do Pohody

Naše řešení ABC analýzy přináší přehledné konfigurační rozhraní, kde je možné definovat, nad kterými zásobami se analýza má provádět a za jaké časové úseky je relevantní. Přepočet pak probíhá automaticky, obvykle se provádí jako součást denní údržby, je možné jej ale spouštět třeba pomocí Externího nástroje ručně.

Umění číst z ABC analýzy

Na základě získaných dat je možné poměrně přesně určit budoucí poptávku a tedy potřebné množství k objednání (ručně, nebo např. s využitím plusSupplier pro automatizaci objednávání).

Z dat ABC analýzy lze dále vyčíst celou řadu užitečných informací. Například zásoby ve skupině C z hlediska obratu, ale ve skupině A z hlediska zisku jsou v podstatě zlatá vejce – tvoří malý obrat, takže vlastně vážou málo prostředků, ale tvoří významný zisk. Naopak zásoby, které tvoří velký obrat, ale malý zisk, mohou být zbytečnou přítěží. Zásoby skupiny L, ležáky,  je možná potřeba zlevnit, vyprodat, z nějakého důvodu se neprodávají – samozřejmě, pokud se nejedná třeba o lyže v létě.

Fotogalerie

Podívejte se na to, jak vypadá rozhraní a výstup z aplikace plusABC.

Cena řešení

Veškeré funkce a možnosti odpovídající dané řadě Pohody jsou nedílnou součástí systému, cena je jednotná a neodvíjí se od požadovaných funkcí. Cena software je pevná a neměnná, při nákupu přímo od autora i autorizovaných partnerů.

MDBSQLE1
Licence aplikace plusABC10.000 CZK / 435 EUR
Servis a podpora
20% z ceny licence / rok
Při zakoupení v období od září do konce roku, servis na další rok neúčtujeme.
Související služby
Vzdálená instalace a zaškolení - odhadem 1 hodina práce
Účtováno dle skutečné náročnosti hodinovou sazbou
1000 CZK/h
45 EUR/h

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Ke stažení

plusABC instalátorEXE0,7 MB
produktový list aplikacePDF0,5 MB

Changelog

1.6.4 (02.05.2024)
- oprava chyby ve výpočtu "Počet dní do vyprodání"1.6.3 (07.02.2024)
- přidány nové typy výpočtů - Průměrná dodací doba a Odchylka1.6.2 (24.01.2023)
- úprava uzamykání transakcí1.6.1 (06.01.2023)
- oprava chyby ve výpočtu "Počet dní do vyprodání"1.6.0 (19.10.2022)
- přidány nové typy výpočtů - Výdeje (skupina, celkem a denní průměr) vypočítané z počtu vystavených dokladů (výdejky, prodejky, faktury) za nastavené období1.5.5 (11.10.2022)
- úprava zjišťování stavu skladu zásoby pro označování ležáků, kdy ve specifických případech byla zásoba označena chybně1.5.3 (03.10.2022)
- oprava označování ležákových zásob písmenem X při výpočtech zasahujících do předešlé účetní jednotky1.5.2 (17.08.2022)
- úprava čístící SQL úlohy - nyní se doplňují do číselných hodnot nuly na vypočítávaných skladech1.5.1 (21.06.2022)
- spouštění výpočtů v samostaném vlákně a možnost přerušení mezi výpočty
- oprava selhání čístící SQL úlohy v případech, kdy více úloh používá stejná pole1.5.0 (17.08.2021)
- přidána možnost automatického vyhledání předchozí účetní jednotky (pokud je pro výpočet potřeba)1.4.2 (09.08.2021)
- oprava překlepu ve výpočtu počtu dnů skladem1.4.1 (18.07.2021)
- oprava kompatibility se starší MSSQL-20121.4.0 (28.06.2021)
- možnost hledání skladu psaním názvu
- přidán offset (posunutí) období výpočtů
- přidány nové typ výpočtů: Dnů do vyprodání, Počet dnů skladem
- přidána možnost uložení všech výsledků do textového pole
- nastavitelná fixní marže zásoby pro výpočet zisku
- umožnění filtrace na zásoby/pohyby z příkazové řádky
- oprava výpočtu X/L v případě seskupení skladů podle kódu (původně počítalo pro každou zásobu individuálně)1.3.2 (08.06.2021)
- úprava výpočtu "ležáků" (skupiny L) u obratu i zisku - nově jsou za ležáky označeny položky, které mají množství skladem před začátkem nastaveného období (dle pohybů)1.3.1 (13.04.2021)
- oprava výpočtu Obratu
- upraven filtr "jen z vyfakturovaných položek" - nyní se nekontroluje, zda je k výdejce faktura/prodejka, ale bere se přenesené množství z výdejky1.3.0 (02.02.2021)
- přidán nový typ výpočtů: poměr vratek
- přidán standardní filtr: nezapočítávat vratky
- upraveno řazení do skupin ABC tak, aby jej neovlivňovali záporné položky (záporný obrat při výpočtu ABC obratu a stejně tak i pro zisk); ty jsou nově označeny příznakem "Z"1.2.0 (30.11.2020)
- přidány 4 nové typy výpočtů: celkový a průměrný denní obrat a celkový a průměrný denní zisk
- přidány 2 standardní filtry: provadět výpočty jen z vyfakturovaných položek (odděleně pro ABC analýzu a pro Realizované objednávky)
- upraven design konfigurace1.1.5 (07.09.2020)
- oprava možného přerušení výpočtů z důvodů duplicitního pole při seskupování výpočtů1.1.4 (30.07.2020)
- oprava zastaralé knihovny JSON1.1.3 (20.06.2020)
- rozšíření o možnost seskupování výpočtů (výpočet pak probíhá automaticky pro každou skupinu)1.1.2 (16.12.2019)
- aktualizace nástroje automatického nastavení Pohody (po změnách v nové verzi)1.1.1 (27.03.2019)
- prodloužena maximální doba vykonávání dotazu na 20 minut (musí být rovněž nastaveno v DB!)1.1.0 (15.01.2019)
- rozšířeno o možnost napojení databáze předchozího účetního období; výpočet se pak dle potřeby provádí případně i z dat předchozího období1.0.7 (15.11.2018)
- oddělení výpočtu Realizovaných dodávek, přidání možnosti zahrnutí převodek (ABC analýza převodky ignoruje vždy)1.0.6 (11.09.2018)
- oprava selhání výpočtu ABC analýzy v některých případech1.0.5 (10.08.2018)
- přidána možnost uzamčení nastavení
- přidány možnosti importu a exportu úlohy1.0.4 (17.07.2018)
- optimalizace rychlosti a náročnosti dotazů ABC analýzy na databázi1.0.3 (27.06.2018)
- úprava dotazů ABC analýzy pro podporu starších SQL serverů1.0.2 (20.04.2018)
- rozšíření výpočtu obratu/zisku pro suroviny - výpočet je prováděn na základě výdeje do výroby a následného prodeje/prodejní ceny výrobku1.0.1 (05.04.2018)
- rozšíření o možnost vynulování atributů1.0.0 (04.04.2018)
- první verze aplikace