Snadná automatizace

plusSystem je komplexní sada aplikací a nástrojů k Pohodě, mající za cíl urychlit, zjednodušit a zpřesnit provádění běžných operací. Těchto nástrojů a aplikací je celá řada, lze je rozdělit do skupin podle toho, s jakým konkrétním problémem Vám mají pomoci.

Servis, půjčovna a majetek
plusServis

Kompletní správa servisních zakázek

Provozujete v rámci svého podnikání servis? Určitě chcete mít o jednotlivých servisních zakázkách přehled. Aplikace plusServis Vám umožní pohodlnou práci se servisními zakázkami od přijetí až po vyúčtování.
novinka
plusServisman

Mobilní aplikace pro techniky

Aplikace plusServisman je určená mobilním servisním technikům. Slouží především pro vkládání položek servisu do agendy Servis v Pohodě. Aplikace je určená pro OS Android a mobilní terminál.
novinka
plusMajetek

Rychlá inventura majetku

Spolehlivé řešení pro inventarizaci majetku v Pohodě. Aplikace je určená pro OS Android a má řadu rozšířených funkcí včetně možnosti pořizovat fotografie stavu inventarizovaných položek. Všechny potřebné údaje o jednotlivých položkách jsou tak dispozici přímo v Pohodě.
plusPůjčovna

Evidence a správa zápůjček

Aplikace plusPůjčovna je kompletním řešením evidence a správy zápůjček nad Pohodou. Umožňuje odbavení zápůjček od rezervace, přes zapůjčení, až po vyúčtování.
plusReklamace

Snadné vyřizování reklamací

plusReklamace slouží k usnadnění práce s reklamacemi. Samotnou reklamaci často doprovází vystavení dalších dokladů pro výměnu zboží, vrácení peněz či odpis daného zboží a všechny tyto operace lze provést najednou pomocí této aplikace.

Co je nového?

plusMobile - changelog


7.5.9 (13.5.2022) - SERVIS 2021
- verze Android 1.4.1
- oprava - AND - oprava vypisování seznamu evidenčních čísel v daném umístění po rozkliknutí detailu ve funkci Co?
- nová funkce - AND - práce se soupravami a komplety v jednoduchých dokladech (ne vykrývání a kontrola)
- nová funkce - AND - možnost definice jiného pole pro množství u kontroly dokladů stejně, jako u vykrývání
- nová funkce - AND - po kliknutí na pole s ev. číslem v Kontrole zásob se zobrazí seznam evidovanýh ev. č.
- nová funkce - AND - kliknutím na stav zásoby v Kontrole zásob se zobrazí detail stavu (množství na obj. apod.)
- nová funkce - AND - kliknutím na typ zásoby v Kontrole zásob se u položkových (Výrobky, Soupravy, Komplety) zobrazí položky
- úprava - AND - v agendě umístění se zobrazuje alternativní popis
- úprava - AND - možnost povinného sdružování položek dokladu
- úprava - AND - omezení na délku ev. č. 48 znaků stejně, jako v Pohodě
- úprava - AND - práce s balními listy ve všech agendách
- úprava - AND - úpravy v logování


plusRouter - changelog


2.6.0 (11.5.2022)
- úprava - přidání proměnných #ID# úhrady a #DATUM# daňového dokladu do SQL dotazu po vystavení daňového dokladu k přijaté záloze


plusNotify - changelog


2.8.6 (16.5.2022)
- oprava chyby při kopii podmínky pravidla
- doplnění nápovědy u podmínky pravidla


plusLabelUni - changelog


1.6.2 (07.04.2022)
- možnost zobrazení sloupce objednacího názvuplusEtiquette - changelog


2.6.4 (8.6.2021)
- oprava - při použití proměnných pro číslování etiket ve funkcích aplikace havarovala


plusABC - changelog


1.5.0 (17.08.2021)
- přidána možnost automatického vyhledání předchozí účetní jednotky (pokud je pro výpočet potřeba)plusAttach - changelog


1.2.3 (28.12.2020)
- přidána plná podpora Pohody MDB


plusDisplay - changelog


1.1.0 (18.5.2021)
- změna ovladače pro čtení z databáze, upravena stabilita a vytěžování SQL serveru při četných dotazech


plusImport2Pohoda - changelog


1.6.6 (17.03.2022)
- Oprava - Opravena kontrola vytvoření dokladu u přijatých faktur
- Rozšíření - Přidány hodnoty celkových částek do přijatých faktur
- Nová funkce - Obarvování SQL dotazů, změna použitého fontu na Courier New
- Nová funkce - Přidána podpora spouštění SQL dotazů a aplikací po načtení dat. Tedy ve chvíli, kdy je co zpracovávat.


plusImportUni - changelog


1.7.5 (02.05.2022)
- Oprava - Opravena chyba kopie zásob v případě nalezení více zásob, kdy při použití SQL dotazu se vypočítával z již upravených hodnot.
- Oprava - Opraveno znásobování hodnot ve výběru u jednotlivých parametrů zásob


plusOrders - changelog


1.2.8 (12.02.2020)
- Oprava - Opravena chyba zobrazování přijatých objednávek u objednávek s opakujícími se stejnými položkami


plusReport - changelog


1.2.3 (01.10.2020)
- Oprava - Oprava generování akce po odeslání emailů


plusReklamace - changelog


1.2.1 (23.09.2021)
- Nová funkce - Přidána možnost přihlášení uživatele, pokud není uživatel znám
- Úprava - Při spouštění aplikace bez parametrů (mimo Pohodu), nedojde k zavření aplikace po vyřízení reklamace.
- Úprava - Přidána kontrola na stav zboží i pro rezervované zásoby
- Oprava - Opraven zápis jména uživatele do reklamací


plusSkladem - changelog


1.2.7 (11.05.2022)
- Nová funkce - Přidána možnost vložit jiné pole pro množství z objednávky (např. ručně zadané množství)
- Oprava - Opraveno řazení jednotlivých podmínek pro vyhodnocení


plusServis - changelog


1.4.8 (24.02.2022)
- oprava blokace zásob servisem
- oprava chybného vkládání jména pracovníka do poznámky k položce v servisu ve specifických případech