Chcete se na něco zeptat?

Ing. Martin Kašpar

plusAttach:
přikládání naskenovaných dokumentů

plusAttach je užitečný pomocník pro vytváření a automatické přikládání digitalizovaných dokumentů k příslušným dokladům v Pohodě. Díky tomu tak veškeré oscanované dokumenty vždy snadno dohledáte a máte je kdykoli k dispozici.

obtížnost
nasazení

E1
SQL
MDB

Co Vám plusAttach přinese?

  • úsporu času tím, že odpadne nutnost každý doklad dohledávat v papírové formě v šanonech nebo u účetní
  • svoje dokumenty a doklady budete mít vždy k dispozici k náhledu přímo v Pohodě
  • možnost konkrétní doklad snadno vyhledat díky vyhledávání v Pohodě
  • snadné vybudování vlastního elektronického archivu

Co plusAttach umí?

  • přiřazovat vydané doklady díky unikátnímu QR kódu v tiskové sestavě
    (např. potvrzené dodací listy),
  • přiřazovat přijaté doklady díky unikátnímu QR kódu na samolepce nalepené na doklad
  • v pravidelném intervalu třídit složku s naskenovanými dokumenty
  • nerozpoznané dokumenty přesouvat do určené složky pro manuální kontrolu

Podrobný popis

Fotogalerie

Cena řešení

Ke stažení

Changelog

plusAttach - přikládání naskenovaných dokumentů

Pokud potřebujete mít v Pohodě k dispozici skeny vydaných i přijatých dokladů, ale zdá se vám ruční skenování a přikládání desítek i stovek dokumentů denně příliš časové náročné, můžete tento proces značně urychlit právě pomocí této aplikace

Aplikace dokáže na základě unikátního kódu automaticky přiřadit sken dokumentu k příslušnému dokladu v Pohodě, aniž byste museli hledat v papírových šanonech nebo u účetní. Ve spojení s automatickým skenerem Vám tak odpadá veškerá úporná práce se skenováním a přiřazováním.

Vydané doklady

Ukládání skenů vydaných dokladů využijete např. v případě, kdy chcete mít v Pohodě k dispozici podepsané dodací listy zákazníkem. Do tiskové sestavy dokladu, který chcete přiřazovat se přidá QR kód s číslem dokladu. Tento doklad po vytisknutí a podepsání zákazníkem vložíte do scanneru a naskenujete do předem definované zdrojové složky, což umí většina moderních multifunkčních zařízení.

Skenovat doklady můžete buď průběžně, nebo najednou. Program v nastaveném intervalu kontroluje obsah složky a pokud v ní nalezne dokumenty, „přečte“ jejich obsah a podle QR kódu sken dokumentu přiřadí dokumentu v Pohodě. V záložce Dokumenty v Pohodě tak uvidíte veškeré přiřazené skeny.

Přijaté doklady

U přijatých dokumentů se postup liší, protože vzhled dodavatelských dokladů nemůžete ovlivnit, nicméně stále je velice jednoduchý. V agendě dokladů se v Pohodě vytvoří např. volitelný parametr (lze ale využít i jiné pole v Pohodě SQL/MDB) pro zápis čísla dokladu. Zároveň bude k dispozici „nekonečný“ počet malých samolepek s QR kódy s čísly.

Před nascanováním dokumentu je tak potřeba na předem určené místo na dokladu nalepit QR kód s číslem a do volitelného parametru v Pohodě toto číslo k dokladu uvést.

Dále je postup už stejný jako u vydaných dokladů. Po oskenování dokumentu se sken nahraje do určené složky a program jej přečte a přiřadí.

Program plusAttach tak ve spojení s automatickým scannerem vytváří a přiřazuje veškeré nascanované dokumenty a vzniká tak plnohodnotný elektronický archív. Na Vás už tedy bude jen umístit dokumenty do podavače scanneru a o víc se starat nemusíte.

Fotogalerie

Podívejte se na to, jak vypadá rozhraní aplikace plusAttach.

Cena řešení

Veškeré funkce a možnosti odpovídající dané řadě Pohody jsou nedílnou součástí systému, cena je jednotná a neodvíjí se od požadovaných funkcí. Cena software je pevná a neměnná, při nákupu přímo od autora i autorizovaných partnerů.

MDBSQLE1
Licence plusAttach9.000 CZK / 395 EUR9.000 CZK / 395 EUR9.000 CZK / 395 EUR
Servis a podpora
20% z ceny licence / rok
Při zakoupení v období od září do konce roku, servis na další rok neúčtujeme.
Související služby
Vzdálená instalace a zaškolení - odhadem 2 hodiny práce
Účtováno dle skutečné náročnosti hodinovou sazbou
1000 CZK/h
45 EUR/h

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Ke stažení

plusAttach instalátorEXE33,1 MB
produktový list aplikacePDF0,6 MB

Changelog

1.3.2 (17.01.2024)
- možnost vložit více čísel dokladu oddělených čárkou ve vlastním poli k hledání


1.3.1 (08.08.2023)
- implementace dokumentů agendy Interní doklady


1.3.0 (27.04.2023)
- možnost přiložení kopie dokumentů do Adresáře


1.2.9 (23.03.2023)
- úprava kompatibility s MDB databází


1.2.8 (20.12.2022)
- implementace dokumentů agendy Personalistika


1.2.7 (2.9.2022)
- načtení všech souborů ze složky při rozpoznání přes název


1.2.6 (16.8.2022)
- aktualizace knihoven rozpoznávání QR kódů


1.2.5 (9.8.2022)
- odstraněn problém s uvolňováním paměti


1.2.4 (22.6.2022)
- implementace dokumentů agendy Zakázky


1.2.3 (28.12.2020)
- přidána plná podpora Pohody MDB


1.2.2 (16.11.2020)
- možnost nastavit agendy pro skeny


1.2.1 (19.6.2020)
- pravidla přejmenování souborů aplikována i na přesouvané nezpracované soubory


1.2.0 (15.5.2020)
- možnost nastavení prefixu názvu přikládaného dokumentu


1.1.9 (24.3.2020)
- oprava zařazování dobropisů


1.1.8 (20.3.2020)
- SK lokalizace cest dokumentů Pohody


1.1.7 (17.3.2020)
- možnost přejmenování přiloženého souboru dle párovacího kódu
- možnost rozdělení vícestránkového PDF od QR do QR


1.1.6 (12.3.2020)
- načítání platebního QR kódu - použití párovacího symbolu, když se nezdaří přiřadit variabilní symbol


1.1.5 (17.2.2020)
- implementace dokumentů agendy Smlouvy


1.1.4 (15.1.2020)
- možnost načítání platebního QR kódu - použije se variabilní symbol


1.1.3 (5.12.2019)
- úprava editoru pro vybrání výřezu skenu dokumentu
- volitelné přiřazování skenů do adresáře dle první shody IČ


1.1.2 (18.11.2019)
- nutnost definice složky dokumentů firmy po aktualizaci Pohody na verzi 12300 (POZOR! Pokud se používá napojení programu na více účetních jednotek, tak je potřeba mít v obecném nastavení program cestu do dokumentů Pohody a u jednotlivých pravidel pro účetní jednotky definovanou cestu do dokumentů firmy! Správné nastavení je vidět v globálním nastavení Pohody.)


1.1.1 (31.10.2019)
- oprava funkčnosti programu po aktualizaci Pohody na verzi 12300


1.1.0 (26.9.2019)
- implementace dokumentů agendy Ostatní závazky
- implementace dokumentů agendy Ostatní pohledávky


1.0.9 (24.9.2019)
- možnost spuštění SQL dotazu po přiložení dokumentu


1.0.8 (17.9.2019)
- implementace dokumentů agendy Prodejky


1.0.7 (13.9.2019)
- možnost přepsání původního souboru


1.0.6 (9.9.2019)
- načítání čísla dokladu z názvu souboru
- implementace dokumentů agendy Převod
- implementace dokumentů agendy Pokladna


1.0.5 (15.1.2019)
- přidány a aktualizovány knihovny pro rozpoznání 1D a 2D kódů


1.0.4 (11.1.2019)
- úprava načítání náhledu obrázku a PDF


1.0.3 (14.11.2018)
- automatický výběr složky dokumentů firmy, musí se vybrat adresář dokumentů Pohody


1.0.2 (23.4.2018)
- poloautomatické aktualizace
- možnost rozdělování vícestránkových PDF
- licencování programu