Chcete se na něco zeptat?

Martin Žatečka

plusReklamace:
vyřizování reklamací a vratek

plusReklamace slouží k usnadnění práce s reklamacemi. Samotnou reklamaci často doprovází vystavení dalších dokladů pro výměnu zboží, vrácení peněz či odpis daného zboží a všechny tyto operace lze provést najednou pomocí této aplikace.

obtížnost
nasazení

E1

Co Vám plusReklamace přinese?

  • zrychlení práce při řešení reklamací v Pohodě
  • možnost sledovat historii reklamací k danému dokladu za x let nazpět napříč účetními jednotkami
  • vystavování a tisk potřebných účetních a skladových dokladů

Co plusReklamace umí?

  • snadno vyřizovat reklamace vrácením do 14 dní nebo výměnou
  • vyřazovat nebo převádět vadné zboží na samostatný sklad
  • spouštět přímo z Pohody nebo vyhledáním dokladu po spuštění 
  • pracovat s více účetními jednotkami (několik let zpět)
  • označovat reklamované zboží pomocí štítků

Podrobný popis

Fotogalerie

Cena řešení

Ke stažení

Changelog

plusReklamace - snadné vyřizování reklamací

Každý provozovatel e-shopu či kamenné prodejny ví, že řešení reklamací může být zdlouhavé a pracné a protože často zahrnuje vytvoření celé řady dokladů, také zdrojem chyb. Pod reklamaci zahrnujeme jak vrácení zboží v zákonné lhůtě, tak výměnu za jiné zboží či běžnou reklamaci v záruční době.

Aplikace plusReklamace umí vyhledat příslušný nákup a podle zvoleného způsobu vyřízení reklamace vytvořit a vytisknou příslušné skladové i účetní doklady.

Funkce aplikace plusReklamace

Aplikace se spouští jako externí nástroj přímo v Pohodě nad konkrétním prodejním dokladem či lze spustit samostatně a doklad vyhledat přímo v aplikaci, což je výhodné díky připojeným i starším účetním jednotkám a tím přístupům i k prodejům v předchozích letech.

Aplikace umožňuje řešení reklamace jak za celý vybraný doklad, tak jen vybrané položky a jejich dílčí množství.

Typy a způsoby řešení reklamací

Nad každým jedním dohledaným kusem se určuje, jakým způsobem má být daný požadavek zákazníka řešen. Jedná se prakticky o následující situace a možnosti.

Výměna zboží

Při stejné ceně vraceného a nového zboží vystavuje výdejku s kladnou a zápornou položkou, při rozdílu ceny vystavuje fakturu či ODD.

Reklamace vadného zboží výměnou

Aplikace vystavuje výdejku na nový kus a vratku (zápornou výdejku) na vracený kus. Ten vrácený kus, který je vadný, převádí na samostatný sklad vadného zboží či odepisuje ze skladu výdejkou.

Vrácení bez poškození v zákonné lhůtě

Aplikace vystavuje opravný daňový doklad nebo storno původního dokladu, zboží se vrací zpět na sklad k dalšímu prodeji.

Vrácení vadného zboží v zákonné lhůtě

Aplikace vystavuje opravný daňový doklad nebo storno původního dokladu a vytváří výdejku/převodku  na vadný kus, aby nebyl k dispozici pro další prodej.

Příjem do standardní reklamace

Aplikace zakládá reklamaci do agendy Reklamace se všemi nezbytnými informacemi

Historie
Další důležitou a užitečnou funkcí je sledování historie reklamací. Díky tomu máte možnost zobrazení historie reklamací k danému dokladu X let dozadu. Aplikace dokáže sledovat historii napříč jednotkami, dokáže tedy pracovat i s daty z uzavřených účetních jednotek. (řešení historie za více úč. jednotek a více skladů).
Více provozoven a uživatelůV aplikace plusReklamace je myšleno i na správu uživatelů a možnost rozdělení na více provozoven. Pro každého uživatele máte možnost definovat konkrétní nastavení.
TiskZ rozhraní aplikace lze dále přímo tisknout potřebné protokoly a je dokonce možné vybírat jaké tiskové sestavy. Není tak potřeba vyvolávat tisk dodatečně z Pohody, ale vše lze pohodlně tisknout přímo z aplikace.
UdálostiU každého dokladu se každá operace zapisuje do záložky Události. Do budoucna lze tak zpětně jednoduše dohledat, zda se jedná o opakovanou reklamaci či nikoliv.

Fotogalerie

Podívejte se na to, jak vypadá rozhraní aplikace plusReklamace.

Cena řešení

Veškeré funkce a možnosti odpovídající dané řadě Pohody jsou nedílnou součástí systému, cena je jednotná a neodvíjí se od požadovaných funkcí. Cena software je pevná a neměnná, při nákupu přímo od autora i autorizovaných partnerů.

MDBSQLE1
Základní licence aplikace plusReklamace16.000 CZK / 700 EUR
Přídavná licence aplikace plusReklamace3.000 CZK / 135 EUR
Servis a podpora
20% z ceny licence / rok
Při zakoupení v období od září do konce roku, servis na další rok neúčtujeme.
Související služby
Vzdálená instalace a zaškolení - odhadem 2 hodiny práce
Účtováno dle skutečné náročnosti hodinovou sazbou
1000 CZK/h
45 EUR/h

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Ke stažení

plusReklamace instalátorEXE6,7 MB
produktový list aplikacePDF0,5 MB

Changelog

1.2.3 (26.05.2022)
- Nová funkce - !! POZOR !! Kompletně přepracována funkčnost. Nutné opětovné nastavení řad, tiskových sestav a tiskáren.
- Nová funkce - Možnost vydávat jiné zboží místo vráceného. Pokud není skladem, vytváří se přijaté objednávky.
- Nová funkce - Přidána podpora MOSS. Pokud původní doklad je v režimu OSS, opravný daňový doklad, dobropis a přijatá objednávka vznikne v režimu OSS také.
- Nová funkce - Přidána možnost vyplnit středisko a činnost u vznikajících dokladů
- Nová funkce - Při více profilech lze při spuštění zorazit dotaz na výběr aktuálního profilu
- Nová funkce - Přidána "Akce po" - lze spustit dotaz nebo aplikaci po vytvoření jednotlivých dokladů
- Nová funkce - Lze nastavit tisk původního dokladu při vyřizování reklamace
- Rozšíření - Přidáno rozdělení tisku na tuzemské a zahraniční doklady


1.2.1 (23.09.2021)
- Nová funkce - Přidána možnost přihlášení uživatele, pokud není uživatel znám
- Úprava - Při spouštění aplikace bez parametrů (mimo Pohodu), nedojde k zavření aplikace po vyřízení reklamace.
- Úprava - Přidána kontrola na stav zboží i pro rezervované zásoby
- Oprava - Opraven zápis jména uživatele do reklamací


1.1.9 (13.10.2020)
- Nová funkce - Přidána podpora dobropisů pro SK Pohodu
- Úprava - V případě, že není potřeba některý doklad tisknout, lze místo čísla sestavy zadat hodnotu 0


1.1.8 (11.08.2020)
- Oprava - Oprava generování reklamací v případě dokladů ze starších účetních jednotek
- Oprava - Drobné opravy vzhledu a funkčnosti


1.1.7 (30.04.2020)
- Nová funkce - Přidána možnost změny ceny produktu.
- Nová funkce - Přidána podpora příjemek


1.1.6 (22.01.2020)
- Nová funkce - Přidány textové položky z důvodu použití slevových kupónů - možnost pouze vrácení ve čtnáctidenní lhůtě


1.1.4 (21.01.2020)
- Nová funkce - Pro každou tiskovou sestavu je možné nastavit výstupní tiskárnu


1.1.3 (09.12.2019)
- Nová funkce - Předvolenou formu úhrady pro vrácení lze zadávat v nastavení. Jedná se o uživatelské nastavení (pro každého uživatele jiné nastavení)


1.0.0 (28.08.2019)
- první verze aplikace