ITFutuRe s.r.o., Pardubická 851/7, Hradec Králové, Česká republika +420 604 434 934 info@itfuture.cz ...komplexní řešení pro Pohodu


 

Expedice objednávky přes čárové kódy | automatizace práce se systémem Pohoda

 
Právě jsme bez Vašeho zásahu a zcela automaticky zpracovali objednávky v systému Pohoda, vyhodnotili jejich expedovatelnost a expedovatelné objednávky vytiskli do skladu k expedici. (viz předchozí článek).

Nyní předpokládejme, že je Váš sklad vzorně označen pozicemi a každé zboží má svůj unikátní čárový kód. Všechny aktuálně vychystávané objednávky i se jménem zodpovědného skladníka můžeme přehledně zobrazit na informačním displeji. Zároveň se skladníkovi automaticky vytiskl příkaz k expedici objednávky obsahující jednotlivé položky k vychystání, jejich pozice a čárový kód objednávky. Vytištěný příkaz k expedici může mít libovolnou podobu. Využívají se tiskové sestavy z Pohody, je tak možné tisknout, v případě potřeby, tzv. "pickup list" na kterém vidí skladník pouze pro něj relevantní informace (např. název zboží, kód, pozici, počet ks) a za více objednávek najednou. Může si tak zboží při sběru ze skladu připravovat zároveň pro více objednávek při jedné cestě.

Pokračujme nyní jednodušší situací, kdy skladník vždy chystá zboží pro jednu konkrétní objednávku. Tisková sestava s objednávkou je doplněna o čárový kód s číslem objednávky. Nyní skladník čárový kód objednávky pomocí čtečky načte, díky čemuž jednotlivé položky objednávky k vychystání vidí na displeji čtečky. Zároveň vidí, na jaké skladové pozici se jaká položka nachází a položky má za sebou seřazené tak, aby jejich vychystávání (pohyb skladníka po skladu) bylo co nejefektivnější.

Při přichystávání si každou položku objednávky skladník pomocí čtečky načtením čárového kódu zkontroluje. Systém kontroluje položky, počty kusů, data expirace či registruje sériová čísla expedovaného zboží a skladníka varuje, pokud je načten špatný druh zboží nebo množství, které neodpovídá objednávce. Po dokončení kontroly položek objednávky čtečkou je do Pohody do poznámky u objednávky zaznamenán výsledek kontroly, čas a jméno pracovníka, který kontrolu provedl.
     
       


„Vychystáváním položek přes čárové kódy se výrazně zvyšuje rychlost odbavení a rapidně snižuje chybovost”

Zároveň systém ví z jaké skladové pozice byla daná položka odebrána a tudíž i ví, kam je potřeba při objednání zboží položku doplnit (důležitá informace pokud ve svém skladu držíte pevně dané pozice pro zboží). Lze tak snadno pomocí notifikací informovat příslušné vedoucí skladu o nutnosti ohlídat doskladnění na příslušnou pozici, případně lze tato informace navázat již přímo na automatizační nástroj a rovnou potřebné zboží automaticky objednat u dodavatelů (o automatických objednávkách směrem k dodavateli v článku 05 Optimalizace, statistiky, vydané objednávky | automatizace práce se systémem Pohoda).

Celý proces expedice tak vyžaduje lidský faktor pouze ve fyzickém přichystání zboží a to na jasný příkaz typu “na pozici 003 z 2. police vezmi 2ks zboží XYZ” a dále při následném zabalení a nalepení přepravního štítku. Eliminuje se tak nutnost dohledávání zboží, díky systémové kontrole je razantně snížena chybovost a celkově se proces expedice výrazně zrychlí.

Jakmile je zásilka odkontrolována a výsledek kontroly je zapsán do Pohody, vystavuje automatizační program plusRouter fakturu a dává pokyn ke generování dopravy a tisku přepravního štítku. Zároveň můžeme odeslat emailem a prostřednictvím SMS notifikaci o expedici zákazníkovi spolu s fakturou nebo dodacím listem jako přílohou emailové zprávy. Vše opět zcela automaticky. Následuje proces dodání zásilky k zákazníkovi a ukončení objednávky.

Více se dočtete v dalším článku: 04 Ukončení objednávky, upomínky, vyhodnocování | automatizace práce se systémem Pohoda


Použitá řešení v této části článku:
plusMobile - mobilní i pevné terminály do skladu
plusRouter - automatické zpracování dokladů
plusDisplay - snadná prezentace dat
plusNotify - pokročilá notifikace SMS a emaily
BHIT- Doprava