Importy v Pohodě
Udržovat seznam zásob a informací o nich aktuální je časově velice náročná práce, stejně jako zadávat přijaté doklady do Pohody. Díky importním aplikacím lze ale i tato úmorná práce relativně snadno automatizovat. Přečtěte si jak automatické importy fungují a jaké jsou jejich možnosti.

Obecně o importech

Pokud provozujete třeba internetový obchod, určitě to znáte. Máte několik dodavatelů, někdo vám poskytuje XML feed se seznamem zásob a skladovou dostupností, někdo Vám nahrává seznam produktů v CSV nebo doklady nahrává na FTP a někdo Vám posílá emailem Excelovské tabulky. A teď se v tom vyznat.

Naše importní aplikace jsou od samého základu vymýšlené jako univerzální. Proto je možné přímo v aplikaci nastavit nekonečné množství importních scénářů. Jedna aplikace v sobě může mít stovky importních pravidel pro každého Vašeho dodavatele a automaticky zpracovávat data z mnoha různých zdrojů. Stačí jednou nastavit pravidlo a o víc se nemusíte starat.

Import Zásob

Častěji využívaná z našich dvojčat importních aplikací je plusImportUni. Eshopáři (ale nejen vy) zbystřete! Tato aplikace je určená k importu a aktualizaci zásob ve vašich skladech v Pohodě.

Co to znamená?

Znamená to hlavně 2 věci, vždy budete mít aktuální skladbu zásob a u zásob budete mít vždy aktuální informace a ceny.

A jak to funguje?

Jak již bylo řečeno aplikace pracuje na základě jednotlivých pravidel. Pro pravidlo nejdříve určíme z jakého zdroje má data čerpat (jak Vám dodavatel data poskytuje). Data a soubory je možné načítat přímo z XML (např. feedu na internetu), Z FTP adresářů nebo z emailové schránky.

Dále je potřeba pro každé pravidlo nastavit tzv. mapovaní. Mapováním programu řekneme, kam má data ze zdrojového souboru do Pohody nahrát. Zjednodušeně – pole X ve zdrojovém souboru patří do pole Y v Pohodě. Díky tomu, že si aplikace při vytváření pravidla načte jednotlivá datová pole z Pohody i ze zdrojového souboru, není mapovaní nijak složité a jednoduchým vybíráním polí ho zvládne každý.

V závislosti na zdroji dat, které Vám dodavatel poskytne a informacím v něm obsaženým, můžete k zásobám importovat prakticky jakékoliv informace. Kromě hlavních údajů jako jsou názvy, čárové kódy, ceny nebo popisky, lze importovat i volitelné a internetové parametry pro budoucí filtrování na eshopu a obrázky. Obrázky jsou automaticky stahovány z URL a ukládány na místo které je definované v pravidle.

Import dokladů

Importovat je možné nejen zásoby, ale i dodavatelské a odběratelské doklady jako jsou faktury, dodací listy, ceníky atd. K tomu slouží druhá importní aplikace plusImport2Pohoda.

princip fungování je prakticky totožný jako u plusImportUni. Aplikace také pracuje na pravidlovém principu. Pravidel může být neomezené množství a v každém pravidle definujeme konkrétní mapování pro konkrétní typ dokladu.

Pro zdrojové soubory si aplikace také umí sáhnout přímo na URL kde je umístěn XML soubor, na FTP nebo do emailové schránky.

A jak je to s tou automatizací?

Pravidla vytvořená, pole namapovaná, posledním krokem je nastavení automatického spouštění jednotlivých úloh. Pro automatické spouštění se využívá plánovač úloh Windows.  Každou z úloh lze jednoduše naplánovat podle jejího ID a tím definovat kdy se mají pravidla spouštět a data aktualizovat.


Využijte možnost automaticky importovat doklady a zásoby a neztrácejte čas nekonečným přebíráním dat z tabulek a přepisovaním do Pohody.

Vyzkoušejte importní aplikace z rodiny plusSystem pro Pohodu nezávazně a zdarma po dobu 14ti dnů a uvidíte na vlastní kůži.

import zásob – plusImportUni

import dokladů . plusImport2Pohoda

Obsah

O systému

plusSystem je komplexní sada aplikací a nástrojů k Pohodě, mající za cíl urychlit, zjednodušit a zpřesnit provádění běžných operací. Těchto nástrojů a aplikací je celá řada, lze je přibližně rozdělit do čtyř skupin podle zaměření, kam jsou určeny.

První skupinou jsou Obecné nástroje, které využije prakticky každý, kdo v Pohodě alespoň fakturuje – rozesílání informací pomocí SMS a emailů – upomínky faktur po splatnosti, informace o stavu zpracování objednávky, automatický export , druhá skupina je určena do skladu, to znamená na veškeré operace spojené s příjmem a výdejem zboží a vyřizováním objednávek. Třetí skupinou jsou výrobní procesy, od plánování výroby po značení výrobků a poslední skupinou jsou aplikace usnadňující práci účetním firmám a její vykazování.

Hlavní součástí druhé skupiny pro Sklad a objednávky je aplikace pro práci s čárovými kódy – mobilní terminály do skladu, pevné expediční terminály, tisk štítků na přijímané zboží i označování zboží při expedici podle požadavků zákazníků. Také sem patří řešení pro hromadnou fakturaci objednávek skladem, konsolidaci objednávek a různé automatizační nástroje.

Ti, pro které je důležitá Výroba a potřebují využít Pohodu k evidenci surovin, polotovarů i finálních výrobků poté využijí nástroje pro generování šarží při příjmu surovin (sledovatelnost), plánování výroby z hlediska nákladovosti, rozpad výroby na jednotlivá pracoviště a značení hotových výrobků včetně generování ev. čísel (výrobních čísel / šarží) a automatického tisku protokolu i dokumentace k výrobku.

Poslední skupinou našich produktů jsou Účetní firmy, které používají Pohodu a potřebují zjednodušit příjem dat ze software, který používají jejich klienti a také potřebují svým klientům vykazovat poskytnuté služby v přehledné formě tak, aby na jejich základě bylo možné provést fakturaci či alespoň stanovit výši paušálu odpovídající skutečnému rozsahu.