Kodex spolupráce

Se svými zákazníky hrajeme vždy fér a na základě mnoha let zkušeností máme jasně dané zásady naší vzájemné spolupráce.

V některých ohledech jsme “jiní”, někomu to může vyhovovat, jiného to může odradit. Proto si prosím pročtěte náš kodex, abychom se vyhnuli případným zbytečným nedorozuměním.

Jsme rádi, že jste projevili zájem o naše řešení a věříme, že Vám máme co nabídnout.

Snažíme se, abychom vždy se zákazníky “měli jasno” a vyhnuli se tak zbytečným komplikacím či nedorozuměním vyplývajícím z odlišných představ o spolupráci. Zde tedy vysvětlíme některá specifika spolupráce s námi, nad kterými se občas zákazníci pozastavují. Mají však své důvody.

Za těch mnoho let od vydání první aplikace v roce 2006 jsme potkali a poznali stovky zákazníků, u drtivé většiny byla vzájemná spolupráce velmi přínosná, rostli jsme my i naši zákazníci, věříme, že i naším přičiněním. Najdou se však samozřejmě i výjimky, a těm bychom rádi do budoucna předešli. Proto považujeme za férové již předem naše zásady uvést.

Chceme být Vašimi
rovnocennými partnery

handshake

Stejně jako Vy si vybíráte dodavatele řešení, stejně tak si i my vybíráme zákazníky, které považujeme za rovnocenné partnery a oni považují za rovnocenné partnery nás. Naší hlavní motivací není prodej licence, ale dlouhodobá oboustranně naplňující a motivující spolupráce. Pokud tedy například trváte na tom, že “takto to děláte a chcete to tak dělat dál” a nejste otevřeni diskuzi a jakékoliv změny si nepřipouštíte, pak jste ještě ke změně ve skutečnosti nedozráli. Nemusíte nás přesvědčovat, že Vaše excelová tabulka je lepší – kdyby byl Váš dosavadní způsob funkční, neměli byste pravděpodobně důvod hledat nějaká řešení a nás byste pravděpodobně neoslovili.

Rádi se však přiučíme a přizpůsobíme naše řešení Vašim požadavkům, které mají smysl. Koneckonců takto celý systém již léta vzniká a bez podnětů zákazníků by to nešlo.

Vyžadujeme vzdálený přístup

remote-desktop

Pro plnohodnotnou spolupráci vyžadujeme vzdálený nezávislý přístup na server, kde jsou nebo mají být naše aplikace instalovány. Je to proto, že chceme co nejpružněji reagovat na situace, kdy je potřeba něco nastavit či třeba něco nefunguje. Nahánět v takovou chvíli například externího IT správce, aby nás tam přes TeamViewer pustil, je pro nás nepohodlné a často nepříjemné. Vás to naopak může zbytečně zdržovat v práci a výsledkem poté je nespokojenost s naším systémem – vše se zjednoduší na pouhé “zase to nefungovalo” a v tu chvíli už nikdo nepochopí, že se nečekalo na nás ale na IT správce, až se vrátí z oběda či je u jiného zákazníka. Proto se spolupráci, kde nám z jakéhokoliv důvodu přístup nechcete či nemůžete poskytnout, důsledně vyhýbáme.


Naopak chápeme, že nás, cizí firmu, pouštíte do svých cenných dat, přistupujeme k nim velmi zodpovědně, mlčenlivost je samozřejmostí, respektujeme a akceptujeme i potřebu uzavřít Dohodu o mlčenlivosti (NDA) dle Vašeho návrhu.


Technicky preferujeme přístup pomocí Vzdálené plochy (RDP), která může být omezena na naši veřejnou IP adresu (89.248.242.138) či pomocí jakékoliv VPN (PPTP, L2TP, WireGuard, OpenVPN, …), autentizační aplikace (ProID) či podobně.

Neposkytujeme slevy

percent-outline

Protože nabízíme specializované řešení, u kterého jistě požadujete 100% funkčnost, pak je nezbytné za ně uhradit 100% ceny. Slevy na běžné instalace bez výjimky neposkytujeme a její požadování je pro nás i pro Vás ztrátou času a možným zdrojem nepříjemnosti.

Ceny licencí jsou dané, veřejné a stejně tak hodinová sazba za provedené práce. Provedené práce účtujeme zákazníkům dle skutečnosti, ať jste malá rodinná firma či nadnárodní korporát.

Pro poskytování slev máme dané podmínky, například při nákupu licence, která je vázána na IČ, pro další, majetkově propojenou firmu, nabízíme slevu na licence ve výši 50%. Jistou výjimkou je poskytování software a služeb různým veřejně prospěšným organizacím (školy, charita, …), kde umíme poskytnout i 100% slevu.

Nedodáváme za dotace

close-octagon-outline

Protože nenárokové dotace v soukromém sektoru považujeme za rakovinu české ekonomiky a institut, který zvýhodňuje pouze administrativně schopné firmy před těmi, které jsou dobré především ve svém oboru. Máme také historickou zkušenost, že u většiny dodávek “za dotace” šlo především o nekonečné množství dokladů a samotný systém a HW vybavení leží celá léta ve skladu, protože si firmy něčeho, co dostaly od nás i ostatních daňových poplatníků, neváží.

Smlouvy o dílo uzavíráme
opravdu výjimečně

receipt-text-outline

Smlouvy o dílo jsou dalším z často diskutovaných bodů při našem jednání. Tyto smlouvy až na opravdu vážné výjimky neuzavíráme. Důvodem je to, že spolupráce s námi často mění procesy a fungování ve Vaší firmě, lze tedy těžko dopředu odhadnout potřebný rozsah a hlavně náročnost (časová a tedy i finanční) závisí z velké části na zákaznících samotných.

A to je něco, co nedokáže nikdo zvenčí objektivně posoudit, smlouva tedy nepřináší jakékoliv straně závazky a povinnosti, je tedy defakto bezcenná a ztrátou času pro obě strany. Jsou zákazníci, kteří na rozjetí systému věnují kapacitu zodpovědného zaměstnance, který ví, jak firma funguje, má pravomoc vše rozhodnout a má na to čas, pak je to velmi příjemná spolupráce, která i ušetří mnoho času a peněz. A pak jsou tací, kteří se ozvou jednout za 14 dní, nemají čas na zkoušení, od minulého jednání vše zapomenou, školí se stále dokola a i naši technici, kteří se běžně starají o více zákazníků současně, se musí stále vracet ke stejné věci.

Pokud takovýto přístup již předem vytušíme, spolupráci odmítneme, nebaví nás a často nikam nevede.

Tvoříme nabídky férově

ferove nabiodky

Ještě před samotným začátkem naší spolupráce si vzdáleně či osobně projdeme, čím se zabýváte, jak fungujete a čím bychom vám mohli pomoci. A protože máme řadu zkušeností od zákazníků z různých oborů, dokážeme poměrně spolehlivě odhadnout, co vše by se vám mohlo postupně hodit, ačkoliv jste přišli třeba jen s dílčím požadavkem na řešení konkrétní a třeba v danou chvíli akutní situace.

Do nabídky tak zahrnujeme nejen poptávané řešení, ale i veškeré další související moduly, které považujeme za pro vás užitečné. Netvoříme tedy nabídky “již od”, ale naopak spíše “až do”. Jde především o rámcovou nabídku, abyste již předem věděli, co vše lze řešit a jaký je přibližný nákladový rámec. To, zda nakonec pořídíte jen některé moduly či postupně všechny, vyplyne z naší spolupráce. Našim cílem není vám prodat něco, co nepotřebujete. Zároveň ale neradi děláme “dočasná” řešení, když víme, že to stejně za krátkou dobu budeme předělávat pořádně.

Nenabízíme návštěvy nových
zákazníků u těch stávajících

navstevy

Respektujeme a plně chápeme, že vaše know-how a způsob fungování vás stálo mnoho času, sil a prostředků, proto si nikdy nedovolíme vás požádat o umožnění “exkurze” s novým zákazníkem.

A naopak, jste-li naším potenciálním zákazníkem, nechtějte zprostředkování takové návštěvy po nás. Navíc, to, že naše řešení fungují v jiné firmě, není zárukou toho, že budou fungovat i u vás. Chápeme však, že chcete mít jistotu, že spolupráce s námi není slepá ulička a že má smysl s námi jít dále.

Nikdy nekupujete zajíce v pytli

rabbit

Abychom Vy i my měli jistotu, že naše spolupráce má smysl a naše řešení vám přinesou požadované funkce a usnadnění, vždy vám řešení nejprve nasadíme, nastavíme a zprovozníme s obvykle na 2-3 týdny omezenou funkčností a teprve poté se rozhodnete, zda máte zájem dané řešení zakoupit či vám z libovolného důvodu aktuálně nevyhovuje. Nikdy tedy nekupujete zajíce v pytli, nic, co jste neměli možnost vyzkoušet.

Samozřejmě pokud například dodáváme řešení na import přijatých objednávek od různých odběratelů, nastavíme nejprve pro otestování jednoho či dva a pokud vám fungování vyhovuje, aplikaci si zakoupíte a můžeme se pustit do nastavování těch ostatních.

Pokud je součástí zápůjčky i mobilní terminál, prosíme jen, abyste s k němu chovali slušně a ponechali veškeré obaly pro případ vrácení. Půjčujeme totiž nová zařízení, protože drtivá většina zákazníků si je nakonec ponechává a šetříme tak čas nás všech zasílám půjčovacích zařízení tam a zpět.

Chcete se nás na něco zeptat?