Snadná automatizace

plusSystem je komplexní sada aplikací a nástrojů k Pohodě, mající za cíl urychlit, zjednodušit a zpřesnit provádění běžných operací. Těchto nástrojů a aplikací je celá řada, lze je rozdělit do skupin podle toho, s jakým konkrétním problémem Vám mají pomoci.

Servis, půjčovna a majetek
plusServis

Kompletní správa servisních zakázek

Provozujete v rámci svého podnikání servis? Určitě chcete mít o jednotlivých servisních zakázkách přehled. Aplikace plusServis Vám umožní pohodlnou práci se servisními zakázkami od přijetí až po vyúčtování.
novinka
plusServisman

Mobilní aplikace pro techniky

Aplikace plusServisman je určená mobilním servisním technikům. Slouží především pro vkládání položek servisu do agendy Servis v Pohodě. Aplikace je určená pro OS Android a mobilní terminál.
novinka
plusMajetek

Rychlá inventura majetku

Spolehlivé řešení pro inventarizaci majetku v Pohodě. Aplikace je určená pro OS Android a má řadu rozšířených funkcí včetně možnosti pořizovat fotografie stavu inventarizovaných položek. Všechny potřebné údaje o jednotlivých položkách jsou tak dispozici přímo v Pohodě.
plusPůjčovna

Evidence a správa zápůjček

Aplikace plusPůjčovna je kompletním řešením evidence a správy zápůjček nad Pohodou. Umožňuje odbavení zápůjček od rezervace, přes zapůjčení, až po vyúčtování.
plusReklamace

Snadné vyřizování reklamací

plusReklamace slouží k usnadnění práce s reklamacemi. Samotnou reklamaci často doprovází vystavení dalších dokladů pro výměnu zboží, vrácení peněz či odpis daného zboží a všechny tyto operace lze provést najednou pomocí této aplikace.

Co je nového?

plusMobile - changelog

7.4.3 (17.1.2022) - SERVIS 2021 - oprava - AND - padání aplikace při zadání prázdného umístění - úprava - AND - respektuje se žazení zásob při vyhledávání dle nastavení v NPT - úprava - AND - při možnosti výběru číselné řady aniž by byla blíže specifikována, je jako výchozí možnost, kdy řada v XML nebude uvedena a rozhodne tak Pohoda např. dle už. nastavení - oprava - AND - oprava přihlašování pomocí NFC - úprava - AND - vyhledávání dle IČ / čísla zákazníka v hlavičce OBJ/POP/NAB - nová funkce - AND - historie dokladů, zobrazení položek i tisk - úprava - AND - více desetinných míst (až 4) v agendě Umístění - úprava - AND - lze povolit, aby se jako cílový sklad při převodu nabízely všechy sklady a ne jen ty povolené - úprava - WIN - odstranění limitu na max. množství 99999 u práce s umístěním - úprava - WIN - možnost nastavení měřítka textu, např. pro práci na PC
plusRouter - changelog

2.5.4 (12.1.2022) - oprava - chybné vyřizování objednávek při částečné fakturaci
plusNotify - changelog

2.8.3 (20.12.2021) - možnost změny temp složky - oprava ukládání konfigurace při spuštění ze sítě
plusLabelUni - changelog

1.5.5 (16.11.2021) - rozšíření funkce vyhledat doklady o rychlý tisk po úspěšném vyhledání
plusEtiquette - changelog

2.6.4 (8.6.2021) - oprava - při použití proměnných pro číslování etiket ve funkcích aplikace havarovala
plusABC - changelog

1.5.0 (17.08.2021) - přidána možnost automatického vyhledání předchozí účetní jednotky (pokud je pro výpočet potřeba)
plusAttach - changelog

1.2.3 (28.12.2020) - přidána plná podpora Pohody MDB
plusDisplay - changelog

1.1.0 (18.5.2021) - změna ovladače pro čtení z databáze, upravena stabilita a vytěžování SQL serveru při četných dotazech
plusImport2Pohoda - changelog

1.6.3 (19.08.2021) - Rozšíření - Pokud nedojde k importu dokladu při zpracování z emailu, bude dokument, který se nepodařilo naimportovat připojen do odesílaného emailu (pokud je odesílání povoleno) - Oprava - Opraveno odesílání emailů v případě neuskutečněného importu dokladu při zpracování ze zdroje Email
plusImportUni - changelog

1.7.3 (04.01.2022) - Oprava - Opraveno generování názvu souboru obrázku při chybějící nebo nestandardní příponě - Úprava - Drobné úpravy vzhledu, oprava zobrazení dat na záložce volitelných parametrů
plusOrders - changelog

1.2.8 (12.02.2020) - Oprava - Opravena chyba zobrazování přijatých objednávek u objednávek s opakujícími se stejnými položkami
plusReport - changelog

1.2.3 (01.10.2020) - Oprava - Oprava generování akce po odeslání emailů
plusReklamace - changelog

1.2.1 (23.09.2021) - Nová funkce - Přidána možnost přihlášení uživatele, pokud není uživatel znám - Úprava - Při spouštění aplikace bez parametrů (mimo Pohodu), nedojde k zavření aplikace po vyřízení reklamace. - Úprava - Přidána kontrola na stav zboží i pro rezervované zásoby - Oprava - Opraven zápis jména uživatele do reklamací
plusSkladem - changelog

1.2.3 (08.11.2021) - Nová funkce - Přidána možnost ignorovat položky objednávek, které mají záporné množství
plusServis - changelog

1.4.5 (17.01.2022) - oprava neuložení upraveného VČ předmětu
×