Maloobchod

Maloobchodní prodejny patří mezi časté zákazníky, a to i přesto, že obvykle využívají jen malou část našich řešení.

Usnadníme však řadu činností jak jednotlivým prodejnám tak řetězcům a pomůžeme tak k optimalizaci nákladů i růstu prodejů.

příjem a označování
zboží

inventura prodejny
a skladu

objednávání
a doplňování zboží

distribuce mezi prodejnami

analýza zásob

akční nabídky

informační kiosek, interaktivní katalog

Pokud je to alespoň rámcově to, co by vás zajímalo, pojďte se na to podívat podrobněji.

Příjem a označování zboží

Veškeré zboží na prodejně musí být spolehlivě označeno čárovými kódy, abychom umožnili hladký prodej a inventury.
podrobnosti

Mobilní terminály a čárové kódy

Spolehlivé skladové hospodářství vyžaduje důslednou kontrolu zboží při příjmu a také označení zboží čárovými kódy v případě, že jimi není označeno již od výrobce či dodavatele.

Pomocí mobilních terminálů a čárových kódů lze vytvářet příjemky, přijímat zboží dle vydané objednávky či kontrolovat již dříve v Pohodě vytvořené doklady.

Kromě kontroly, zda doklady odpovídají skutečné dodávce, tento postup zajistí také kontrolu, že všechno zboží na prodejně bude mít funkční čárové kódy a nebudou tak vznikat potíže při následném prodeji přes pokladní systém – u řady zboží se stává, že stejné zboží stejné značky pochází z různých továren a má pokaždé jiný čárový kód.

Na základě příjmů zboží je možné automaticky vytisknout např. štítky s cenami, v odpovídajícím množství, designu a s možností ručních úprav množství položek k tisku – u některého zboží se tiskne štítek na každý kus, někde na obal a někde vůbec, protože zboží již vše potřebné má na sobě uvedeno.

Importy dodavatelských dokladů

Možnost zpracování dodavatelských dokladů v elektronické formě a naskladnění zboží na několik kliknutí ušetří cenný čas.

Zejména u majoritních dodavatelů přinese značnou úsporu času import dokladů bez nutnosti jejich ručního opisování. Pokud je navíc potřeba evidovat i výrobní čísla či šarže, je úspora času a minimalizace chyb o to významnější.

Většina dodavatelů umí vygenerovat doklady v nějaké elektronické datové formě a naše nástroje se umí jednotlivým formátům přizpůsobit, takže import dokladů může probíhat i automaticky.

U všech či vybraných dodavatelů můžete pomocí mobilních terminálů kontrolovat, zda naimportovaný doklad odpovídá skutečně dodanému zboží.

Inventura prodejny a skladu

Pravidelné inventury jsou nezbytné, abychom zajistili soulad skutečných stavů s evidencí skladu v Pohodě.
podrobnosti

Efektivní inventura

Inventura nepatří mezi oblíbené činnosti žádného provozovatele skladu, prodejny však z důvodů přístupu veřejnosti a s tím spojených krádeží obvykle provádí inventury častěji než v uzavřených skladech.

Při využití mobilních terminálů a s důsledně označeným zbožím čárovými kódy je inventura velmi rychlá, odpadá vyhledávání v papírových seznamech i následné přepisování zjištěných stavů do Pohody.

To, co pomocí papírových seznamů trvá 3 dny zvládnete s terminály za půl dne. Je samozřejmě možné provádět i částečné inventury vybraného sortimentu.

Objednávání a doplňování zboží

Výběr správného zboží, jeho dostatek a včasné doplňování jsou základem úspěšné maloobchodní prodejny.
podrobnosti

Perfektní vzhled a dostupnost

U maloobchodních prodejen je klíčová estetická stránka – poloprázdné regály nepůsobí dobrým dojmem a o způsobech, jak zaujmout zákazníka, bylo již napsáno mnohé.

Doplňování zboží probíhá jak vizuálně pomocí mobilních terminálů, tak automaticky podle nastavených pravidel, statistik a predikců. V zásadě je třeba hlídat zejména

 • aby vystavené zboží dobře vypadalo a byl ho na pohled dostatek
  • použití minimálních limitů zásob
  • vizuální kontrola a vytváření vydaných objednávek přímo „od regálů“ pomocí mobilního terminálu
 • aby prodejce reagoval na poptávku a zajistil dostatek žádaného zboží a naopak aby ležáky nezabíraly místo na cenné prodejní ploše
  • objednávání na základě statistik a predikcí

Distribuce mezi prodejnami

Rozdělení zboží mezi prodejnami a optimální plánování jeho přesunů výrazně snižuje množství ležáků a zajišťuje dostatek zboží tam, kde je o něho zájem.
podrobnosti

Optimalizace zásobování

V případě více prodejen a tím více skladů je třeba řešit optimalizaci každé z nich, aby nevznikaly zbytečně veliké zásoby na jednotlivých prodejnách.

Náš systém umí generovat podklady k převozům jak mezi centrálním skladem a prodejnami, tak mezi prodejnami samotnými. Cílem je například, aby stejné zboží nebylo na jedné prodejně vyprodané zatímco na jiné neleželo ve zbytečně vysokém množství.

Je vhodné také evidovatí zásilky na cestě mezi skladem a prodejnami, ať už se provádí vlastní přepravou nebo s využitím přepravních služeb. Vždy je tak kontrola, co je na které prodejně, co na cestě a co se při přepravě ztratilo.

Analýza zásob

Prodejní plocha každé prodejny je omezena, pro dosažení zisku je klíčový výběr nabízeného zboží, minimalizace ležáků a plánování prodejních akcí.
podrobnosti

Nejen ABC analýza

Poptávka o různých skupinách sortimentu se mění jak vlivem sezónnosti, tak i vlivem marketingových kampaní či počasí.

Pomocí ABC analýzy vycházející z dat v Pohodě a Paretova pravidla budete mít vždy aktuální statistické informace o prodejích jednotlivých zásob za dané období – které zásoby se významně podílí na zisku a jsou tedy perspektivní či které se naopak staly ležáky a jen zabírají tak cenné místo na prodejně.

Data můžete také použít k cenotvorbě, predikci prodejů pro objednávání u dodavatelů a celkově výběru nabízeného sortimentu.

Akční nabídky

Zejména díky všudypřítomným supermarketům zákazníci slyší na magická slova Akce či Výprodej a proto je občas vhodné podpořit prodej konkrétních výrobků.
podrobnosti

Akce a výprodeje bez práce

Propagace zboží je v maloobchodě nezbytná a vhodně naplánované výprodeje ušetří značné náklady.

Vhodně umístěnou obrazovkou s automaticky běžícími produkty, jejich propagačními videi a dalšími materiály zákazníky zcela jistě zaujmete.

Propagované produkty mohou být vybírány na základě algoritmu nad prodejními daty v Pohodě či třeba na základě příznaků jako “Akce” nebo “Novinka”. S minimálními náklady tak účinně podpoříte prodej bez jakékoliv dodatečné práce spojené jak s výběrem produktů, tak s vytvářením jejich prezentací.

Vše vychází ze statistik, obrázků a informací dostupných v Pohodě. Samozřejmostí je možnost libovolné grafiky tak, aby byla v souladu s firemními standardy.

Informační kiosek, interaktivní katalog

Možnost zjistit si podrobnější informace o zboží ještě před jeho nákupem přímo na prodejně a bez nutnosti oslovení prodavače je pro mnoho zákazníků výhodou.
podrobnosti

Informace pro zákazníky

V některých obchodech je vhodné umožnit zákazníkovi zjištění dodatečných informací o produktu přímo na prodejně.

Samoobslužný kiosek Vám umožní poskytnout zákazníkovi mnohem více informací a třeba ve více jazycích, aniž by zákazník musel oslovit personál. Vyhledáním či načtením čárového kódu produktu zákazník získá dodatečné informace, nejčastěji o

 • složení, alergenech, receptech u potravin,
 • cenách, dostupnosti a množstevních slevách,
 • bližší specifikaci, kompatibilitě a technických údajích,
 • souvisejícím zboží, ukázkových videích

Informační kiosek může plnit i funkci interaktivního katalogu zboží s vyhledáváním.