Chcete se na něco zeptat?

Martin Žatečka

plusImport2Pohoda:
import dokladů do Pohody

plusImport2Pohoda je univerzální nástroj pro import dodavatelských i odběratelských dokladů přímo do agend v Pohodě s možností definovat neomezené množství šablon a automatického spouštění.

obtížnost
nasazení

E1
SQL
MDB

Co Vám plusImport2Pohoda přinese?

  • úsporu času díky automatickému importu dokladů
  • odstranění chyb při ručním přepisování dokladů do Pohody
  •  možnost importovat objednávky od největších odběratelů automaticky
  • možnost postupného rozšiřování elektronické výměny dat s různými dodavateli i odběrateli

Co plusImport2Pohoda umí?

  • importovat doklady do různých agend v Pohodě,
  • načítat zdrojové soubory z adresářů, FTP, emailů či ručně
  • zpracovat všechny běžné formáty souborů jako jsou XML, CSV a Excel
  • pomocí šablon mapovat jednotlivá datová pole zdrojových souborů
  • při importu vytvářet vazby na propojené doklady

Podrobný popis

Fotogalerie

Cena řešení

Ke stažení

Changelog

plusImport2Pohoda - import dokladů do Pohody

V aplikaci plusImport2Pohoda je možné definovat šablony pro každý doklad a přizpůsobit si tak jednotlivé importy přesně konkrétnímu formátu zdrojového souboru.

Celkový počet jednotlivých pravidel a vzniklých dokladů není nijak omezen, navíc je možné pro každé pravidlo nastavit různé účetní jednotky. Při importu lze vytvářet vazby na propojené doklady. Např. u importu příjemek lze automaticky vytvářet vazby a vyřizovat vydané objednávky.

Při importu skladových dokladů lze pro párování použít jakékoliv pole u Zásoby či SQL výraz pro její dohledání.

Aplikace podporuje všechny běžné formáty souborů jako jsou XML, CSV a Excel. Všechny zdrojové soubory lze vybírat ručně, načítat z adresáře, FTP, URL feedů, SQL databáze jiné účetní jednotky, stahovat data z REST API, nebo třeba e-mailů. Lze nastavit i sdílené zdroje pro více pravidel. Další možností je využití vlastního DLL, které se programuje na míru. Díky tomu je možné načítat data z jakéhokoliv zdroje a následně je přetransformovat do Pohody.

Rozhraní aplikace je maximálně intuitivní a ovládání je tak jednoduché i pro laika. Lze navíc nastavit i automatické spouštění bez nutnosti ručního spouštění uživatelem.

Příklady použití

Aplikaci lze využít pro importy téměř jakýchkoliv dokladů z datových formátů, zde pro inspiraci uvádíme ty nejčastější.

Přijaté objednávky

Pokud máte významné odběratele, kteří Vám zasílají mnoho objednávek, které musíte ručně přepisovat z e-mailů či PDF, pak stojí zato zjistit, zda nepoužívají nějaký software, který by uměl svoji objednávku vyexportovat třeba do XML nebo CSV a tuto by vám dokonce mohli zasílat na vyhrazenou e-mailovou adresu, která by byla pravidelně vybírána a doklady z ní importovány do Pohody. Neúspěšně zpracované maily se přeposílají obsluze na ruční zpracování, takže žádná objednávka se neztratí. Ty, které se povedly naimportovat, se mohou automaticky zákazníkovi pomocí plusNotify potvrzovat.

Příjemky

Zasílá vám dodavatel spolu se zbožím dodací listy, které třeba navíc obsahují výrobní čísla nebo jsou prostě jen dlouhé? Pokud je bude umět poslat v CSV/XML/Excelu, můžete je snadno naimportovat do Pohody a pak třeba pomocí plusMobile jen zkontrolovat, zda dodané zboží fyzicky odpovídá dokladu.

Při importu je možné navazovat příjemku na vydané objednávky a ty tak vyřizovat.

Vydané faktury

Tuto možnost využívají zejména účetní firmy, ale nejsou jediné. Poslouží, pokud vystavujete třeba faktury v nějakém speciálním systému nebo v jiném skladovém software a potřebujete je kvůli vedení účetnictví importovat do Pohody a ušetřit si tak zdlouhavé přepisování z papíru.

Inventurní seznamy

Řada firem si nechává provádět inventury externími firmami, které po provedení inventury poskytnou seznam zboží a jeho množství. Pomocí plusImport2Pohoda můžete tyto seznamy naimportovat do Pohody a následně zpracovat ve standardní inventuře.

Fotogalerie

Podívejte se na to, jak vypadá rozhraní aplikace plusImport2Pohoda.

Cena řešení

Veškeré funkce a možnosti odpovídající dané řadě Pohody jsou nedílnou součástí systému, cena je jednotná a neodvíjí se od požadovaných funkcí. Cena software je pevná a neměnná, při nákupu přímo od autora i autorizovaných partnerů.

MDBSQLE1
Základní licence pro jedno IČ16.000 CZK / 700 EUR16.000 CZK / 700 EUR16.000 CZK / 700 EUR
Přídavná licence pro každé další IČ8.000 CZK / 350 EUR8.000 CZK / 350 EUR8.000 CZK / 350 EUR
PROFI licence pro účetní firmy
(neomezený počet IČ - pouze textové doklady)
32.000 CZK / 1.395 EUR32.000 CZK / 1.395 EUR32.000 CZK / 1.395 EUR
Servis a podpora
20% z ceny licence / rok
Při zakoupení v období od září do konce roku, servis na další rok neúčtujeme.
Související služby
Vzdálená instalace a zaškolení - odhadem 2 hodiny práce
Účtováno dle skutečné náročnosti hodinovou sazbou
1000 CZK/h
45 EUR/h
Definice šablon (nepovinné)
Jedná se o doporučené ceny služeb, cena není nijak závazná pro partnery.
1000 CZK/h
45 EUR/h

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Ke stažení

plusImport2Pohoda instalátorEXE7,4 MB
produktový list aplikacePDF0,6 MB

Changelog

1.7.8 (22.04.2024)
- !! POROZ !! Byly zrušeny šarže. Pole po aktualizaci zmizí !! Na položkách lze nově zadávat pole Ev. číslo / šarže a aplikace sama pozná, o který typ se jedná (dle informací ze zásoby). Hodnoty uložené v původním poli Evidenční číslo zůstanou.
- Drobné úpravy, doplnění polí, nastavení
- Rozšíření - U FTP zdrojů - standardní i sdílený - lze upřesnit, jak staré soubory budou zpracovány
- Rozšíření - Přidána možnost otestovat sdílený zdroj


1.7.7 (26.03.2024)
- Drobné úpravy, doplnění polí, nastavení
- Rozšíření - Doplněny vlastní hodnoty do vzorů Excel a CSV


1.7.6 (22.09.2023)
- Drobné úpravy, doplnění polí, nastavení


1.7.5 (06.06.2023)
- Rozšíření - Úprava fungování Office 365 e-mailů


1.7.4 (16.05.2023)
- Rozšíření - Přidána podpora více úhrad u Prodejek
- Rozšíření - Přidána možnost vyexportovat a importovat seznam volitelných hodnot
- Rozšíření - Přidána podpora dodacích adres u ISDOC verze 6.0.1
- Rozšíření - Umožněno zadat vlastní velikost pole pro zadání hodnot k zadání před importem
- Oprava - Opraveno přesouvání souborů v rámci FTP
- Oprava - Opraveno načítání emailů bez předmětu - způsobilo předčasné ukončení pravidla u sdílených zdrojů


1.7.3 (30.03.2023)
- Nový funkce - Přidány některé parametry do dokladů
- Nový funkce - Přidána možnost zpracování dat ze dvou XML feedů (XML - 2 soubory, feed). Jeden pro seznam dokladů, druhý pro konkrétní doklad.
- Rozšíření - Umožněno zpracování ISDOC souborů ve vlastních definicích
- Rozšíření - Přidána možnost vstupní hodnoty definovat pro zadání pro všechny doklady stejné, nebo pro každý doklad zvlášť
- Rozšíření - Přidána podpora přijatých faktur při navázání zdrojového dokladu u příjemek
- Rozšíření - Přidána podpora TLS/SSL u FTP připojení, možnost zadat zabezpečení a otestovat připojení
- Úprava - Přidána možnost zadávat vstupní parametry i při spuštění s parametrem pravidla
- Oprava - Opraveno zobrazení náhledu informací při použití XML vzoru
- Oprava - Opraveno načítání XML souborů s vnořenými xmlns bez specifikace


1.7.1 (08.11.2022)
- Rozšíření - Přidána možnost rozhodnout, zda jednotlivé hodnoty v hlavičce či položkách zapsat do Pohody či nikoli.
- Rozšíření - Přidána podpora interních seznamů Pohody u volitelných parametrů (činnost, sklad, středisko, země)
- Rozšíření - Přidány některé chybějící parametry do vydaných objednávek
- Oprava - Opraveno fungování volitelných parametrů typu interní číselník Pohody (Sklad)
- Oprava - Opraveno přeposílání emailů, pokud není navázáno připojení na Pohodu (mserver)
- Oprava - Opraveno načítání čísla účtu ze souboru ISDOC


1.7.0 (08.08.2022)
- Nová funkce - Přidána podpora Office 365 emailů
- Úprava - Přeposílání emailů bylo přesunuto ke každému pravidlu. Již není vše společné, ale každé pravidlo a každý sdílený zdroj má vlastní nastavení odesílání emailů.


1.6.8 (18.07.2022)
- Nová funkce - Přidána podpora volitelných parametrů typu seznam do položek dokladů
- Oprava - Opravena provázanost dokladů (servisními listy, ...), které vytvářejí samostatné položky pro zaokrouhlení při následném nastavení příznaku Vyřízeno


1.6.7 (15.06.2022)
- Nová funkce - Přidána podpora odloženého výdeje u vydaných faktur
- Rozšíření - Přidána možnost vytvořit doklady "Výroba"


1.6.6 (17.03.2022)
- Oprava - Opravena kontrola vytvoření dokladu u přijatých faktur
- Rozšíření - Přidány hodnoty celkových částek do přijatých faktur
- Nová funkce - Obarvování SQL dotazů, změna použitého fontu na Courier New
- Nová funkce - Přidána podpora spouštění SQL dotazů a aplikací po načtení dat. Tedy ve chvíli, kdy je co zpracovávat.


1.6.5 (03.02.2022)
- Rozšíření - Přidána možnost párovat doklady na objednávky přijaté i vydané dle nastavení SQL
- Rozšíření - Ve filtru párování objednávek lze použít hodnoty z dokladu


1.6.4 (20.01.2022)
- Rozšíření - Přidána kontrola spuštění SQL dotazu po importu dokladu. V případě chyby se pokusí dotaz spustit až 3x za sebou.
- Rozšíření - Možnost vytvořit vzor, který bude načítat ze dvou souboru (soubor hlaviček a soubor položek) - CSV
- Rozšíření - Přidány parametry PDP, členění DPH a recyklační poplatek
- Nová funkce - Přidána možnost použít unikátní identifikátor emailu při stahování dat z emailu. Více informací v záložce Informace.
- Úprava - Změna vzhledu aplikace


1.6.3 (19.08.2021)
- Rozšíření - Pokud nedojde k importu dokladu při zpracování z emailu, bude dokument, který se nepodařilo naimportovat připojen do odesílaného emailu (pokud je odesílání povoleno)
- Oprava - Opraveno odesílání emailů v případě neuskutečněného importu dokladu při zpracování ze zdroje Email


1.6.2 (28.07.2021)
- Rozšíření - Přidána podpora OSS (One Stop Shop) do dokladů a položek
- Rozšíření - Byla přidána funkčnost pro načítání dat z emailových adres, které nepodporují standardní načítání
- !! P O Z O R !! - Náhrada funkčnosti - U emailů bylo nahrazeno zaškrtávátko SSL možností výběru zabezpečení.
- !! P O Z O R !! - Náhrada funkčnosti - byla odstraněna možnost vybrat vstupní sklad před samotným importem. Funkce byla nahrazena univerzální definicí vlastních vstupních hodnot (Hodnoty k zadání v každém pravidle). Uživatel je dotázán před každým importovaným dokladem, funkci není možné použít u dávkového volání aplikace.
- Oprava - Opraveno načítání dat z CSV a Excelu bez nutnosti vytvářet položky dokladů
- Oprava - Oprava nalezených drobných chyb


1.6.1 (04.03.2021)
- Úprava - Funkce pro párování vzniklých dokladů na vydané objednávky nelze provádět u hromadných importů. Pouze u těch, kdy jsou doklady do Pohody odesílány jednotlivě.


1.5.25 (25.02.2021)
- Nová funkce - V nastavení importu lze zvolit slučování shodných položek do jedné
- Oprava - Opraveno používání zálohových položek u vydaných faktur


1.5.24 (14.02.2021)
- Oprava - Oprava kompatibility licenčních čísel


1.5.23 (02.02.2021)
- Rozšíření - Úprava licencování aplikace, přidány různé typy licencí
- Rozšíření - Přidány vstupní parametry s vlastní hodnotou


1.5.22 (12.01.2021)
- Rozšíření - Přidána kontrola na existenci dokladu pro různé typy faktur
- Úprava - Přidány informace do logování
- Úprava - Upraveno licencování produktu
- Oprava - Drobné opravy nalezených chyb


1.5.21 (04.01.2021)
- Rozšíření - Přidána podpora importu Inventurních seznamů
- Rozšíření - Přidána podpora importu Interních dokladů
- Rozšíření - Přidáno datum účetního případu do faktur
- Rozšíření - Přídáno datum zdanitelného plnění
- Rozšíření - Přidána dokladová řada do pokladních dokladů


1.5.20 (24.11.2020)
- Nová funkce - Přidána možnost zvolit adresář pro import před samotným spuštěním. Možnost zadání přes parametry při automatickém spouštění
- Nová funkce - Přidána volba pro odeslání souborů pro analýzu v případě problémů s importy
- Úprava - Upraven styl zápisu aktuálně prováděných akcí (log)
- Oprava - Oprava generování SQL dat a aktualizace sloupců
- Oprava - Drobné opravy nalezených chyb


1.5.19 (19.10.2020)
- Přidáno datum uplatnění DPH do faktur


1.5.18 (15.10.2020)
- Oprava - oprava generování výchozí hodnoty u volitelného výběru parametrů.
- Nová funkce - Přidání podpory čísla a data objednávky


1.5.17 (08.10.2020)
- Úprava - drobné úpravy funkčnosti a zobrazování
- Úprava - přidání kontrol na existenci sloupců a dat při načítání


1.5.16 (02.10.2020)
- Nová funkce - Možnost upřednostnit volání programu před SQL dotazem u akce před a po importu
- Oprava - Oprava načítání dat u vlastní definice u WebSQL
- Úprava - Úpravy a doplnění textů a chybových hlášek


1.5.15 (04.08.2020)
- Nová funkce - Před spuštěním importu je možné požádat uživatele o zadání konkrétního skladu
- Nová funkce - Přidána podpora Prodejek včetně stavu EET. EET také přidáno do ostatních pohledávek
- Nová funkce - U XML definice lze definovat větve jako číselníky a s nimi následně pracovat.
- Oprava - Opraveno chování polí v definici importu při neexistenci dat.


1.5.14 (02.07.2020)
- Úprava - Přidána podpora pro EET do Faktury vydané a pokladních dokladů
- Úprava - Přidána poznámka a interní poznámka do vydané faktury a ostatních pohledávek


1.5.13 (25.05.2020)
- Nová funkce - Přidána podpora načítání dat z SQL na internetu
- Nová funkce - Přidána podpora pro generování přijmových a výdejových PD a ostatních pohledávek


1.5.12 (25.05.2020)
- Nová funkce - V programu lze ovlivnit, zda se daná položka má importovat, či nikoli.


1.5.11 (19.05.2020)
- Nová funkce - Přibyla možnost u dokladů definovat výrobní čísla nebo šarže. U výrobních čísel je prováděna kontrola na množství 1 a případně rozdělení dokladu na více položek.


1.5.11 (11.05.2020)
- Nová funkce - U volitelného typu doplnění hodnot lze definovat konkrétní podmínku, která se spustí, pokud neprojdou jiné podmínky
- Nová funkce - V případě chyby při importu je zobrazen u chybové hlášky sloupec z dokladu, který je vybrán v nastavení.


1.5.10 (05.05.2020)
- Nová funkce - Do programu lze doprogramovávat pluginy, které jsou spouštěny po zpracování zdrojového souboru
- Nová funkce - Do vydaných faktur lze importovat i zálohy. V takovém případě jsou zobrazeny v samostatné záložce jako položky
- Oprava - Drobné opravy funkčnosti - sdílené zdroje, zobrazení dat, ...


1.5.9 (14.04.2020)
- Nová funkce - Zdrojové soubory lze přikládat k nekterým dokladům jako připojené dokumenty do vzniklých dokladů. Slouží k tomu volba v pravé části nastavení v záložce Typ importu. Podporované jsou prozatím příjemky, výdejky, objednávky, faktury (přijaté, vydané), prodejky a převodky.


1.5.8 (19.03.2020)
- Nová funkce - Přidání podpory TLS u zdrojů s emailem
- Nová funkce - !! POZOR !! Ze souoborů Excel a CSV lze načítat více dokladů. Z tohoto důvodu je zapotřebí u stávajících importů CSV a Excel opětovně označit první řádek importu !! POZOR !!


1.5.7 (05.02.2020)
- Oprava - Chybné načítání data splatnosti u dokladů ISDOC verze 5.3.1


1.5.6 (20.01.2020)
- Nová funkce - Přidána možnost definovat vlastní hodnoty v Definici importu a následně s nimi pracovat v SQL dotazech u pravidel
- Nová funkce - Atribut ve vlastní definici lze označit jako samostatná hodnota pro nově vzniklou položku dokladu. Lze tedy vytvářet vlastní položky s danou hodnotou.


1.5.5 (28.11.2019)
- Nová funkce - Přidána možnost zpracování souborů typu JSON v definicích vlastních pravidel
- Oprava - Párování jednotlivých zásob dle dodavatelů nebralo v potaz nastavení skladů


1.5.4 (04.11.2019)
- Úprava párování - !! POZOR !! Bylo upraveno pořadí párování skladových zásob v případě zaškrtnutí více hodnot. Skladová zásoba se zjišťuje v tomto pořadí: ID, Dodavatelské kódy plusSystem, Volitelný parametr, Dodavatel EAN, Dodavatel objednací kód, Dodavatel objednací název, EAN, Objednací název, IDS
- Nová funkce - V programu lze nastavit, že při automatickém spuštění a při nespárování zásoby se neprovede import a je odeslán email o této skutečnosti


1.5.3 (16.10.2019)
- Nová funkce - Možnost zálohovat nastavení na server ITFutuRe


1.5.2 (15.10.2019)
- Nová funkce - Přidán příznak, kterým lze ovlivnit, zda importovat doklady bez položek
- Nová funkce - Přidán příznak, kterým lze ovlivnit odstranění položek s nulovým množstvím před samotným importem do Pohody


1.5.0 (23.08.2019)
- Nová funkce - Přesouvání v rámci SFTP, přidání Typu dokladu do ISDOC importů


1.4.9 (05.08.2019)
- Nová funkce - Přidána podpora souborů s příponou isdocx.


1.4.8 (24.07.2019)
- Nová funkce - Zdroje, které neobsahují žádná data, lze prohlásit jako v pořádku zpracované.


1.4.7 (16.07.2019)
- Nová funkce - Možnost párovat skladové zásoby dle ID


1.4.6 (09.07.2019)
- Nová funkce - Vlastní definice pravidel obsahuje nový typ - SQL dotaz. Lze tedy přidávat načítání dat z databáze.
- Nová funkce - V případě, že existuje více zásob se stejným párovacím kódem, je uživateli nabídnuto k ručnímu spárování (pokud je nastaveno v záložce Typ importu)


1.4.5 (18.06.2019)
- Nová funkce - Přidána podpora SFTP protokolu


1.4.4 (10.06.2019)
- Nová funkce - CSV importy - přidána možnost upřesnit s uvozovkami/bez nich


1.4.2 (06.06.2019)
- Nová funkce - U CSV souborů lze zadat znak oddělovače


1.4.1 (03.06.2019)
- Nová funkce - Možnost spuštění úloh třetích stran nebo dotazů SQL před spuštěním a po spuštění


1.3.9 (27.05.2019)
- Nová funkce - Import umí pracovat s atributy u jednotlivých větví XML souboru.


1.3.8 (13.05.2019)
- Nová funkce - Při přesunu zpracovaných souborů lze do jejich názvu přidat časovou značku.


1.3.7 (27.03.2019)
- Úprava - spouštění externí úlohy se spouští po každém dokladu, přidána možnost použít parametr #ID#


1.3.6 (18.03.2019)
- Opraveno zadávání Skladu u jednotlivých pravidel
- Přidána možnost párovat zásoby dle více kritérií - lze zaškrtnou více variant (kód, čárový kód, objednací kód, ...)
- Přidána funkčnost na označení zásob, které mají být vytvořeny vždy jako textové položky


1.3.5 (18.02.2019)
- Přidána možnost spustit externí úlohu po ukončení importu


1.3.4 (28.01.2019)
- Přidána podpora párování zásob dle kombinace Čár.kód, Dodavatelský čár. kód, Volitelný parametr


1.3.3 (07.01.2019)
- Opraveno mazání zdrojových souborů Excelu u vlastních definic
- Přidána informativní hláška u kolizních zdrojových souborů XLS x XLSX
- Do kódu číselné řady (pevné zadání) lze zadat yy nebo yyyy a bude nahrazeno aktuálním rokem.
- Přidáno pole Označený záznam do dokladů
- Přidána možnost vymazat hodnoty u zadávání volitelných definic polí


1.3.2 (18.12.2018)
- Navázání objednávek je automaticky filtrováno dle odběratele / dodavatele


1.3.1 (17.12.2018)
- Rozšířena podpora velmi starých souborů xls


1.0.0 (04.06.2018)
- první verze aplikace