Chcete se na něco zeptat?

Bc. Jakub Středa

plusNotify:
pokročilá notifikace SMS a emaily

Aplikace plusNotify je velice variabilním a silným nástrojem pro automatické i ruční rozesílání zpráv a upozornění ve formě SMS a emailů zákazníkům, obchodním partnerům i zaměstnancům na základě informací z Pohody podle nastavených pravidel.

obtížnost
nasazení

E1
SQL
MDB

Co Vám plusNotify přinese?

 • ušetří váš čas a náklady spojené s papírovým či ručním elektronickým rozesíláním dokladů
 • zajistí pravidelné generování upozornění, přehledů, grafů či provozních informací pro interní potřeby firmy
 • e-maily pro partnery budou mít jednotnou formu
 • zasílané doklady budou automaticky v různých formátech a řada zákazníků si je tak bude moci automaticky importovat
 • zlepší cash-flow, např. jednoduchou automatizací upomínek
 • veškeré odeslané doklady zákazníkům či partnerům mohou být zaznamenávány jako události dokladů v Pohodě

Co plusNotify umí?

 • generovat libovolné doklady z Pohody do PDF a odesílat mailem
 • přikládat do e-mailu i související dokumenty z Pohody (podepsané výdejky)
 • vytvářet vlastní tiskové i datové (XLS, CSV, ISDOC, …) přílohy mailů na základě dat z Pohody
 • rozesílat SMS např. při expedici objednávky nebo jiných změnách stavů
 • generovat třeba provozní statistiky, bankovní hlášení, bilanci a automaticky je zasílat zaměstnancům či externím subjektům
 • generovat PDF/A dokumenty a podepisovat je elektronickým podpisem

Podrobný popis

Fotogalerie

Cena řešení

Ke stažení

Changelog

plusNotify - pokročilá notifikace SMS a emaily

Aplikace funguje na principu neomezeného počtu nastavitelných pravidel a následných akcí se získanými daty. Program je navržen tak, aby šel implementovat na stávající Pohodu každého zákazníka a uměl používat veškeré parametry dokladů a agend. Na základě dat z Pohody sestaví SMS či e-mail, jeho přílohy a ty odešle na požadovaný e-mail/tel. číslo a třeba odeslání zaznamená do Událostí. Umí také tisknout doklady a reporty přímo na tiskárnu. Jednoduše – záleží jen na Vás, v jaké podobě a podle jakých pravidel chcete tyto automatizované zprávy rozesílat.

Hlavní vlastnosti:

 • neomezené množství pravidel
 • příklady základních pravidel na našich stránkách
 • odesílání SMS přes různé brány (podle požadavků) nebo přes GSM modul
 • odesílání e-mailů včetně přílohy s možností přiložení PDF z Pohody
 • přikládání souborů z dokladů ze záložky Dokumenty podle nastavené masky
 • zaznamenání odeslání zprávy do záložky Události na dokladu i do jakýchkoliv jiných polí
 • definice textu emailu/SMS i pomocí proměnných (z výsledku zdrojového dotazu)
 • HTML editor pro vytváření emailových zpráv
 • podpora MJML zápisu pro generování kompatibilních emailů napříč poštovními klienty
 • možnost přikládání datových příloh (ve formátu CSV/ XLS / ISDOC – ceníky, podlimitní zásoby, …)
 • možnost druhé úrovně podmínek (nejčastěji pro různé jazykové mutace – jednodušší na správu)
 • přímý tisk dokumentů na tiskárnu (např. vytištění přijaté objednávky k expedici)

Příklady použití

Využítí pro plusNotify je celá řada a záleží jen na potřebách a fantazii. Zde uvádíme ty nejčastější, jakmile však aplikaci nasadíte a pochopíte, jak funguje, využijete ji mnohem více.

Upomínky faktur

Nejnázornější, ale zdaleka ne jediné použití je na automatizaci rozesílání upomínek – podle počtu dní po splatnosti a cílové země je odeslán email v potřebném jazyce a s vhodnou formulací upozornění a k e-mailu je přiložen původní doklad a třeba platební tlačítko pro okamžitou úhradu či QR platba. Odeslání upomínky je zaznamenáno do Událostí dokladu, což usnadní následné řešení sporů.

Vystavené doklady

Každý vystavený doklad je odesílán zákazníkovi automaticky e-mailem, adresy vychází z konkrétních dokladů, adresáře či volitelných parametrů. Lze tak snadno oddělit adresu pro zasílání dodacích listů či faktur. K e-mailu je přiložen jak doklad v PDF, tak třeba i v několika datových formátech současně, aby co nejvíce zákazníků mohlo daný doklad do svého skladového či účetního systému importovat.

Přílohy dokladů

Ke každé zasílané faktuře se zasílají třeba naskenované podepsané dodací listy, fotografie, návody či bezpečnostní listy, cokoliv ze záložek Dokumenty, jak dokladu, tak obsažených zásob apod.

Potvrzení objednávky, informace o expedici

Potřebné informace spojené s přípravou a expedicí zásilky, jako je přepravce, sledovací odkaz, dobírková částka apod., se odesílá automaticky v okamžiku expedice. Odpadne tak řada ručních e-mailů či telefonátů s dotazy zákazníků.

Interní reporty

Velmi často se plusNotify používá také ke generování různých vnitrofiremních přehledů, statistik, podkladů pro porady, vyhodnocení obchodních zástupců či skladníků. Může generovat třeba statistiky zákazníků pro obchodní zástupce, aby věděli, jakým směrem se zaměřit.

Hlídání provozních stavů

Provozem firmy nastávají různé události, které je třeba co nejdříve zachytit a řešit. Jedná se například o příchozí nespárované platby, prodeje pod minimální marži, dlouho čekající objednávky, zdvojené doklady, chybně vyčíslená DPH – cokoliv, co nyní musíte ručně a pravidelně hlídat. Místo toho vám plusNotify zašle upozornění, jakmile to bude potřeba.

Pravidelné výkazy

Při různých způsobech provozního financování bankou je třeba pravidelně bance zasílat přehled o pohledávkách či závazcích, možná nějaké přehledy prodejů vyžaduje váš dodavatel či potřebujete jiné podobné statistiky. S využitím plusNotify můžete definovat formáty těchto výkazů a automaticky je odesílat na potřebná místa.

Fotogalerie

Podívejte se na to, jak vypadá rozhraní aplikace plusNotify a jak mohou vypadat HTML zprávy.

Cena řešení

Veškeré funkce a možnosti odpovídající dané řadě Pohody jsou nedílnou součástí systému, cena je jednotná a neodvíjí se od požadovaných funkcí. Cena software je pevná a neměnná, při nákupu přímo od autora i autorizovaných partnerů.

MDBSQLE1
Licence aplikace plusNotify16.000 CZK / 700 EUR16.000 CZK / 700 EUR16.000 CZK / 700 EUR
Servis a podpora
20% z ceny licence / rok
Při zakoupení v období od září do konce roku, servis na další rok neúčtujeme.
Související služby
Vzdálená instalace a zaškolení - odhadem 2 hodiny práce
Účtováno dle skutečné náročnosti hodinovou sazbou
1000 CZK/h
45 EUR/h
Návrh pravidel (nepovinné)
Jedná se o doporučené ceny služeb, cena není nijak závazná pro partnery.
1000 CZK/h
45 EUR/h

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Ke stažení

plusNotify instalátorEXE1,4 MB
produktový list aplikacePDF0,5 MB

Changelog

2.9.2 (7.7.2023)
- nová funkce - možnost vlastní TMP složky (potřeba v kombinaci mServeru a spouštění ze sítě)


2.9.1 (20.3.2023)
- nová funkce - možnosti tisku vydané nabídky/přijaté nabídky


2.9.0 (6.3.2023)
- nová funkce - čekání 3s po XML tisku
- nová funkce - logování přiložení ISDOC


2.8.9 (30.1.2023)
- nová funkce - možnost vložení události do agendy Výrobní požadavky


2.8.8 (24.11.2022)
- nová funkce - funkce generování QR kódu do těla emailu


2.8.7 (20.7.2022)
- úprava komunikace SMS Daktela


2.8.6 (16.5.2022)
- oprava chyby při kopii podmínky pravidla
- doplnění nápovědy u podmínky pravidla


2.8.5 (21.3.2022)
- úprava načítání konfigurace - více pokusů
- úprava logování aplikace


2.8.4 (25.2.2022)
- možnost ukládání příloh na FTP nebo do složky
- přidána podpora Pay by square QR platby


2.8.3 (20.12.2021)
- možnost změny temp složky
- oprava ukládání konfigurace při spuštění ze sítě


2.8.2 (11.10.2021)
- aktualizované knihovny Rebex SMTP


2.8.1 (22.9.2021)
- úprava generování vlastního ISDOC - částka k likvidaci


2.8.0 (4.8.2021)
- nová funkce - generování ISDOC přes Pohodu, nastavení u definice přílohy


2.7.9 (2.8.2021)
- úprava QR platby - odstranění komprese obrázku QR platby


2.7.8 (29.7.2021)
- úprava QR platby - generování jako linked resource emailu z důvodu kompatibility s Gmail


2.7.7 (26.7.2021)
- úprava QR platby - generování vlastní DLL knihovnou


2.7.6 (1.7.2021)
- nová funkce - možnost definice vlastních parametrů hlavičky emailu (Headers)


2.7.5 (23.6.2021)
- nová funkce - možnost rozšířeného nastavení FastReport příloh


2.7.4 (16.4.2021)
- přidána podpora MJML jazyka https://mjml.io/
- nová funkce generování QR kódu viz nápověda
- nová funkce generování COMGATE platby viz nápověda


2.7.3 (13.1.2021)
- oprava generování ISDOC - chyba při neexistujícím čísle objednávky u faktury


2.7.2 (20.10.2020)
- přidána možnost downgrade na starší verze
- oprava - nové knihovny FastReport


2.7.1 (15.10.2020)
- úprava ukládání výchozího SMTP serveru - přidána kontrola při uložení


2.7.0 (18.6.2020)
- přidána podpora SMS brány GOsms


2.6.9 (19.5.2020)
- přidána podpora SMS brány AWEG Materna


2.6.8 (13.5.2020)
- název PC/serveru do logu


2.6.7 (28.4.2020)
- globální proměnné názvu současné a minulé databáze
- oprava generování PDF pro MDB Pohodu


2.6.6 (18.2.2020)
- úprava formátování emailu při vkládání více HTML tabulek najednou


2.6.5 (14.2.2020)
- možnost podepsání ISDOC elektronickým podpisem


2.6.4 (27.1.2020)
- generování ISDOC i z MDB Pohody
- možnost rozšíření polí k zadání emailu dvojklikem na větší


2.6.3 (16.10.2019)
- přikládání seznamu dodacích listů do ISDOC přílohy


2.6.2 (10.10.2019)
- oprava mazání ze seznamu SMTP serverů


2.6.1 (17.9.2019)
- možnost generování názvů sloupců v CSV příloze z DataTable Columns


2.6.0 (9.7.2019)
- implementace novější knihovny poskytovatele SMS služeb Axima


2.5.9 (10.6.2019)
- úprava datových příloh FastReport, nepřiložení prázdného souboru


2.5.8 (29.5.2019)
- úprava automatického zálohování, chyba při nepřítomnosti složky se šablonami příloh
- optimalizace okna zadávání SQL dotazů


2.5.7 (6.5.2019)
- automatické zálohování konfigurace aplikace


2.5.6 (29.4.2019)
- nová proměnná #pdoklad# pro generování názvu přílohy viz nápověda


2.5.5 (13.3.2019)
- možnost definice více umístění přikládaných souborů přílohy najdenou viz nápověda


2.5.4 (11.3.2019)
- doplnění agendy Zakázky a Nabídky do událostí


2.5.3 (28.2.2019)
- oprava chyby při generování ISDOC s položkou s nulovým množstvím
- do hlavičky emailu přidáno ID úlohy


2.5.2 (12.2.2019)
- do logu doplněno ID procesu pro snadnější filtrování


2.5.1 (30.1.2019)
- doplnění agendy Reklamace do událostí


2.5.0 (11.1.2019)
- implementace SMS brány ProfiSMS


2.4.9 (9.1.2019)
- implementace SMS brány Telfa


2.4.8 (29.11.2018)
- možnost definice ID dokladu a ID sestavy přílohy pomocí SQL dotazu
- generování dynamického počtu příloh pomocí výše zmíněné úpravy


2.4.7 (28.11.2018)
- oprava zobrazení nastavení SMS bran


2.4.6 (22.11.2018)
- implementace nových knihoven FastReport pro generování tabulek


2.4.5 (17.9.2018)
- implementace odesílání SMS přes systém Daktela


2.4.4 (15.8.2018)
- možnost zdržení mezi odesíláním jednotlivých emailů, nastevitelné pro každé SMTP zvlášť


2.4.3 (21.6.2018)
- oprava chyby generování XLSX souborů způsobená ve verzi 2.4.0


2.4.2 (22.5.2018)
- možnost definice více SMTP serverů a jejich přidělení k jednotlivým pravidlům


2.4.1 (3.5.2018)
- úprava komunikace služby SMS brána.cz na zabezpečené HTTPS


2.4.0 (20.4.2018)
- možnost komprese obrázků v PDF příloze FastReportu


2.3.9 (17.4.2018)
- vzorová pravidla
- komentáře úloh


2.3.8 (27.3.2018)
- úprava komunikace služby Neogate na zabezpečené HTTPS


2.3.7 (13.3.2018)
- možnost komprimace příloh metodou ZIP


2.3.6 (12.3.2018)
- úprava tisku na na fyzické tiskárny
- optimalizace generování emailu


2.3.5 (21.2.2018)
- Středisko, Činnost a Zakázka u událostí


2.3.4 (12.1.2018)
- možnost odeslání příloh ve formátu CSV, DOCX, HTML, PDF, RTF, XLS a XLSX
- údaje o firmě v záhlaví aplikace


2.3.3 (18.9.2017)
- zamezení odeslání duplicitní zprávy na stejné emaily


2.3.2 (31.8.2017)
- logování emailových adres, na ktéré byla zpráva odeslána


2.3.1 (30.8.2017)
- možnost použití více SMS bran


2.3.0 (23.8.2017)
!!! POZOR !!! v aplikaci byly provedeny rozsálé změny, před aktualizací zálohujte celou složku s programem!
- FastReport editor pro tabulky v těle emailu a vlastní PDF přílohy
- optimalizace používání programu, odřádkování pravidel
- generování ID pravidel číselnou řadou (možnost promazávání pravidel)
- možnost mazání logů po XY dnech


2.2.9 (24.4.2017)
- možnost generování ISDOC přílohy k vydaným fakturám
- oprava hlídání množství odeslaných datových příloh


2.2.8 (28.3.2017)
- SSL zabezpečení emailu (Je potřeba zkontrolovat kompatibilitu s dříve nastaveným zabezpečením! Pokud byla používána volba TLS, nyní je to Explicit TLS/SSL)
- opraveno zobrazování ID importovaných úloh


2.2.7 (15.11.2016)
- optimalizace tisku na A4 tiskárnu


2.2.6 (14.11.2016)
- nastavení výchozí tiskárny Windows pokud není žádná


2.2.5 (3.11.2016)
- nový HTML WYSIWYG editor
- přímé generování PDF přes XML bránu Pohody od verze 11400


2.2.4 (10.6.2016)
- přidána nápověda
- možnost kontrolovat odesílané emailové zprávy jednotlivě


2.2.3 (10.6.2016)
- možnost dynamicky generovaného množství PDF příloh z Pohody (do ID dokladu uvést jednotlivá ID oddělená čárkou, do názvu lze použít #cislodokladu# a #zeme#)


2.2.2 (19.4.2016)
- napojení na SMS Brána.cz


2.2.1 (29.3.2016)
- vylepšení XML logu v Pohodě


2.2.0 (22.3.2016)
- oprava drobných chyb v zobrazování
- optimalizace ovládání


2.1.9 (14.3.2016)
- možnost definovaní ID dokumentu k tisku (volitelné)


2.1.8 (11.3.2016)
- podepisování PDF dokumentů


2.1.7 (9.3.2016)
- úpravy zobrazování testu výstupu


2.1.6 (29.2.2016)
- možnost uložení události do agendy Ostatní pohledávky


2.1.5 (23.2.2016)
- ochrana při zamrznutí Pohody


2.1.4 (7.2.2016)
- možnost připojení více datových příloh do jednoho emailu


2.1.3 (30.1.2016)
- tiskové sestavy z Pohody - při použití ID 0 se sestava nepřiloží, ale výsledek je kladný (použití při tisku sestavy ano/ne)


2.1.2 (28.1.2016)
- napojení na Axima Direct SMS


2.1.1 (11.12.2015)
- proměnná #GtextZpravy# pro ukládání textu odeslané zprávy do událostí
- nastavení ID odesílatele služby SMS Neogate


2.1.0 (1.12.2015)
- možnost definovat odesílatele emailu pro každé pravidlo zvlášť


2.0.9 (19.10.2015)
- oprava chyby v použití druhotných pravidel


2.0.8 (14.10.2015)
- přidána podpora SMS brány Neogate


2.0.7 (28.8.2015)
- možnost používání dočasné databáze ITF_tmpdb
- úprava zobrazování uložených textů v aplikaci


2.0.6 (26.8.2015)
- oprava chyby při tisku PDF z MDB Pohody


2.0.5 (18.8.2015)
- možnost zobrazení náhledu finálního formátovaného textu při testu pravidla


2.0.4 (11.8.2015)
- funkce přímého tisku na tiskárnu (verze PRO)
- úprava odesílání krátkých SMS (zrychlení)


2.0.3 (29.7.2015)
- přidána podpora akcí před notifikací (např. vytváření filtračních tabulek pro agregační sestavy)


2.0.2 (20.7.2015)
- přidána podpora TLS šifrování SMTP


2.0.1 (15.6.2015)
- přidána podpora Pohoda MDB
- přidána podpora SMS brány Axima
- optimalizováno zpracování emailových adres a telefonních čísel


2.0.0 (20.5.2015)
- verze plusNotify a plusNotify PRO
- !!!POZOR!!! - přidána 2. úroveň dělení pravidel (např. kvůli jayzkovým mutacím) -> NENÍ KOMPATIBILNÍ S PŘEDCHOZÍMI VERZEMI!!!


1.1.7 (4.5.2015)
- upraveny vzory uložených dotazů
- možnost nastavení SMTP portu


1.1.6 (29.4.2015)
- možnost provedení více akcí najednou po úspěšné notifikaci (POZOR! je nutné nastavit všechny akce po znovu)
- odesílání emailových HTML zpráv včetně WYSIWYG editoru


1.1.5 (9.4.2015)
- možnost ukládání událostí k notifikovaným položkám


1.1.4 (8.4.2015)
- možnost zaslání kopie a skryté kopie emailu


1.1.3 (2.4.2015)
- možnost použití aliasů SQL jako proměnných do textů
- rozesílání notifikací po místní síti na klientské počítače


1.1.2 (20.1.2015)
- úpravy stability aplikace
- automatické aktualizace


1.1.1 (15.11.2014)
- první verze programu plusNotify