Chcete se na něco zeptat?

Bohdan Chlumský

plusExportUni:
export dokladů do Pohoda XML/PDF/ISDOC

plusExportUni je užitečný nástroj sloužící pro automatizovaný export dokladů z Pohody do složky/FTP/emailu. Využijete jej např. v případě, že potřebujete pravidelně odesílat objednávky svým dodavatelům, nebo třeba faktury svým odběratelům v Pohoda XML/ISDOC/PDF formátu či třeba archivovat doklady v PDF na datovém uložišti.

obtížnost
nasazení

E1
SQL
MDB

Co Vám plusExportUni přinese?

  • usnadnění práce vašim dodavatelům i odběratelům díky automatickému poskytování potřebných dokladů
  • možnost automatické archivace dokladů v PDF/A formátu

Co plusExportUni umí?

  • automaticky exportovat doklady z příslušných agend v Pohodě,
  • generovat formáty Pohoda XML / ISDOC / PDF
  • exportované doklady ukládat do libovolné složky, nahrávat na FTP či odesílat emailem
  • transformovat exportovaný doklad šablonou XSLT např. pro import do systému vašeho partnera

Podrobný popis

Fotogalerie

Cena řešení

Ke stažení

Changelog

plusExportUni - export dokladů

V aplikaci plusExportUni nejste nijak omezeni počtem vytvořených úloh pro export. Nezáleží na tom, jestli potřebujete exportovat jeden, nebo stovky dokladů. Ke všem vyexportovaným dokladům program zaznamená datum a čas provedení exportu. Máte tak vždy k dispozici aktuální informaci o tom, kdy k exportu u daného dokladu došlo a zároveň jsou hlídány nastavené parametry dokladu a při jejich změně je aktualizovaný doklad exportován znovu.

Veškerá exportovaná Pohoda XML lze ukládat do libovolné složky, odesílat e-mailem, přímo nahrávat na FTP nebo ukládat zpět do Dokumentů v Pohodě.  plusExportUni plně podporuje i transformační šablony (XSLT) a to včetně formátu pro zpětný import do Pohody. Ve výstupním souboru tak lze např. z vydané objednávky udělat přijatou. Aplikace umožňuje použití zakázkových pluginů pro propojení s jinými systémy.

Aplikace umožňuje i spouštění z příkazové řádky. Je tak možné veškeré úlohy spouštět v nastavené časy dávkově na pozadí. Vše se tedy jednou nastaví a dále pak úlohy probíhají zcela automaticky bez zásahu uživatele.

V současné době je možné pomocí plusExportUni exportovat doklady z agend Objednávky, Faktury, Výdejky, Příjemky, Prodejky a Interní doklady. Nicméně není problém umožnit export i z jakýchkoliv jiných agend, které budou v budoucnu potřeba.

Příklady použití

Archivace PDF

Veškeré vystavené doklady můžete pro jistotu archivovat v PDF formátu i v písemné elektronické podobě např. na externím disku či NAS. PDF dokumenty je možné elektronicky podepisovat.

Nahrávání dokladů do e-shopu

Máte e-shop a chcete svým zákazníkům poskytovat veškeré vystavené doklady ke stažení z jejich uživatelského profilu, jak je již dnes standardem? Pomocí plusExportUni můžete všechny dodací listy a faktury nahrávat s příslušně definovaným názvem na FTP tak, aby je mohl e-shop snadno zpřístupnit zákazníkům. Můžete tak dát zákazníkům na e-shopu k dispozici faktury v PDF, ISDOCu a třeba i Pohoda XML.

Výměna dat s partnerem používajícím Pohodu

V kombinaci s plusImport2Pohoda u vašeho partnera lze plně pomocí FTP či vyhrazeného e-mailu plně automatizovat výměnu dat, jak objednávek jedním směrem, tak dodacích listů a faktur opačným směrem.

Fotogalerie

Podívejte se na to, jak vypadá rozhraní aplikace plusExportUni.

Cena řešení

Veškeré funkce a možnosti odpovídající dané řadě Pohody jsou nedílnou součástí systému, cena je jednotná a neodvíjí se od požadovaných funkcí. Cena software je pevná a neměnná, při nákupu přímo od autora i autorizovaných partnerů.

MDBSQLE1
Licence plusExportUni9.000 CZK / 395 EUR9.000 CZK / 395 EUR9.000 CZK / 395 EUR
Servis a podpora
20% z ceny licence / rok
Při zakoupení v období od září do konce roku, servis na další rok neúčtujeme.
Související služby
Vzdálená instalace a zaškolení - odhadem 2 hodiny práce
Účtováno dle skutečné náročnosti hodinovou sazbou
1000 CZK/h
45 EUR/h
Nastavení exportů (nepovinné)
Jedná se o doporučené ceny služeb, cena není nijak závazná pro partnery.
1000 CZK/h
45 EUR/h

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Ke stažení

produktový list aplikacePDF0,6 MB
plusExportUni instalátorEXE8,2 MB

Changelog

1.4.0 (22.03.2024)
- přidána možnost vlastního výstupního formátu pomocí zásuvného pluginu
- přidána možnost uložení výstupu zpět do Dokumentů Pohody
- export do složky nově provede kontrolu celé cesty k výstupnímu souboru a případně založí potřebné složky1.3.1 (06.09.2022)
- spouštění výpočtů v samostaném vlákně a možnost přerušení mezi výpočty
- oprava kontroly existence souboru vlastní transformační šablony1.3.0 (05.04.2022)
- upraven vzhled nastavení
- přidány definovatelné akce po dokončení exportu (provedení SQL, spuštění aplikace, spuštění ext. úlohy XMLGate)1.2.8 (12.01.2022)
- přidána agenda "Interní doklady"1.2.7 (25.11.2020)
- drobná oprava SQL filtru a spouštění na pozadí
- drobná oprava logování1.2.6 (25.11.2020)
- oprava ukládání hlídání změn1.2.5 (03.11.2020)
- drobné kosmetické úpravy1.2.4 (19.06.2020)
- nastavitelné pole pro párování zásob ISDOC1.2.3 (18.06.2020)
- přidána možnost exportu do ISDOC (pouze Vydané faktury + Opravné daňové doklady)1.2.2 (22.08.2019)
- přidána možnost SQL filtru z příkazové řádky1.2.1 (07.08.2019)
- přidána možnost elektronického podepisování PDF1.2.0 (17.10.2018)
- přidána agenda "Příjemky"1.1.1 (11.10.2018)
- rozšířena funkce logování1.1.0 (13.09.2018)
- přidána agenda "Prodejky"
- rozšířeno o vybrané funkce plusArchive
- export do PDF dle nastavení Pohody s definovatelným výběrem šablony
- možnost zapnout sledování změn v dokladu na zvolených polích
- nastavení vlastního pojmenovaní výstupního souboru1.0.2b (31.05.2018)
- oficiální vydání1.0.0b (23.04.2018)
- testovací verze