Značení a logistika

Umíme řešit značení vašich výrobků či zboží při výrobě či příjmu od dodavatelů.

Výrobci i dovozci zboží mají povinnost zboží označovat českými názvy a může být i řada dalších zákonných oborových náležitostí, které musí být na zboží uvedeny. V dalších případech může být potřeba přikládat ke zboží návody či další dokumenty.

kusové, kartonové i paletové etikety

generování výr. čísel, šarží a expirací

GS1-128 a SSCC kódy

tisk souvisejících dokumentů

Pokud vám naše řešení dokáže vyřešit některé vaše procesy, podívejte se podrobněji.

Kusové, kartonové i paletové etikety

Ať už se jedná o vaše výrobky nebo jen uvádíte na trh zboží od dodavatelů, je třeba je označit štítky ať už pro vaši interní logistiku či vaše odběratele.
podrobnosti

Pomocí našich řešení je možné, např. na konci výrobní linky, tisknout z pevného terminálu s dotykovou obrazovkou štítky pro jednotlivé vyrobené či přijímané kusy, kartony či palety.

Lze pracovat i s proměnlivým množstvím (součtová etiketa), určovat automaticky použitou šablonu štítků pro různé druhy výrobků a definovat obsah etiket dle požadavků odběratelů či příslušných norem v daném odvětví.

Soupis takto oštítkovaného zboží je možné nakonec odeslat do Pohody jako příjemku či výrobní list.

Generování výrobních čísel, šarží a expirací

Při výrobě je v některých odvětvích povinné a v jiných alespoň vhodné odlišovat a evidovat jednotlivé vyrobené šarže.
podrobnosti

Během štítkování lze automaticky generovat výrobní čísla pro jednotlivé vyrobené kusy či šarže pro vyrobené dávky. Šarže lze generovat pomocí souvislé řady, z aktuálního data doplněného třeba o označení směny, stroje atd.

K šaržím lze na základě nastavené “záruky” v Pohodě generovat i datum expirace, který se může dále tisknout na štítcích či jen ukládat do Pohody.

GS1-128 a SSCC kódy

Na základě požadavků vašich odběratelů či pro usnadnění interní logistiky může být vyžadováno značení zboží a jeho balních jednotek pomocí standardů GS1.
podrobnosti

Logistická etiketa

Ve stále více různých odvětvích obchodu a průmyslu se zavádí používání tzv. logistických etiket.

Logistické etikety mají obecným či oborovým standardem dán vzhled i obsah a jejich hlavní výhodou je použití standardizovaných složených kódů GS1-128, které obsahují řadu informací v jednom kódů a jedním načtením tak lze získat vše potřebné.

Více o GS1-128 kódech

Čárový kód ve formátu Code128 či čtvercový DataMatrix (obdoba QR kódu) obsahují obvykle:

 • identifikaci obsaženého zboží (GTIN)
 • výrobní číslo / šarži
 • expiraci / minimální trvanlivost výrobku
 • množství, hmotnost, rozměry
 • datum výroby

Použití logistických etiket je  standardem zejména v následujících odvětvích průmyslu a obchodu:

 • automobilový průmysl
  • dodavatelské řetězce, vnitropodnikováý logistika
 • potravinářský průmysl
  • nutnost evidence šarží a expirací
 • farmaceutický průmysl
  • šarže a expirace
  • ověřování pravosti léčiv (NOOL)
 • logistika obchodních řetězců

Evidence palet SSCC

Samostatným oborem jsou firmy, které poskytují logistické a spediční služby obchodním a výrobním firmám. Jejich zájmem jsou pouze palety, které přepravují a skladují, ale obsah palet, tj. zboží, nijak neevidují.

Součástí normy GS1-128 je SSCC kód, unikátní číslo palety (či podobné přepravní jednotky) vytištěné do čárového kódu, které v sobě obsahuje informace o odesilateli (GLN) a pořadové číslo palety. Naše řešení umí jak SSCC kódy generovat, tak při skladových operacích s nimi pracovat.

Složený čárový kód může obsahovat také další informace dle normy GS1-128.

Pokud situaci zjednodušíme, běžná firma, která se zabývá poskytováním skladových služeb svým klientům, pouze přijímá a vydává palety s požadovanými SSCC. Kód SSCC tak slouží právě k takto jednoduché identifikaci palety aniž by bylo potřeba řešit obsažené zboží.

Tisk souvisejících dokumentů

Veškeré zboží určené pro spotřebitele musí ze zákona obsahovat určité dokumenty. Vždy je to návod k použití a bezpečnostní pokyny, mohou být potřeba i další.
podrobnosti

Jestliže potřebné dokumenty tisknete při příjmu či výrobě, lze nastavit jejich automatický tisk společně s tiskem etiket a pokud dokumenty tisknete až při expedici, lze třeba automaticky určit jejich jazykové mutace dle země odběratele.