Chcete se na něco zeptat?

Bc. Jakub Středa

plusEtiquette:
chytré štítkování při výrobě či příjmu

plusEtiquette je silný nástroj pro okamžitý tisk štítků a souvisejících dokumentů (např. návodů) při příjmu zboží či výrobě. Je optimalizován pro dotykové displeje např. u průmyslových terminálů a lze jej i upravit pro konkrétní požadavky provozu.

obtížnost
nasazení

E1
SQL
MDB

Co Vám plusEtiquette přinese?

 • snadné štítkování výrobků a zboží
 • úsporu času danou tím, že veškeré údaje se přebírají z Pohody a tisknou se pomocí definovaných šablon
 • štítkování zboží, kartonů i palet
 • rychlý tisk souvisejících dokumentů, např. návodů  z Pohody
 • snadné generování šarží a expirací
 • generování logistických etiket dle standardů GS1-128

Co plusEtiquette umí?

 • procházet a vyhledávat zásoby evidované v Pohodě
 • generovat štítky pro různé MJ a velikosti balení
 • generovat šarže dle zadaného algoritmu a zakládat je v Pohodě
 • režim Výroby – přehledné generování štítků při skládání výrobků do kartonů a kartonů na palety
 • režim Výstupní kontroly – zaznamenávání naměřených hodnot a následný tisk výstupního protokolu při výrobě
 • vytváření příjemek a výrobních listů v Pohodě

Podrobný popis

Fotogalerie

Cena řešení

Ke stažení

Changelog

plusEtiquette - chytré štítkování při výrobě či příjmu

plusEtiquette se používá nejčastěji pro štítkování zboží při příjmu od dodavatelů či na konci výrobní linky. Tisknou se nejčastěji štítky s čárovými kódy, českými názvy, cenami, alergeny či jinými povinnými údaji.

Vše se je on-line napojeno na Pohodu, veškeré údaje, popisy a texty se vyčítají z Pohody a  soupis oštítkovaných položek lze okamžitě odeslat do Pohody jako příjemku či výrobní list.

Umožňuje i práci s různými měrnými jednotkami, součtové etikety, generování šarží/výrobních čísel, generování složených čárových kódů GS1-128 dle zadaných pravidel včetně evidence obalů SSCC.

Základní možnosti a funkce

 • on-line napojení na Pohodu, vyhledávání ve skladu a procházení skladu dle členění
 • možnost zadání počtu štítků k tisku i „koeficientu“ štítku při množstevních balení
 • generování výrobních čísel či šarží při příjmu dle nastavených pravidel
 • možnost ručního i automatického výběru šablony etikety i vytvářeného dokladu (příjemka / výrobní list) včetně volby číselné řady
 • přihlašování uživatelů pomocí jména a hesla.

Rozšířené funkce

Mimo „základní“ funkčnosti – jednoduchého tisku štítků podle výběru aplikace obsahuje také speciální oborové režimy pro použití ve výrobě

Režim kusové výroby (např. elektrovýroba):

 • provedení „výstupní kontroly“ vyráběného kusu (zaznamenání vizuální kontroly, kompletnosti, naměřených hodnot měřených veličin – např. vypínací proud apod.)
 • zaznamenání kontroly včetně jména kontrolující osoby do Pohody
 • okamžitý tisk zkušebního protokolu, štítků na výrobek i obal
 • tisk souvisejících dokumentů z Pohody – návod k obsluze, schéma, prohlášení o shodě, …
 • inteligentní filtr protokolu a souvisejících dokumentů (např. pro výběr jazykové mutace)
 • zobrazení kompletního rozpadu výrobku ve všech úrovních
 • kompletní obsluha pomocí dotykové obrazovky

Režim výroby s balením (např. potravinářství):

 • tisk štítků na jednotlivé výrobky (sušenky, jogurty) i jejich balení (karton, krabice, paleta)
 • přidělování šarží a expirací (či DMT) a tisk ve formě GS1-128 na štítky
 • odeslání výrobního listu okamžitě do Pohody
 • možnost připojení váhy, štítek je automaticky vytištěn vždy při ustálení váhy – rychlé štítkování např. domácích sýrů
 • při použití tiskárny štítků s odlepovačkou možnost počítání vyrobeného množství dle odlepených etiket
 • provoz na dotykové obrazovce v provedení do potravinářské výroby

 

Aplikace plusEtiquette je vždy upravována podle konkrétních potřeb daného oboru, proto i v ceně aplikace je zahrnuto běžné přizpůsobení aplikace potřebám konkrétního zákazníka.

Fotogalerie

Podívejte se na to, jak vypadá rozhraní aplikace plusEtiquette.

Cena řešení

Veškeré funkce a možnosti odpovídající dané řadě Pohody jsou nedílnou součástí systému, cena je jednotná a neodvíjí se od požadovaných funkcí. Cena software je pevná a neměnná, při nákupu přímo od autora i autorizovaných partnerů.

MDBSQLE1
Licence plusEtiquette jako rozšíření k plusMobile5.000 CZK / 220 EUR5.000 CZK / 220 EUR5.000 CZK / 220 EUR
Samostatná licence aplikace plusEtiquette13.000 CZK / 570 EUR13.000 CZK / 570 EUR13.000 CZK / 570 EUR
Licence plusEtiquette upravené na míru18.000 CZK / 785 EUR18.000 CZK / 785 EUR18.000 CZK / 785 EUR
Servis a podpora
20% z ceny licence / rok
Při zakoupení v období od září do konce roku, servis na další rok neúčtujeme.
Související služby
Vzdálená instalace a zaškolení - odhadem 2 hodiny práce
Účtováno dle skutečné náročnosti hodinovou sazbou
1000 CZK/h
45 EUR/h
Instalace a zaškolení na místě (nepovinné)
běžný rozsah, max. 2 lidé v rozsahu cca 2h
4.000 CZK / 175 EUR

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Ke stažení

plusEtiquette instalátorEXE4,2 MB
produktový list aplikacePDF0,5 MB

Changelog

2.7.3 (27.03.2024)
- úprava - možnost přidělování jedinečných SSCC kódů i bez režimu výroby při zapnutém číslování etiket


2.7.1 (11.12.2023)
- oprava - chyba po ukládání položky při chybě s připojenou váhou


2.7.0 (18.7.2023)
- oprava - u karet bez evidence šarží se nezobrazuje a do proměnných pro tisk etiket nevyplňuje datum expirace


2.6.9 (13.6.2023)
- úprava - možnost definice vlastních volitelných parametrů, které se uloží do položky odesílaného dokladu
- úprava - sčítání množství v režimu výroby i při vypnutém sdružování položek dokladu
- úprava - možnost ukládání SSCC-18 kódů do položek vytvářeného dokladu
- úprava - možnost uložit Text nebo Poznámku odesílaného dokladu


2.6.7 (22.5.2023)
- úprava - možnost výběru ze stávajících evidenčních čísel


2.6.6 (9.6.2022)
- úprava - možnost přednostního vyhledávání zásob dle volné shody názvu


2.6.4 (8.6.2021)
- oprava - při použití proměnných pro číslování etiket ve funkcích aplikace havarovala


2.6.3 (11.2.2021)
- úprava - možnost vkládání data a času tisku do poznámky položky při odesílání do Pohody
- oprava - omezení duplicitního zobrazení stejné zásoby, např. pokud má stejný EAN uveden na zásobě i v Dodavatelích
- úprava - aktualizace FastReport na aktuální verzi 2021.1


2.6.2 (13.1.2021)
- úprava - možnost povolení chování se k etiketám s MJ větší než 1 jako ke kartonovým (načítat SSCC atd.)


2.6.1 (3.12.2020)
- úprava - vyhledávání i v Objednacím kódu ze záložky Dodavatelé


2.6.0 (22.10.2020)
- úprava - úprava zařazování položek k tisku, aby nedošlo k "míchání" etiket při pomalém zařazování - čekání na předchozí úlohu


2.5.9 (19.8.2020)
- úprava - SQL dotaz pro zjištění etikety ke konkrétní zásobě může vracet název etikety i jméno souboru
- úprava - zvětšení okna náhledu etikety aby se vešla etiketa 100x150mm
- úprava - nezobrazovaly se zásoby při vybraných všech skladech a povoleném příjmu Výrobků
- úprava - v poznámce položky je možné zobrazit klávesnici na obrazovce


2.5.8 (16.6.2020)
- úprava - možnost tisku více kopií etiket pro 1 MJ


2.5.7 (21.5.2020)
- úprava - možnost chování se k zásobám evidovaným v metrech jako k váženým a do GS1-128 tisknout jako AI (311x)


2.5.6 (28.4.2020)
- úprava - úprava komunikačního protokolu CAS pro fungování s váhami T-Scale v režimu CAS
- úprava - fungování T-Scale vah přes převodník USB/serial


2.5.5 (31.3.2020)
- oprava - změny v režimu výroby s automatickým odlepováním u tiskáren TSC a s automatickým vážením


2.5.4 (25.2.2020)
- úprava - zrychlení načítání zásob, pokud jich je v členění více, řádově desetitisíce


2.5.3 (6.2.2020)
- úprava - možnost tisku vybrané šablony místo té přiřazené dokladem konkrétní zásobě
- oprava - při zapnutém přednostním vyhledávání podle EANu / IDS se nezobrazuje jedna zásoba vícekrát, pokud vyhledaný řetězec má jak v EAN tak v IDS


2.5.1 (10.12.2019)
- úprava - oprava stability při tisku s automatickým odlepováním u tiskárny TSC


2.4.9 (21.6.2019)
- možnost zobrazení vlastních informací na tlačítku - vlastní pole či výraz


2.4.8 (18.6.2019)
- oprava - zobrazení textu zásoby na tlačítku po vyhledání


2.4.7 (18.6.2019)
- oprava padání při vypínání Win klávesnice na obrazovce, pokud již byla zavřena křížkem


2.4.6 (18.6.2019)
- možnost zobrazení STextu na tlačítku zásoby
- výchozí klávesnice na obrazovce je Windowsová (OSK nebo TabTip)
- do interní klávesnice přidáno lomítko / a opraveno zobrazení při použití na celou obrazovku
- možnost zobrazení přes celou obrazovku, ale ne navrchu (je vidět dolní lišta Windows)


2.4.5 (13.6.2019)
- vyhledávání i v STextu zásoby


2.4.4 (23.5.2019)
- vyhledávání podle jednotlivých slov (každé slovo oddělené mezerou vyhledává samostatně, musí obsahovat všechna slova - výraz "bar cer" najde "Červená barva")
- vyhledávání i po mezeře ve vyhledávacím poli (zpřesňující vyhledávání)
- doplnění hodnot GS1-128 na sudý počet znaků (pro použití Code128 typu C)
- doplnění mezery a několik znaků na klávesnici na obrazovce
- možnost nastavení přepisování vyhledávaného textu při zobrazování/skrývání klávesnice na obrazovce
- aplikace nepadá při nevybrané šabloně etikety


2.4.2 (18.12.2018)
- oprava tisku paletových štítků


2.4.0 (11.12.2018)
- možnost tisku souvisejících dokumentů i bez dialogového okna


2.3.8 (13.11.2018)
- oprava vkládání do dokladu při zapnutém tisku souvisejících dokumentů, pokud zásoba žádný odpovídající neměla


2.3.7 (8.11.2018)
- oprava sdružování položek
- možnost ochrany konfigurace heslem
- úpravy ve způsobu tisku pro rychlejší tisk
- možnost tisku etiket po dávkách (kvůli docházejícímu spotřebáku)
- možnost vypnutí vyhledávání podle čísla objednávky


2.3.2 (19.9.2018)
- správa tiskáren a tiskových úloh
- řazení položek v dokladu od nejnovější
- možnost zakládání zásob a klávesnice na obrazovce při zakládání zásoby
- řada dalších oprav chyb a drobných úprav


2.2.6 (19.4.2018)
- vyhledávání podle názvu v celé délce, hledalo se jen v prvních 30 znacích (SQL/E1))


2.2.5 (6.11.2017)
- úpravy v režimu potravinářské výroby - hlídání kopií štítků a překročení množství v kartonu
- vyhledávání podle EANu i v dodavatelských kódech


2.2.4 (26.5.2016)
- možnost nastavení řazení položek (zásob) - podle názvu, kódu, STextu nebo vlastních polí


2.2.3 (10.2.2016)
- drobné úpravy funkčnosti


2.2.0 (23.9.2015)
- speciální režim balení


2.1.9 (23.7.2015)
- nepovinné přihlašování uživatelů
- možnost výběru více skladů
- možnost povinného zadávání šarže, pokud je vybráno "ruční určování šarží"


2.1.7 (10.3.2015)
- režim potravinářské výroby, elektrovýroby


2.1.0 (30.12.2013)
- oprava vyhledávání při připojení k Pohodě MDB
- přidán režim zjednodušeného štítkování při Výrobě prostřednictvím dotykové obrazovky
- generování expirace ze současného data + délky záruky
- načítání velikosti balení z koeficientu 2./3. MJ z Pohody


2.0.8 (19.11.2013)
- oprava listování stránkami s položkami
- zobrazení polohy v dlouhém seznamu


2.0.7 (31.7.2013)
- možnost zobrazení ceny na tlačítku zásoby


2.0.6 (9.6.2013)
- oprava PHetiquette pro MDB


2.0.5 (7.6.2013)
- doplnění možnosti zadání PLU a jejich automatického číslování v PHetiquette


2.0.4 (2.6.2013)
- oprava zakládání, pokud neexistuje Cenová skupina SK
- oprava načítání, pokud neexistuje kořenové členění (tj. bez větví) pro daný sklad


2.0.3 (13.5.2013)
- doplnění možnosti vytváření nového členění a skladových karet v PHetiquette


2.0.2 (27.3.2013)
- doplnění možnosti přenosu vybraných položek uživatelských seznamů do poznámky k položce dokladu do Pohody


2.0.1 (12.2.2013)
- doplnění funkce automatické aktualizace přes internet


2.0.0 (12.12.2012)
- vydání nové verze PHetiquette
- grafický návrhář etiket
- z důvodů technických omezení návrháře etiket podpora pouze Pohody SQL/E1