Chcete se na něco zeptat?

Ing. Záviš Jirásek

plusServis:
kompletní správa servisních zakázek

Provozujete v rámci svého podnikání servis? Určitě chcete mít o jednotlivých servisních zakázkách přehled. Aplikace plusServis Vám umožní pohodlnou práci se servisními zakázkami od přijetí až po vyúčtování.

obtížnost
nasazení

E1

Co Vám plusServis přinese?

 • snadné vytváření, zpracování a předání servisních zakázek
 • přehled o průběhu servisních zakázek od přijetí až po vyúčtování
 • optimalizované a přehledné rozhraní pro servisní techniky
 • přehledné vytváření nabídek opravy konkrétních zařízení 
 • možnost vytváření fotodokumentace zařízení, závad i provedené opravy
 • kontrolu fasování dílů a jejich vyúčtovávání na servisní zakázky

Co plusServis umí?

 • jednoduše vyhledat předmětu servisu dle nákupů zákazníka nebo rychle zadat nový obecný servis
 • ověřit platnost záruky konkrétního výr. čísla zařízení
 • pořizovat a automaticky přikládat fotodokumentaci do Pohody
 • tisknout přijímací protokol a štítky pro označení jednotlivých částí
 • sestavovat a schvalovat nabídky k servisu na dodatečné činnosti a díly
 • provádět výdej materiálu do spotřeby
 • vyúčtovat servis fakturou, nebo výdejkou
 • mít vystavené doklady k servisu v Pohodě k dispozici pod jednou zakázkou

Podrobný popis

Fotogalerie

Cena řešení

Videonávody

Ke stažení

Changelog

plusServis - kompletní správa servisních zakázek

Pohoda sice evidenci servisních zakázek umožňuje, ale práce s ní je bez nadsázky utrpení. Proto vznikla aplikace plusServis, která umožňuje přehlednou a intuitivní správu servisních zakázek od přijetí do servisu přes nabídky na vícepráce, až po vystavení finálního dokladu zákazníkovi. Veškeré doklady však jsou k dispozici v Pohodě a aplikace tak přináší příjemnější rozhraní při zachování konzistence dat na jednom místě.

Hlavní vlastnosti:

 • jednoduché vyhledání předmětu servisu dle zákazníka, čísla faktury, popisu předmětu, či výrobního čísla nebo rychlé zadání nového bez jakékoliv další vazby
 • při výběru předmětu z databáze se automaticky ověřuje platnost záruky a prodlužuje dobu záruky i o trvání starších záručních servisů na vybraný předmět servisu
 • možnost pořizování a automatické přikládání fotodokumentace
 • tisk přijímacího protokolu a případně i štítků pro označení jednotlivých částí, aby se nepoztrácely
 • možnost sestavování a schvalování nabídek k servisu včetně fotodokumentace
 • při výdej materiálu do spotřeby se nabízí položky, které byly zahrnuty ve schválených nabídkách, aby se nezapomínaly vyúčtovávat
 • kontrola, aby vyúčtovaná práce nepřekročila cenu schválenou zákazníkem s danou procentuální tolerancí
 • možnost vybrat různé sklady pro nabídky (hlavní sklad s kompletním sortimentem) a výdej do spotřeby (příruční sklad servisu)
 • vyúčtování servisu je možné provést fakturou, prodejkou nebo výdejkou
 • veškeré vystavené doklady k servisu jsou v Pohodě k dispozici pod jednou zakázkou

Princip fungování aplikace plusServis

Nová servisní zakázka

Předmět servisu lze jednoduše vyhledat pomocí čísla dokladu, jména zákazníka, popisu či výrobního čísla. Aplikace umí pracovat s adresářem v Pohodě. Zákazníka lze vybrat přímo z adresáře Pohody, případně lze založit nového zákazníka přímo z aplikace.

Ke každé zakázce lze vytvořit libovolný počet nabídek pro zákazníka. Položky nabídek lze přidávat výběrem ze skladu.

Při přijetí do servisu i během jeho realizace lze k servisní zakázce pořizovat fotografie, dopisovat poznámky a vystavovat další nabídky na případné vícepráce zjištěné v průběhu servisu. Nabídky na vícepráce následně čekají na odsouhlasení zákazníkem.

Průběh servisu

Servisní technik může průběžně k zakázce přidávat použitý materiál a práci. Pokud je nutné použít materiál nebo práci nad rámec odsouhlasené nabídky, může vystavit nabídku další a tu si nechat znovu odsouhlasit. Po dokončení prací může servisní zakázku jednoduše ukončit.

Vyúčtování servisu

Přímo z aplikace lze vytvořit prodejní doklad (fakturu, prodejku) nebo výdejku. Typ dokladu lze jednoduše vybrat. Aplikace vytvoří zvolený doklad v Pohodě včetně všech vazeb.

Tisk

Veškeré potřebné dokumenty servisu (přijímací protokol, servisní protokol atd.) a štítky, lze tisknout přímo z aplikace. Vzhled tiskových sestav je plně přizpůsobitelný. Veškeré nastavení tisku a tiskáren je uloženo lokálně, tzn. že každý uživatel může mít individuální nastavení.

Fotogalerie

Podívejte se na to, jak vypadá rozhraní aplikace plusServis.

Cena řešení

Veškeré funkce a možnosti odpovídající dané řadě Pohody jsou nedílnou součástí systému, cena je jednotná a neodvíjí se od požadovaných funkcí. Cena software je pevná a neměnná, při nákupu přímo od autora i autorizovaných partnerů.

MDBSQLE1
Základní licence plusServis24.000 CZK / 1045 EUR
Přídavná licence plusServis (CAL)5.000 CZK / 220 EUR
Servis a podpora
20% z ceny licence / rok
Při zakoupení v období od září do konce roku, servis na další rok neúčtujeme.
Související služby
Vzdálená instalace a zaškolení - odhadem 2 hodiny práce
Účtováno dle skutečné náročnosti hodinovou sazbou
1000 CZK/h
45 EUR/h
Instalace a zaškolení na místě (nepovinné)
Jedná se o doporučené ceny služeb, cena není nijak závazná pro partnery.
4.000 CZK / 175 EUR
+ cestovné

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Interaktivní videonávody

Ke stažení

produktový list aplikacePDF0,6 MB
plusServis instalátorEXE6,8 MB

Changelog

1.7.3 (02.05.2024)
- přidána možnost nastavení, zda je odhad ceny vč. DPH (ovlivňuje kontroly na odhad ceny např. při výdeji do spotřeby, apod.)1.7.2 (26.04.2024)
- DŮLEŽITÉ: rozšířeny volitelné parametry výdejky a seznam stavů nabídek, nezapomeňte aktualizovat agendu v Nastavení!
- úprava výdeje do spotřeby - možno oddělovat režijní výdeje do samostatné výdejky a číselné řady
- úprava vkládnání režie do servisu a vyúčtování - možno vyřadit režijní výdeje ze servisu a následně vyúčtovacích dokladů
- přidána možnost automatického schvalování nabídek (pokud nepřesáhnou cenu odhadu)
- přidána možnost vytvoření kopie nabídky
- drobné grafické úpravy1.6.1 (07.03.2024)
- oprava dialogu chyby při výdeji do spotřeby v určitých případech1.6.0 (06.03.2024)
- DŮLEŽITÉ: rozšířena oprávnění uživatelů, nezapomeňte aktualizovat agendu v Nastavení!
- povolení ruční editace slevy a nastavitelné pro svázané zásoby (dle oprávnění uživatele)
- povolení textových položek při výdeji do spotřeby (dle oprávnění uživatele)
- automatické vybrání zásoby při výdeji do spotřeby, pokud je přesná shoda čárového kódu a nalezen jediný záznam
- přidán nastavitelný filtr na stáří Servisu dle data příjmu1.5.8 (31.01.2024)
- oprava chybného ukládání částek a DPH1.5.7 (16.01.2024)
- oprava načítání seznamu oprávněných osob1.5.6 (15.01.2024)
- přidána nastavitelná sumarizace ceny nabídek
- úprava načítání dat adresy z ARES (po přesunu ARESu na nový server)1.5.5 (09.10.2023)
- přidána interní poznámka servisu (zobrazení i zadání)
- povolen výběr textu a kopírování z uzamčených buňek na formuláři výběru zákazníka
- přidána možnost zobrazit vybrané volitelné parametry z adresáře na formuláři výběru zákazníka
- upraveny a rozšířeny vyhledávací filtry (tlačítka vedle pole pro vyhledávání)
- přidána možnost vyhledávání frází obasujících mezeru (oddělovačem mezi frázemi jsou pak dvě mezery)1.5.4 (04.10.2023)
- přidány přepínací tlačítka vedle pole pro vyhledávání omezomezující hledávání v otevřených servisech a v adresáři při zakládání nového servisu, což by mělo zrychlit hledání1.5.3 (20.12.2022)
- oprava - limitování dlouhého čísla objednávky zákazníka ze zakázky při vystavení vyúčtovacího dokladu1.5.2 (18.10.2022)
- přidána dodatečná kontrola před schválením/zamítnutím nabídky, zda již operace nebyla provedena z jiné stanice1.5.1 (05.10.2022)
- automatické zkrácení adresy na maximalní možnou délku pro Pohodu při načtení z ARES1.5.0 (13.09.2022)
- změna určování stavu servisu jako uzavřený - nově je takto označen při přislušném stavu, nebo při zapnutí "Vyřízeno"
- při vyúčtování nejprve proběhne uzavření servisu a poté se vystaví doklad (aby nedocházelo k blokaci množství)
- odebrání zbytečného dotazovacího dialogu při vyúčtování1.4.9 (18.08.2022)
- úprava tisku vyúčtovacích výdejek přes Pohodu - vynucení tisku textových položek1.4.8 (24.02.2022)
- oprava blokace zásob servisem
- oprava chybného vkládání jména pracovníka do poznámky k položce v servisu ve specifických případech1.4.7 (04.02.2022)
- přidání časovače automatického uzavírání okna s ukazatelem průběhu výchozí volbou (např. při ukládání)
- drobné grafické úpravy a vylepšení
- rozšíření logování1.4.6 (01.02.2022)
- oprava resetování některých voleb při otevření nastavení filtru
- úprava a rozšíření logování chyb1.4.5 (17.01.2022)
- oprava neuložení upraveného VČ předmětu1.4.4 (14.01.2022)
- přidána možnost editace VČ předmětu, pokud je ručně zadán1.4.3 (10.01.2022)
- oprava vyhledávání předmětu servisu
- vytažení seznamu sazeb DPH jako tabulky do tiskových sestav
- přidána možnost zobrazení skladu u položek při výběru do nabídek/spotřeby
- přidána možnost automatického označování položek jako režijní u záručních servisů1.4.2 (01.11.2021)
- rozšířeno vyhledávání servisů podle kódu schváleného dílu1.4.1 (26.10.2021)
- oprava max. délky poznámky servisu
- oprava chyby při ověření záruky a textově zadaného předmětu servisu1.4.0 (25.10.2021)
- upraven formulář editace servisu a přidána editace Štítků
- kliknutím do buňky kódu v seznamu položek zkopíruje kód zásoby do schránky
- sloučeny a přesunuty funkční tlačítka (Výdej do spotřeby a Změna stavu servisu) vlevo pod seznam; při editaci se změní funkce tlačítka Ukončit na Přerušit
- aktuální ceny servisu přesunuty do pravého spodního rohu (tyto ceny nejsou vidět při editaci)
- povolen dvojklik na levém panelu pro výběr zákazníka, prředmětu, nebo zásoby
- rozšířeno vyhledání zákazníka a předmětu v prvním kroku při zakládání - aby nalezlo i podle čísla Faktury/Prodejky, pokud je vytořena z Výdejky
- přidáno hledání dokladu (k předmětu servisu) z předchozích účetních jednotek (nastavitelné)
- přidány funkce pro podporu mobilní aplikace pro focení
- vyřazena nutnost přenačtení všech dat při změně stavu servisu nebo po editaci servisu, což přineslo drobné zrychlení aplikace
- drobné opravy textů dialogů1.3.0 (18.07.2021)
- přidány Štítky: zobrazení, filtrování a možnost zadání Štítků (jen bez agendy) při vytváření servisu; štítky se propisují na následné doklady1.2.6 (15.06.2021)
- přesun tlačítka pro vložení položek na levou stranu (pro zamezení nechtěného stisku tlačítka uložit na dotykových obrazovkách)1.2.5 (19.04.2021)
- oprava výpočtu ceny položek u sestavy1.2.4 (25.03.2021)
- oprava nulové sazby DPH v nabídkách při zakládání servisu s novým zákazníkem1.2.3 (18.03.2021)
- oprava zakládání kontaktní osoby
- oprava výběru tiskárny při vytavování vyúčtovacího dokladu1.2.2 (17.03.2021)
- upraven filtr servisů "Obsahuje nabídky čekající na schválení", aby nezahrnoval servisy se stavem "Vyřízeno" a prázdné nabídky
- upravevo vyhledávání zásob pro nabídky/spotřebu, nejprve se zobrazí řádky s přesnou shodou a až pak řádky s částečnou shodou
- oprava vzniku duplicitních složení s nulovým množstvím při vkládání souprav/kompletů do nabídky/spotřeby1.2.1 (16.03.2021)
- oprava nemožnosti vystavit vyúčtovací doklad
- oprava načítání výdejů bez vazby
- možnost přepnout styl zobrazení seznamu položek (kompaktní mód)1.2.0 (15.03.2021)
UPOZORNĚNÍ: Po aktualizaci aplikace je vyžadována aktualizace agendy (tlačítko v Nastavení)
Zadávání zákazníka:
- při vyhledávání zákazníka/předmětu (na levé straně v prvním kroku při zakládání nového) se nově nejprve zobrazují "jen" zákazníci a až pak zákazníci s předmětem; předmět se rovněž vyhledává i v již existujících servisech
- pokud se ukládá kontaktní osoba a nejsou vyplněny povinné údaje, je na to uživatel upozorněn při zadávání
- přidána možnost automaticky vybírat kontaktní osobu, pokud je v adresáři jediná (volba v nastavení)
- oprava chyby ukládání příliš dlouhé adresy (při stažení z ARESu)
- oprava ve vyhledávání, kde se při hledání zákazník/předmět ignoroval nastavený SQL filtr na předměty servisu

Zadávání předmětu servisu:
- přidáno pevné pole se zákaznickým číslem objednávky (vol. parametr Zakázky), které se automaticky přenáší do vyúčtovacího dokladu
- přidána možnost zablokování uložení servisu bez vyplněného výrobního čísla (volba v nastavení)

Nabídky a spotřeba:
- možnost vydávat spotřebu bez vytvoření výdejky (výpočet cen a stažení svázaných zásob, popř. složení kompletů si nově řeší plusServis podle logiky Pohody)
- ceny jsou zobrazeny (pokud je nastaveno) již při vytváření nabídek/výdejek
- upraveno zobrazení cen:
1) odhadované ceny a celkové ceny - obě částky jsou nyní zobrazeny BEZ DPH (odhadovaná cena je vždy zadávána BEZ DPH, v dialogu je tato informace nově i zobrazena)
2) v seznamu nabídek a položek, popř. při vytváření výdejky - ceny jsou S DPH
- při výdeji do spotřeby lze filtrovat položky podle zdrojové nabídky
- při výdeji do spotřeby se u položek zobrazují náhledy na obrázky ze zásoby (popř. i s číslem, pokud jich je více); po kliknutí se zobrazí galerie
- možnost zablokovat výdej položek, které nejsou schváleny nabídkou - blokováním vyhledání zásob ze skladu (volba v nastavení)
- možnost zablokovat uložení výdeje, pokud by došlo k překročení odhadované částky (volba v nastavení, vč. nastavitelného povoleného překročení)
- nastavitelné vkládání jména přihlášeného technika do poznámky položky servisu (přenáší se do vyúčtovacího dokladu)

Vyúčtovací doklad:
- do textu vyúčtovacího dokladu se nově přenáší popis předmětu servisu
- možnost nastavit pole (jak zdrojové/á, tak cílové/á) pro přenos ze Servisu do Dokladu
- přidána možnost tisku DL (dodacího listu) a možnost nastavení počtu kopií (jak faktury, tak DL)
- přidána možnost úpravy splatnosti faktury (povolitelné v nastavení)

Ostatní:
- upraven filtr servisů "Obsahuje nabídky čekající na schválení", aby nezahrnoval vyřízené nabídky
- k servisu je možno zobrazit galerii pořízených fotografií
- vyhledávací pole se po vyhledání nově nemaže (jen se text vybere pro snadné přepsání či opravu); při změně kroku se samozřejmě vymaže1.1.17 (21.01.2021)
- interní povolení záporné marže při vkládání položek1.1.16 (10.09.2020)
- oprava chyby při zakládání zákazníka, pokud obsahoval název firmy určité speciální znaky1.1.15 (05.08.2020)
- přidání zobrazení celkové ceny servisu (vedle odhadované ceny)1.1.14 (04.08.2020)
- ukládání poslední použité tiskárny při tisku z Pohody
- přidána možnost filtrace nabízených tiskaren pro Pohodu (regulárním výrazem)1.1.13 (28.07.2020)
- přidána možnost výběru uživatelské složky u nahrávání fotodokumentace (nutno povolit v Nastavení)
- nový typ nabízení množství při výdeji do spotřeby - "Zbývající množství"1.1.12 (17.06.2020)
- oprava zdvojení nabízených položek při výdeji do spotřeby (v případě Převodky)
- doplnění zaznamenání Odpovědné osoby při změně Stavu servisu (do detailové tabulky Stavy)
- rozšíření filtru servisů - "Obsahující nabídky čekající na schválení"1.1.11 (09.06.2020)
- oprava "zůstávání" položek při vytváření nabídek1.1.10 (08.06.2020)
- řešení chyby Frameworku s neuvolňováním objektů, což způsobovalo náhodné "zmizení" (ukončení) aplikace bez žádné chybové hlášky1.1.9 (25.05.2020)
- nastavitelný způsob automatického nabízení množství ve výdeji do spotřeby
- možnost povolit hlídání záporných stavů před výdejem
- oprava načítaní nastaveného filtru z konfigurace1.1.8 (20.05.2020)
- oprava nevyčištění mezipaměti servisu při přepnutí na nový
- doplnění možnosti nastavení výchozí doby na vyřízení servisu1.1.7BETA (18.05.2020)
- TESTOVACÍ VERZE - rozšířené logování
- přenos střediska z uživatele do vytvářených dokladů (výdejky, faktury, prodejky)1.1.6 (04.05.2020)
- přidáno stahování informací o zákazníkovi z ARESu
- přidána možnost načítání dostupnosti dílů na zobrazení servisu z nabídkového skladu1.1.5 (28.04.2020)
- oprava chyby filtrace dle stavu servisu
- oprava výpočtu ceny s DPH u nabídek
- nastevena omezení délky textových polí podle Pohody
- přidáno pole s odhadovanou cenou servisu1.1.4 (23.04.2020)
- oprava chyby při výdeji do spotřeby
- optimalizace načítání při spuštění1.1.3 (21.04.2020)
- oprava výpočtu ceny položek u výdejky do spotřeby, pokud jsou vybrány skladové položky1.1.2 (05.03.2020)
- vnitřní úprava výdeje spotřeby a vyúčtovaní podle nové verze Pohody
- možnost zadání volitelných parametrů servisu
- oprava nefunkčního tlačítka odebrání položek v tabulce
- drobné úpravy a vylepšení1.1.1 (22.01.2020)
- přidán kód zásoby do tabulky položek na pravé straně
- přidána možnost do nastavení zobrazit v tabulce nabídek cenu1.1.0 (20.01.2020)
- první oficiální vydání