Chcete se na něco zeptat?

Ing. Martin Kašpar

plusPickUp:
Generování pick-up listů

Aplikace plusPickUp slouží k optimalizaci přípravy objednávek při expedici. Umožňuje automatické generování pick-up listů nad jednou či souhrnně více objednávkami dle nastavených pravidel a řazení např. dle umístění, hmotnosti apod. Pickování i následné rozdělování hromadně svezených položek na jednotlivé objednávky probíhá pomocí mobilních terminálů plusMobile.

obtížnost
nasazení

E1

Co Vám plusPickUp přinese?

  • zrychlení expedice díky souhrnnému pickování malých objednávek
  • optimálnější průchod skladem při sběru produktů k expedici
  • možnost efektivně rozdělovat položky objednávek do pick-up listů podle jejich umístění, hmotnosti, objemu apod.

Co plusPickUp umí?

  • spouštět se automaticky bez nutnosti zásahu uživatele pomocí plánovače úloh či jako externí nástroj
  • nastavit skupinu filtrů pro výběr objednávek které podle těchto filtrů následně seskupí do svozových skupin a rozdělí do pick-up listů
  • rozsáhlé možnosti nastavení pravidel pro generování
  • integrovat s ostatními produkty pro automatizaci expedice

Podrobný popis

Fotogalerie

Cena řešení

Ke stažení

Changelog

plusPickUp - generování pick-up listů

Vytváření pick-up listů má velký přínos pro efektivitu přípravy expedice a samotnou expedici většího množství menších objednávek, kdy skladník nemusí chodit do skladu pro každou jednu objednávku samostatně ale automaticky se vytváří tzv. svozové skupiny nad pravidly definovanými skupinami objednávek a každá svozová skupina se následně může rozdělit do více pick-up listů např. dle jednotlivých místností, manipulačních podmínek či dalších kritérií.  Generování probíhá průběžně, aby třeba i poslední přijatá avšak prioritní objednávka byla expedována co nejdříve a nikoliv až na konci fronty. 

Modelový příklad 1 – jednoduchý sklad

Pokud je fronta pro expedici e-shopových expedovatelných objednávek (vygenerované pick-up listy čekající na zpracování) prázdná či krátká, vytvoří se další svozová skupina s upřednostněním VIP zákazníků či určitých dopravců tak, aby obsahovala 20 skladových položek a vygeneruje se jeden pick-up list, který skladník následně souhrnně nasbírá a po nasbírání již pomocí mobilních terminálů (plusMobile) rozdělí do jednotlivých objednávek.

Modelový příklad 2 – členitý sklad, variabilní velikost/hmotnost zboží

Narozdíl od prvního příkladu se obvykle vytváří větší svozová skupina (např. s 60 položkami) ale ta se následně rozpadne do více pick-up listů dle velikosti a umístění zboží ve skladu – jeden pick-up list je možné sesbírat do košíku ze země, druhý pick-up list vyžaduje paletový vozík či VZV a pro položky ze třetího pick-up listu je potřeba zajet do sousední vesnice do externího skladu. Veškerá pravidla,  kritéria a počty jsou variabilní a plně definovatelné.

Pick-up listy se mohou tisknout, zobrazovat na monitoru ve skladu (plusDisplay) či zobrazovat jen na displeji terminálů. Je u nich běžně uveden celkový počet položek, hmotnost a případně objem, aby picker věděl, co jej čeká. 

Rozdělování do objednávek, balení, expedice

Obvykle po kompletním napickování probíhá expedice dle svozové skupiny pomocí mobilního terminálu. Načte se pomocí čárového kódu svozová skupina, načte se jakákoliv položka ze svezeného zboží, terminál vybere první objednávku, která tuto položku obsahuje a zobrazí další položky, které se mají k objednávce přidat. Dále je to již standardní expedice, kdy po načtení všech položek se vytváří doklad, případně přepravní štítky. Toto je velmi efektivní u většího množství malých objednávek, protože odpadá hledání konkrétní zásoby k vybrané objednávce ale naopak se objednávka vybírá dle libovolné zásoby ze skupiny, kterou právě skladník načetl.

Fotogalerie

Podívejte se na to, jak vypadá rozhraní a výstup z aplikace plusPickup

Cena řešení

Veškeré funkce a možnosti odpovídající dané řadě Pohody jsou nedílnou součástí systému, cena je jednotná a neodvíjí se od požadovaných funkcí. Cena software je pevná a neměnná, při nákupu přímo od autora i autorizovaných partnerů.

MDBSQLE1
Základní licence plusPickup24.000 CZK / 1045 EUR
Servis a podpora
20% z ceny licence / rok
Při zakoupení v období od září do konce roku, servis na další rok neúčtujeme.
Související služby
Vzdálená instalace a zaškolení - odhadem 3 hodiny práce
Účtováno dle skutečné náročnosti hodinovou sazbou
1000 CZK/h
45 EUR/h

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Ke stažení

plusPickup instalátorEXE6 MB
produktový list aplikacePDF0,7 MB

Changelog

1.3.1 (26.09.2023)
- přidáno zalogování přerušení spouštění, pokud již proces běží (detekce vícenásobného spuštění)
- drobné opravy překreslování UI v nastavení
- možnost pojmenování svozové skupiny při použití vlastního filtru z příkazové řádky (+ výchozí pojmenování)1.3.0 (13.06.2023)
- úprava spouštění aplikace - detekce vícenásobného spuštění pro ošetření duplicit a sloučení svozů1.2.8 (27.03.2023)
- úprava vyhledávání umístění zásob - aplikace se vždy pokusí vyhledat a doplnit k položkám seznam nenulových umístění1.2.7 (08.02.2023)
- úprava označování svezených OBJ v případě stornovaných OBJ1.2.6 (02.02.2023)
- úprava logování - automatické mazání starších 30 dnů1.2.5 (16.12.2022)
- oprava potencionálního přerušení generování + rozšířené logování1.2.4 (27.09.2022)
- přidána možnost definovat minimální počet položek a minimální počet objednávek po spuštění generování svozové skupiny1.2.3 (20.09.2022)
- rozšíreno zjišťování dostupnosti množství a "uvolňování" rezervací na umístěních o kontrolu výdejů z umístění na rezervované pickup listy1.2.2 (13.09.2022)
- přidáno ukládání názvu svozové skupiny k Pickuplistům1.2.1 (01.08.2022)
- rozšířena kontrola při generování nového čísla Svozové skupiny na hledání i v agendě Pickuplistů, aby se zabránilo duplicitám1.2.0 (26.07.2022)
- přidána možnost ignorovat Stav kontroly při Označování svezených1.1.7 (12.07.2022)
- oprava určovaání dostupnosti zásob na umístěních při zakázaném slučování objednávek
- oprava nevypnění parametrů první zásoby při sestavování Pickuplistu1.1.6 (28.06.2022)
- oprava neakceptování některých spouštěcích parametrů zapsaných velkými písmeny
- upraveny nápovědné texty pro spouštění1.1.5 (27.06.2022)
- oprava chybného hlášení neregistrované verze v režimu testování z nastavení1.1.4 (23.06.2022)
- optimalizace a zrychlení otvírání nastavení při větším množství Svozových skupin1.1.3 (21.06.2022)
- rozšířeno pole čísel objednávek v Pickup listech na Text (dlouhý) o délce 32000 znaků (v existujících agendách je třeba upravit ručně)
- přidány kontroly/ořezávání textu objednávek, upozornění a vazeb při přetečení max. délky pole
- upraven popis parametrů spuštění na hlavní obrazovce
- přidán spouštěcí parametr /COUNT, který umožňuje vícenásovné spuštění generování (viz Parametry spuštění)
- přidány spouštěcí parametry /SKUPINA a /#SKUPINA, které umožňují výběr jedné skupiny pro generování (viz Parametry spuštění)1.1.2 (15.06.2022)
- přidáno ukládání názvu svozové skupiny k objednávkám
- barevné odlišení povinných a volitelných uživatelských parametrů v nastavení1.1.1 (10.06.2022)
- přidány Akce po nastavitelné u pravidla Pickup listu1.1.0 (08.06.2022)
- přidáno licencování
- přidány podmínky pro spuštění
- přidáno sestavování Svozových listů objednávek s možností individuálního nastavení Pickup listů
- přidáno výchozí nastavení Pickup listů
- Pickup listy se sestavují ze Svozových objednávek
- možnost spuštění v režimu Označování svezených objednávek
- generování na pozadí v samostatném vlákně a bez uživatelského zásahu1.0.2 (19.09.2017)
- přidána volba "Nesumarizovat položky objednávek" do nastavení
- přidána podpora aktualizace1.0.1 (01.09.2017)
- první vydání