Chcete se na něco zeptat?

Ing. Záviš Jirásek

plusExpedice:
expedice pro rozvoz i zasílání

plusExpedice řeší expedici a štítkování zboží (vykrývání objednávek) při přímém rozvozu (zásobování) i běžné expedici zásilkovými obchody. Je optimalizována pro práci na dotykové obrazovce a pro rychlou práci s objednávkami a čárovými kódy. Umožňuje i propojení s třídící linkou s automatickými dopravníky.

obtížnost
nasazení

E1
SQL
MDB

Co Vám plusExpedice přinese?

 • zrychlení celého procesu expedice produktů
 • navýšení kapacity expedice a zlepšení služeb pro zákazníky
 • zjednodušení práce při vychystávání zboží k expedici
 • díky optimalizaci pro dotykovou obrazovku ušetříte místo
 • díky propojení s váhou přesné údaje o hmotnosti dodaného zboží
 • připojením čtečky čárových kódů zrychlíte a zpřesníte identifikaci položek

Co plusExpedice umí?

 • vyhledávat a filtrovat v nevyřízených objednávkách a jejich položkách (např. dle tras, položek, termínů dodání)
 • odkládat objednávky a předávat je mezi expedičními stanicemi
 • pracovat s tolerancemi, např. u váženého zboží
 • evidovat obaly a přepravky
 • tisknout štítky na neoznačené zboží a štítky pro označení přepravních obalů
 • generovat souhrny vybraných objednávek např. pro přípravu ve skladu
 • okamžitě tvořit doklady a automaticky tisknout tiskové sestavy

Podrobný popis

Fotogalerie

Cena řešení

Ke stažení

Changelog

plusExpedice - expedice pro rozvoz i zasílání

plusExpedice rozšiřuje funkčnost vykrývání objednávek o možnost značení položek, evidenci obalů a možnost odkládání dokladů, což jsou nezbytné funkce o velkoobchodů zavývajících se např. pravidelnými rozvozy ovoce a zeleniny, masa či pekařských výrobků.

Pracuje se šaržemi i expiracemi (trvanlivostí), které umí generovat. Lze pracovat s +/- tolerancí vykrytí, vkládáním určitých položek mimo objednávku (přepravky, obaly) či vytvářením dokladů bez vazby (prodejní sklad).

Tisk probíhá na jakoukoliv štítkovou tiskárnu, součástí aplikace je, stejně jako u ostatních našich štítkových aplikací, grafický designer. Během expedice je možné tisknout jednoduše adresní a přepravkové štítky pro přehledné polepení přepravek a podobně.

Hlavní vlastnosti:

 • snadné vyhledávání v nevyřízených objednávkách a jejich položkách (uložené filtry, fulltext v hlavičkách i položkách)
 • odkládání objednávek, předávání mezi expedičními stanicemi
 • používání náhrad a označování nahrazených položek pro informaci zákazníkovi
 • připojení běžně prodávaných vah
 • vykrývání objednávek včetně tolerancí
 • evidence obalů, přepravek
 • inteligentní tisk štítků na neoznačené zboží a tisk štítků pro označení přepravních obalů (dodací adresa, obsah přepravky)
 • okamžité vytvoření a automatický tisk tiskových sestav z Pohody na základě nastavených pravidel
 • zobrazení souhrnu objednaného zboží nad odfiltrovanými objednávkami (např. jako podklad pro přípravu)

Napojení na automatickou linku

Pokud potřebujete zvýšit kapacitu, jedním z řešení je použití dopravníkové linky, kde zboží rozdělíte na více stanovišť a objednávku tak připravuje více pracovníků zároveň a při omezení fyzické manipulace se zbožím. Identifikace objednávek probíhá podle přepravek a na konci linky se vše automaticky třídí dle objednávek.

Aplikace plusExpedice je k takovémuto použití připravena a lze ji dále upravit dle konkrétních potřeb či požadavků.

Fotogalerie

Podívejte se na to, jak vypadá rozhraní aplikace plusExpedice.

Cena řešení

Veškeré funkce a možnosti odpovídající dané řadě Pohody jsou nedílnou součástí systému, cena je jednotná a neodvíjí se od požadovaných funkcí. Cena software je pevná a neměnná, při nákupu přímo od autora i autorizovaných partnerů.

MDBSQLE1
plusExpedice samostatná licence (bez plusMobile) pro 1. stanici24.000 CZK / 1045 EUR24.000 CZK / 1045 EUR24.000 CZK / 1045 EUR
plusExpedice přídavná licence5.000 CZK / 220 EUR5.000 CZK / 220 EUR5.000 CZK / 220 EUR
Servis a podpora
20% z ceny licence / rok
Při zakoupení v období od září do konce roku, servis na další rok neúčtujeme.
Související služby
Vzdálená instalace a zaškolení - odhadem 2 hodiny práce
Účtováno dle skutečné náročnosti hodinovou sazbou
1000 CZK/h
45 EUR/h
Instalace a zaškolení na místě (nepovinné)
Jedná se o doporučené ceny služeb, cena není nijak závazná pro partnery.
4.000 CZK / 175 EUR
+ cestovné

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Ke stažení

plusExpedice instalátorEXE11,8 MB
plusExpedice produktový listPDF0,5 MB

Changelog

1.6.8 (20.4.2022)
- úprava - připojení váhy DINI ARGEO, seriové


1.6.6 (4.11.2021)
- úprava - chybně odesílané nulové množství u převodek dle objednávky


1.6.5 (1.11.2021)
- úprava - vazby mezi objednávkou a výdejovým dokladem se vytváří pomocí XML
- úprava - možnost obarvení objednávek pomocí nastavených pravidel
- úprava - možnost zmenšení fontů ve výpise seznamu objednávek
- úprava - možnost upozorňování na položky s nulovým množstvím


1.6.4 (21.6.2021)
- úprava - možnost zaznamenávání stavu objednávky při expedici (Uzamčena, Odložena, Vyřízena, Odeslána)
- úprava - doplnění kódu zásoby do položek odloženého dokladu
- úprava - zaznamenání čísla objednávky do agendy odložených dokladů


1.6.3 (31.5.2021)
- úprava - možnost upozornění při vkládání položky mimo objednávku, neptá se na přepravky a položky rychlého vložení


1.6.2 (27.5.2021)
- možnost zakázání odesílání rozdělaných dokladů při vykrývání, možnost pouze odložení


1.6.1 (21.5.2021)
- odkládání dokladů při použití doplňových informací k položce


1.6.0 (20.5.2021)
- možnost použít i písmenné označení stanoviště


1.5.9 (29.4.2021)
- možnost definovat výraz pro zobrazení u položek objednávky
- zobrazení interní poznámky v seznamu položek i detailu dokladu
- zobrazení čísla zakázky v detailu dokladu
- možnost potlačit přenos poznámek ze zdrojového do cílového dokladu


1.5.8 (28.4.2021)
- zvětšení písma v seznamu objednávek
- možnost nastavení velikosti písma v seznamu položek objednávky / vyhledávání položek
- oprava ID u druhé váhy


1.5.7 (7.4.2021)
- oprava výběru šablony štítku


1.5.6 (31.3.2021)
- oprava padání aplikace při stisku kláves nahoru/dolu nad
prázdným seznamem vyhledávání položek


1.5.5 (29.3.2021)
- možnosti připojení 2 vah k aplikaci s možností přepínání za provozu
- úprava komunikace s vahami připojenými přes RS232 - náhodné chyby a padání aplikace při chybě spojení


1.5.4 (29.3.2021)
- oprava odesílání převodek do Pohody - nevalidní XML
- aktualizace knihoven FastReport


1.5.2 (1.2.2021)
- možnost vytváření převodek
- možnost povolení minimalizace aplikace při práci na celou obrazovku


1.5.0 (14.12.2020)
- možnost XSL transformace výstupního XML dokumentu pro Pohodu


1.4.9 (03.12.2020)
- přenos Dopravce a Zakázky z OBJ do dokladu


1.4.8 (30.11.2020)
- správná kompilace aplikace jako 32bit


1.4.7 (27.11.2020)
- možnost vícenásobného spuštění aplikace na stejném serveru z různých složek


1.4.6 (3.11.2020)
- oprava tisku přes RDP přesměrované tiskárny (změna čísla relace, Slovenské národní prostředí)


1.4.5 (2.11.2020)
- oprava tisku přes RDP přesměrované tiskárny (změna čísla relace)


1.4.4 (5.10.2020)
- při automatickém vkládání zbývajících textových položek a služeb byly vloženy i nahrazené položky
- při automatickém vkládání a skrytými vykrytými položkami po vložení poslední položky docházelo k pádu aplikace


1.4.3 (24.9.2020)
- pokud na skladu, z kterého se bere zásoba, je zakázán výdej do záporného stavu, kontroluje se dostupnost při vkládání položky. Zohledňuje i množství na ostatních odložených dokladech (pokud je odkládání povoleno), rezervace odečítá z dostupnosti (tj. nebude správně pracovat při expedici z rezervované objednávky).


1.4.2 (22.9.2020)
- správné přenášení Volitelných parametrů typu Seznam z objednávky do dokladů


1.4.1 (17.9.2020)
- správně se přenáší kompletní údaje z hlavičky dokladu (tel, email, ...)


1.4.0 (31.8.2020)
- možnost definování zdroje (číslo objednávky, číslo dokladu, vlastní pole) pro variabilní a párový symbol a číslo objednávky


1.3.9 (26.8.2020)
- automatické vkládání textových položek a služeb po vykrytí ostatních položek objednávky
- možnost automatického odeslání objednávky po vykrytí všech položek
- skrytí sloupce Nahrazeno, pokud se náhrady nepoužívají


1.3.8 (20.8.2020)
- možnost uplatňování zálohových faktur při vykrývání objednávky


1.3.7 (18.8.2020)
- automatické spouštění ext. aplikace po dokončení odeslání dokladu do Pohody


1.3.6 (1.6.2020)
- oprava funkčnosti s váženými EAN13 (zápis v Pohodě 283004xH i 2830040000000)


1.3.5 (28.5.2020)
- přidání váhy s indikátory CAS


1.3.4 (19.5.2020)
- oprava prvního spuštění aplikace po aktualizaci


1.3.3 (14.5.2020)
- kompletní funkčnost na displejích s větším rozlišením
- oprava - odesílání dokladů v případě, že je v Pohodě vypnuté používání cizích měn
- drobné úpravy zobrazení


1.3.2 (16.4.2020)
- první verze pro automatickou aktualizaci
- podpora cizích měn u vykrývání objednávek
- řada úprav, práce s vratnými obaly, třídící linka, rozdělení na stanoviště, ...


1.1.4 (10.12.2018)
- tisk a přenos středisek a činností
- generování data expirace i při vypnuté evidenci ev. čísel
- zobrazování klávesnice na obrazovce tlačítkem KB
- vyřízení objednávky bez přenosu do dokladu
- správný přepočet množství v objednávkách při vyřízení


1.1.3 (6.11.2018)
- zpráva adresáře při otevření objednávky
- automatické otevírání následující objednávky
- kontrola a založení agendy pro odkládání dokladů
- řada oprav chyb a vylepšení