Chcete se na něco zeptat?

Bohdan Chlumský

plusMajetek:
Rychlá inventura majetku

Spolehlivé řešení pro inventarizaci majetku v Pohodě. Aplikace je určená pro OS Android a má řadu rozšířených funkcí včetně možnosti pořizovat fotografie stavu inventarizovaných položek. Všechny potřebné údaje o jednotlivých položkách jsou tak dispozici přímo v Pohodě.

obtížnost
nasazení

E1
SQL
MDB

Co Vám plusMajetek přinese?

 • zásadní zrychlení inventury vlastního majetku
 • evidence bez chyb díky načítání čárových nebo QR kódů či s využitím RFID
 • náhled na skutečný stav evidovaných položek díky fotografiím uloženým přímo v Pohodě
 • možnost inventarizovat majetek v off-line režimu

Co plusMajetek umí?

 • inventarizovat místo daného majetku (místnost, budova)
 • zaznamenávat stav a fotodokumentaci evidovaného majetku
 • ukládat historii změn
 • označovat majetek různými stavy dle vlastní definice (např. vyřadit, poškozené atp.)
 • pracovat bez datového připojení v režimu off-line
 • hromadné operace s majetkem

Podrobný popis

Fotogalerie

Cena řešení

Ke stažení

Changelog

plusMajetek - rychlá inventura majetku

Inventura většinou nepatří mezi nejoblíbenější úkony a každý kdo někdy inventuru dělal určitě potvrdí, že se jedná o velice náročnou činnost, která klade velké požadavky jak časové, tak na přesnost. Aplikace plusMajetek vznikla právě proto, aby Vám ušetřila čas a zajistila naprosto přesné výsledky při inventarizaci majetku. Navíc, díky pokročilým možnostem datových terminálů, umožní evidovaný majetek i fotografovat a libovolně označovat.

Hlavní vlastnosti aplikace plusMajetek:

 • použitelná ve všech řadách Pohody, ukládání informací se liší dle možností dané řady
 • ukládá historii změn
 • možno přikládat fotodokumentaci
 • majetek lze označovat různými stavy, umožňuje definici vlastních stavů
 • pracuje v off-line režimu, není tak potřeba datové pokrytí v oblastech inventarizace
 • pracuje s číselníkem umístění z Pohody, položky lze přemisťovat
 • umožňuje hromadné označení nenačtených položek vybraným chybným stavem a popř. i jejich odebrání z aktuálního umístění

Jak probíhá inventura?

Aplikace pracuje s agendami Majetku v Pohodě. Aby mohla být inventura přesná, je nutné zajistit jednoznačnou a bezchybnou identifikaci. Přesné identifikace je dosaženo použitím čárového nebo QR kódu s číslem položky, případně RFID. Datový terminál je vybaven skenerem a díky tomu je načtení kódu rychlé a přesné. Po načtení kódu se zobrazí souhrn informací o položce a její umístění. K položce lze pořídit libovolný počet fotografií a označit jí příslušným stavem. Aplikaci lze používat se všemi verzemi ES Pohoda (MDB, SQL i E1). u varianty MDB/SQL jsou pořízená data zaznamenána do interní poznámky, ve variantě E1 je možné je zaznamenat do volitelných parametrů.

Fotodokumentace

Jeden obrázek je lepší než tisíc slov. Proto aplikace umožňuje každou inventarizovanou položku přímo z detailu položky vyfotografovat. Pořízené fotografie jsou po synchronizaci nahrány do Pohody a jsou tak kdykoli k dispozici v agendě Majetek na záložce Dokumenty. Postupně si tak vybudujete pro všechny inventarizované položky rozsáhlý archív fotografií přímo v Pohodě.

Stavy majetku

Další užitečnou funkcí je možnost označovat položky unikátním stavem. Stav si můžete libovolně definovat v nastavení aplikace a přizpůsobit si je přesně podle sebe. Díky stavům pak můžete jednotlivé položky libovolně filtrovat nebo vyhledávat (pouze ve variantě Pohoda E1).

Off-line řežim

Aplikace během práce funguje výhradně v off-line režimu, není tak potřeba řešit datové připojení či WiFi pokrytí všech prostor. Veškerá nasbíraná data jsou uložena bezpečně v datovém terminálu až do momentu, kdy proběhne synchronizace. Synchronizace přenese a zapíše nasbíraná data do Pohody.

Aplikace je určená pro OS Android a mobilní datový terminál Chainway C6000C70C71C72C61 a C66 s modulem pro čtení 2D a čárových kódů. Aplikaci nelze spustit na zařízeních jiných výrobců.

Fotogalerie

Podívejte se na to, jak vypadá rozhraní a výstup z aplikace plusBonita.

Cena řešení

Veškeré funkce a možnosti odpovídající dané řadě Pohody jsou nedílnou součástí systému, cena je jednotná a neodvíjí se od požadovaných funkcí. Cena software je pevná a neměnná, při nákupu přímo od autora i autorizovaných partnerů.

MDBSQLE1
Licence aplikace plusMajetek12.000 CZK / 525 EUR12.000 CZK / 525 EUR18.000 CZK / 785 EUR
Přídavná licence (CAL)5.000 CZK / 220 EUR5.000 CZK / 220 EUR5.000 CZK / 220 EUR
Servis a podpora
20% z ceny licence / rok
Při zakoupení v období od září do konce roku, servis na další rok neúčtujeme.
Související služby
Vzdálená instalace a zaškolení - odhadem 2 hodiny práce
Účtováno dle skutečné náročnosti hodinovou sazbou
1000 CZK/h
45 EUR/h

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Ke stažení

plusMajetek instalátorAPKGoogle Play
NávodPDF6,5 MB
Produktový list aplikacePDF0,5 MB

Changelog

Prozatím beze změn.