Internetový obchod – část 1.
Firma je živý organismus, každý den zde spolupracují lidé a technika na dosažení co nejlepších výsledků. Někdy se spolupráce natolik prolíná, že se vzájemné hranice vymezených povinností smazávají. Že může stroj dělat lidskou práci je už všeobecně známý fakt, jak to ale funguje v konkrétním provozu?

Lámali jsme si hlavu, jak vám, našim zákazníkům srozumitelněji představit a vysvětlit co která z našich aplikací dělá a jak Vám ve Vaší práci pomáhá. A jelikož není nic lepšího než názorný příklad, rozhodli jsme se Vám funkce našich aplikací představit prostřednictvím modelových provozů.

V následujících týdnech najdete v našem blogu sérii článků, kdy Vám vždy představíme modelovou firmu nebo provoz, ve kterém jsou jednotliví zaměstnanci dělající svou práci. Zaměstnanci jsou však ve skutečnosti naše aplikace.

Snadněji pochopíte, jak jednotlivé aplikace spolupracují a jak Vám pomáhají stejně jako skuteční lidé.

Internetový obchod

začneme s nejčastější modelovou situací – Internetovým obchodem. Obchodu se podařilo během šesti let, kdy je v provozu stabilizovat na našem trhu. Meziroční nárůst realizovaných objednávek se ustálil na 30% a obchod dorazil do bodu, kdy je potřeba začít zavádět do provozu systém automatizací a začít sledovat provoz pomocí statistik a na ně navázat plánování.

Do podobné situace se dříve nebo později dostane každá firma, které se daří. Zavedení automatizací je tak logickým a nezbytným krokem pro udržení vzrůstajícího trendu firmy.

Objednávka

Tak jako každý obchod i zde máme sklad. Vládcem skladu je skladník, na konci tohoto článku si prozradíme jeho jméno, i když dost možná se dovtípíte, jak se jmenuje již v průběhu čtení. Je to šikovný chlapík, který dokáže v rámci skladu celou řadu úkonů.

Jako první úkol, když ráno začne pracovat, ho čeká chystání zboží pro vykrytí přijatých objednávek. Postupně podle vytištěných objednávek nebo pickuplistů sbírá po skladu jednotlivé zásoby v potřebných počtech. Jeho cesta je optimalizovaná tak, aby za směnu nachodil co nejméně.

Náš skladník je natolik chytrý, že umí pracovat se skladovými pozicemi. Díky tomu si dokáže cestu naplánovat tak, aby jeho průchod skladem při sběru zboží byl plynulý a nemusel se nikde vracet.

Jakmile má posbíráno vše, co potřebuje je na čase zboží odkontrolovat a zabalit. Kontrolu již provádí nad konkrétními objednávkami. U každé objednávky tak vlastně řekne, je to v pořádku, mám vše připraveno, může se zabalit. V momentě, kdy objednávku označí jako kompletní, houkne na kolegu z Brna který má na starost dopravu že může vytisknout přepravní štítek a dopravu vygenerovat.

Inventura

Inventuře jsme se věnovali podrobně v jednom z předchozích článků, nicméně se jedná o další z věcí, kterou náš skladník zvládá levou zadní. Inventura je obecně náročný úkon na přesnost, ale to našeho skladníka nezastraší. On totiž moc dobře ví že při použití čárových kódů na zboží se o přesnost starat nemusí. Dokáže dané zboží stoprocentně identifikovat a inventuru tak zvládnout rychle a bez chyb.

Příjem / Výdej / Převod / Vystavování dokladů

A jelikož náš skladník je nadprůměrně šikovný dokáže kromě standardních skladových operací i pracovat s doklady. Dokáže vytvářet příjemky a výdejky, zboží dokáže převádět mezi sklady a pokud to je potřeba, dokáže vystavovat i faktury. a to všechno dokonce bez použití počítače.

Že to zní neuvěřitelně? Že by se Vám takový dokonalý skladník také hodil? Dobře, odtajníme tedy jeho identitu:

Zaměstnancem roku se stává plusMobile a že jste to vy, prozradíme Vám na něj i kontakt. Protože takového zaměstnance u sebe ve firmě prostě chcete taky:

Obsah

O systému

plusSystem je komplexní sada aplikací a nástrojů k Pohodě, mající za cíl urychlit, zjednodušit a zpřesnit provádění běžných operací. Těchto nástrojů a aplikací je celá řada, lze je přibližně rozdělit do čtyř skupin podle zaměření, kam jsou určeny.

První skupinou jsou Obecné nástroje, které využije prakticky každý, kdo v Pohodě alespoň fakturuje – rozesílání informací pomocí SMS a emailů – upomínky faktur po splatnosti, informace o stavu zpracování objednávky, automatický export , druhá skupina je určena do skladu, to znamená na veškeré operace spojené s příjmem a výdejem zboží a vyřizováním objednávek. Třetí skupinou jsou výrobní procesy, od plánování výroby po značení výrobků a poslední skupinou jsou aplikace usnadňující práci účetním firmám a její vykazování.

Hlavní součástí druhé skupiny pro Sklad a objednávky je aplikace pro práci s čárovými kódy – mobilní terminály do skladu, pevné expediční terminály, tisk štítků na přijímané zboží i označování zboží při expedici podle požadavků zákazníků. Také sem patří řešení pro hromadnou fakturaci objednávek skladem, konsolidaci objednávek a různé automatizační nástroje.

Ti, pro které je důležitá Výroba a potřebují využít Pohodu k evidenci surovin, polotovarů i finálních výrobků poté využijí nástroje pro generování šarží při příjmu surovin (sledovatelnost), plánování výroby z hlediska nákladovosti, rozpad výroby na jednotlivá pracoviště a značení hotových výrobků včetně generování ev. čísel (výrobních čísel / šarží) a automatického tisku protokolu i dokumentace k výrobku.

Poslední skupinou našich produktů jsou Účetní firmy, které používají Pohodu a potřebují zjednodušit příjem dat ze software, který používají jejich klienti a také potřebují svým klientům vykazovat poskytnuté služby v přehledné formě tak, aby na jejich základě bylo možné provést fakturaci či alespoň stanovit výši paušálu odpovídající skutečnému rozsahu.