Umístění ve skladu
Sklad - naprostý chaos nebo dokonalá symfonie přehlednosti a efektivity? Jak jste na tom vy? Přečtěte si o problematice zavádění skladových pozic.

Umístění ve skladu

Jádrem každé výrobní či obchodní firmy je sklad, který může mít mnoho podob. Jedno však mají všechny sklady společné – nutnost najít to, co hledáme a to v co možná nejkratším čase. V teorii relativně snadná záležitost, v praxi když stojíte mezi desítkami regálů s tisíci položek to již tak snadně nevypadá.

S naší aplikací plusMobile řešíme pozice jednotlivých položek skladu s přímým napojením na účetní systém Pohoda, která sama o sobě skladové pozice vůbec řešit neumí.

Pro úspěšné zkrocení skladového chaosu budete potřebovat:

1. Označení zboží čárovými kódy

Většina přeprodávaného zboží již svůj unikátní čárový kód bude mít nalepený na obalu. V případě, že tomu tak není pak je nutné unikátní čárový kód vytvořit a zboží polepit. S tímto vám může pomoci naše aplikace plusLabelUni, určena právě pro tisk čárových kódů, etiket atp.

2. Rozmyšlené skladové pozice označené čárovými kódy

Pro evidenci pozic ve skladu je nutné mít tyto pozice unikátně odlišené čárovými kódy. Při vytváření skladových pozic mějte na paměti nutnou posloupnost pro co možná nejlogičtější cestu skladníka po skladu. Označit můžete buď jen sloupec v daném regálu nebo, pro podrobnější třídění, je možné označit třeba každou polici. Vždy záleží na konkrétním skladu a typu zboží. V našem případě musí vždy čárový kód pozice začínat znakem procenta “%”. Pomocí znaku procenta totiž odlišujeme v plusMobile načtené čárové kódy zboží od načtených čárových kódů pozic. Pozice tedy může vypadat např. takto: %B5A3 – hala/sekce B, regál 5, sloupec A, police 3.

3. Mobilní čtečky čárových kódů

Mobilní čtečky vám pomohou pořádek ve skladu nejen nastolit ale také ho udržet. Čtečka skrze naší aplikaci plusMobile a na základě dat z účetního systému Pohoda (např. na základě přijaté objednávky) obsluze postupně řekne jaké zboží a na jaké pozici má připravit k expedici. Zároveň naplánuje cestu obsluhy co možná nejefektivnějším způsobem.

Díky tomuto systému urychlíte celou expedici zboží a zároveň eliminujete chyby a případnou frustraci obsluhy. Zaškolení obsluhy je rychlé a snadné, díky čemuž fluktuace zaměstnanců ve skladu již nebude ochromující záležitost pro chod expedice.

Potřebujete pořídit čtečky čárových kódů? Mrkněte na náš eshop www.shopid.cz

4. Dostatek času pro evidenci/zavedení jednotlivých položek na daných pozicích

Za pomoci aplikace plusMobile provádí evidenci pozic přímo skladníci skrze čtečky, které pozice zapisují k jednotlivým zbožím v Pohodě. V praxi to vypadá tak, že přijde pracovník se čtečkou k regálu, načte pozici police z čárového kódu (tj. např. %B5A3) a následně načte čárové kódy všech položek, které se na dané polici nachází. Položky mají nyní v Pohodě přiřazenou pozici. Stejným způsobem je zapotřebí projít celý sklad a veškerým položkám ve skladu přiřadit umístění. Lze na to jít i opačně a tedy načíst prvně položku a až teprve jí přiřadit pozici. Toto je vhodné pro běžný provoz, ovšem pro prvotní hromadné zavedení je lepší varianta předchozí.

Pokud jste úspěšně zvládli předchozí kroky máte vyhráno a prakticky ihned můžete těžit ze své práce. Sklad je nyní přehledný a vždy víte, kde se jaká položka nachází. Skladníci nepotřebují znát pozice z paměti, naopak je to nežádoucí (možnost chybové záměny). Sklad i skladníci fungují efektivněji a chybovost v expedici jste takřka eliminovali.

Jak to vypadá v Pohodě?


Pro používání skladových pozic je nutné mít Pohodu v nejvyšší verzi Pohoda E1. Pro evidenci skladových pozic je vytvořena uživatelská agenda, ve které máte k dispozici přehledně seznam všech pozic a co aktuálně obsahují (případně počty kusů – o tom níže). Zároveň je možné si ve skladu v Pohodě zapnout zobrazování sloupce “Umístění” a u každé zásoby tak na řádku vidět v jaké pozici (pozicích) se nachází.


Pozice je možné evidovat ve dvou režimech:


Režim Je/Neni – v danou chvíli vím na které pozici (pozicích) se zboží nachází, nevím však v jakém počtu.

V drtivé většině případů tento zjednodušený režim evidence stačí a to z prostého důvodu – je to rychlejší. Skladník při průběžném odebírání a doplňování nemusí řešit odepisování z pozic. Odepisování nebo přiřazování pozic řeší až v momentě, kdy bere z umístění poslední kus, resp. naskladňuje první kus v nové pozici.

Režim s evidencí množství v umístění – mám přehled kolik je jakého zboží v konkrétním umístění

Rozšířený režim evidence umístění umožňuje evidovat i počty konkrétních kusů v jednotlivých umístěních. Práce se stává pomalejší v tom, že při každém odebírání/doplňování v umístění musí skladník vždy zadat (napípat) počet který bere/doplňuje. Výhodou na druhou stranu je, že mám přesný přehled o počtech kusů zboží v umístěních a můžu tak přesněji plánovat jak cesty skladníků při pickování, tak vytížení jednotlivých pozic atp.

Označení pozic ve skladu je dříve či později nevyhnutelným krokem pro každého, kdo chce mít ve skladu pořádek a šetřit čas při expedici a naskladňování. Pokud potřebujete se zavedením pozicování do skladu pomoci a využíváte Pohodu E1, kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.   

Obsah

O systému

plusSystem je komplexní sada aplikací a nástrojů k Pohodě, mající za cíl urychlit, zjednodušit a zpřesnit provádění běžných operací. Těchto nástrojů a aplikací je celá řada, lze je přibližně rozdělit do čtyř skupin podle zaměření, kam jsou určeny.

První skupinou jsou Obecné nástroje, které využije prakticky každý, kdo v Pohodě alespoň fakturuje – rozesílání informací pomocí SMS a emailů – upomínky faktur po splatnosti, informace o stavu zpracování objednávky, automatický export , druhá skupina je určena do skladu, to znamená na veškeré operace spojené s příjmem a výdejem zboží a vyřizováním objednávek. Třetí skupinou jsou výrobní procesy, od plánování výroby po značení výrobků a poslední skupinou jsou aplikace usnadňující práci účetním firmám a její vykazování.

Hlavní součástí druhé skupiny pro Sklad a objednávky je aplikace pro práci s čárovými kódy – mobilní terminály do skladu, pevné expediční terminály, tisk štítků na přijímané zboží i označování zboží při expedici podle požadavků zákazníků. Také sem patří řešení pro hromadnou fakturaci objednávek skladem, konsolidaci objednávek a různé automatizační nástroje.

Ti, pro které je důležitá Výroba a potřebují využít Pohodu k evidenci surovin, polotovarů i finálních výrobků poté využijí nástroje pro generování šarží při příjmu surovin (sledovatelnost), plánování výroby z hlediska nákladovosti, rozpad výroby na jednotlivá pracoviště a značení hotových výrobků včetně generování ev. čísel (výrobních čísel / šarží) a automatického tisku protokolu i dokumentace k výrobku.

Poslední skupinou našich produktů jsou Účetní firmy, které používají Pohodu a potřebují zjednodušit příjem dat ze software, který používají jejich klienti a také potřebují svým klientům vykazovat poskytnuté služby v přehledné formě tak, aby na jejich základě bylo možné provést fakturaci či alespoň stanovit výši paušálu odpovídající skutečnému rozsahu.