Chcete se na něco zeptat?

Bc. Jakub Středa

plusSupplier:
vydané objednávky efektivně

Řešení plusSupplier slouží pro usnadnění vystavování vydaných objednávek k dodavatelům Umožňuje objednávky vystavovat automaticky dle nastavených pravidel či interaktivně vybírat dodavatele pro každou právě objednávanou zásobu.

obtížnost
nasazení

E1
SQL
MDB

Co Vám plusSupplier přinese?

  • zásadní úsporu času při objednávání zboží od dodavatelů díky automatizaci
  • usnadnění výběru dodavatele dle dodacích lhůt, cen i objednacích množství
  • usnadní rozhodování při objednávání položek díky přehlednému zobrazení dodacích lhůt, nákupních cen a jiných důležitých informací pro každého dodavatele.

Co plusSupplier umí?

  • automaticky generovat vydané objednávky dle nastavených pravidel
  • interaktivně vybírat aktuálně nejvhodnějšího dodavatele pro objednání konkrétního zboží
  • zobrazovat dodací lhůty jednotlivých dodavatelů
  • zohledňovat minimální objednací množství i jednotky
  • spouštět se automaticky pomocí plánovače úloh podle nastavených pravidel
  • automaticky vygenerovat data do záložky Dodavatelé dle skutečných pohybů za určité období

Podrobný popis

Fotogalerie

Cena řešení

Ke stažení

Changelog

plusSupplier - vydané objednávky efektivně

Hlavní funkce a možnost aplikace plusSupplier

Aplikace slouží k částečné či úplné automatizaci procesů objednávání zboží od dodavatelů. Nahrazuje rutinní práci nákupčích a uvolňuje jim tak ruce pro produktivnější činnosti, jako jednání s dodavateli, poznávání nových produktů či hledání nových možností spolupráce.

Proces objednávání zásob zahrnuje několik dílčích kroků, které si nyní popíšeme podrobněji. U majoritních dodavatelů se obvykle automatizuje celý proces, u méně významných se využije alespoň třeba výpočet požadovaného množství.

Určení požadovaného množství k objednání

Funkce Automatické objednávky v Pohodě umí na základě stavů, objednávek a limitů určit, které zásoby se mají v jakém množství objednat. Neumí však pracovat skutečně automaticky a neumí také pracovat s pokročilou analýzou jako jsou predikce prodejů, ABC analýza a další informace, které umožní objednávat mnohem efektivněji. To umí naše řešení a množství k objednání tak bude zohledňovat více faktorů a bude tak efektivnější.

Automatické vystavování vydaných objednávek

U vybraných, obvykle nejvýznamnějších dodavatelů, je vhodné plně automatizovat objednávání. Pomocí pravidel se určí, jak počítat potřebná množství k objednání se zohledněním stavů, objednávek, predikcí či dodacích lhůt a určí se, kdy se mají dané objednávky vystavovat. Ať už je to 1x denně, průběžně či např. každou středu a mimořádně v pátek, pokud objednávka překročí určitou hodnotu, je jen věcí nastavení.

Automatický výběr dodavatele

Aplikace umožňuje např. dle nejnižší ceny na základě historie nákupů  či dle nejnižší ceny z naimportovaného ceníku dodavatele (např. pomocí aplikace plusImportUni) určit nejvýhodnějšího dodavatele pro každou konkrétní zásobu.

Interaktivní výběr dodavatele

S aplikací lze pracovat i v interaktivním režimu, kdy se nejprve vypočtou požadovaná množství k objednání a obsluha pak u každé jedné položky postupně  vybírá dodavatele dle přehledně zobrazené ceny, minimálního množství či dodací lhůty. Pro takto roztříděné položky a jejich dodavatele se vystaví potřebný počet vydaných objednávek a ty se již dále mohou automaticky odeslat či ručně zpracovat.

Automatické odeslání objednávek

Vydané objednávky se mohou následně pomocí aplikace plusNotify odesílat nákupčímu či dodavateli v požadovaném formátu e-mailem či předávat na objednávkové API dodavatele (např. plusExportUni či zakázkový můstek). 

Mnozí dodavatelé třeba neumožňují zasílání objednávek e-mailem, vyžadují e-shop, jsme však schopni třeba automaticky generovat skripty pro vložení do nákupního košíku atd.

Generování dodavatelů

Doplňkovou, ale důležitou funkcí aplikace je také vygenerování dat do záložky Dodavatelé u Zásob podle pohybů za určité období. Nemusíte tedy ručně ke každé zásobě zadávat možné dodavatele, ale můžete si tento seznam dodavatelů včetně posledních nákupních cen udržovat na základě nákupů zásob za určité období.

Seznam dodavatelů dané zásoby je tak stále aktuální a lze s ním pracovat během vytváření nových objednávek. Ručně vytvořené záznamy v záložce Dodavatelé (např. kvůli množstevním čárovým kódům) zůstávají nedotčeny.

Fotogalerie

Podívejte se na to, jak vypadá rozhraní aplikace plusSupplier.

Cena řešení

Veškeré funkce a možnosti odpovídající dané řadě Pohody jsou nedílnou součástí systému, cena je jednotná a neodvíjí se od požadovaných funkcí. Cena software je pevná a neměnná, při nákupu přímo od autora i autorizovaných partnerů.

MDBSQLE1
Licence aplikace plusSupplier16.000 CZK / 700 EUR16.000 CZK / 700 EUR16.000 CZK / 700 EUR
Servis a podpora
20% z ceny licence / rok
Při zakoupení v období od září do konce roku, servis na další rok neúčtujeme.
Související služby
Vzdálená instalace a zaškolení - odhadem 2 hodiny práce
Účtováno dle skutečné náročnosti hodinovou sazbou
1000 CZK/h
45 EUR/h

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Ke stažení

produktový list aplikacePDF0,6 MB

Changelog

1.0.3 (18.6.2022)
- oprava - nevkládá nulové položky do dokladu


1.0.2 (26.4.2022)
- automatické aktualizace
- omezení minimálního objednávaného množství