Chcete se na něco zeptat?

Ing. Martin Kašpar

plusRouter:
automatické zpracování dokladů

Aplikace určená pro automatické zpracování dokladů v Pohodě na základě nastavených pravidel. Slouží třeba k automatické fakturaci objednávek, vystavování zálohových faktur a daňových dokladů k nim či  automatizaci převozů mezi sklady.

obtížnost
nasazení

E1
SQL
MDB

Co Vám plusRouter přinese?

 • eliminaci chyb vznikajících ručním vystavováním dokladů
 • automatizaci fakturace např. při dokončení expedice objednávky pomocí mobilních terminálů
 • automatizaci souhrnné fakturace výdeje (stavebniny, …)
 • automatizaci pravidelné fakturace služeb (pronájmy, …)
 • v kombinaci s aplikací plusNotify plnou automatizaci vystavování a zasílání dokladů zákazníkům

Co plusRouter umí?

 • automaticky zpracovává doklady v Pohodě na základě nastavených pravidel a zohledněných výjimek
 • vystavuje a tiskne faktury, výdejky, převodky, daňové doklady k přijatým zálohám, …
 • možnost zohlednění stavů skladů a dalších dokladů v Pohodě z hlediska
  skladové dostupnosti
 • podrobná definice předkontací, členění DPH, číselných řad či účtů
 • neomezený počet nastavených úloh a pravidel

Podrobný popis

Fotogalerie

Cena řešení

Ke stažení

Changelog

plusRouter - automatické zpracování dokladů

Aplikace není přímo určena k ruční obsluze, ale obvykle běží na pozadí a pracuje na základě plánovače úloh či je spouštěna jinými aplikacemi jako součást automatizovaného procesu.

Umí celou řadu zdrojových dokladů vyhodnotit pomocí nastavených podmínek a následně vytisknout či „překlopit“ do dalších dokladů včetně volitelných parametrů a všech vazeb, vytisknout je a třeba pomocí SQL dotazu v databázi či spuštěním externí aplikace automatizovat další procesy.

Příklady použití

Zde uvádíme několik příkladů, k čemu se aplikace plusRouter nejčastěji využívá, často je to v kombinaci s plusNotify, který vystavené doklady odesílá zákazníkům či interním příjemcům, či v kombinaci s plusMobile, mobilními terminály do skladu.

Vyhodnocení objednávek

Automaticky se prochází přijaté objednávky a jakmile je objednávka expedovatelná (skladem, uhrazená, …). tiskne se na tiskárnu do skladu, což je pokyn pro skladníka, aby ji začal chystat.

Fakturace při expedici

Po načtení objednávky a kontrole položek při balení zásilky (plusMobile) je pomocí plusRouteru vystavena faktura k dané objednávce a zároveň plusRouter spouští řešení BHIT Doprava, které zajistí vygenerování přepravních štítků k dané zásilce. Samozřejmě jsou uplatněny zálohové platby.

Vystavování zálohových faktur

Po přijetí objednávky hrazené zálohou se automaticky vystavuje zálohová faktura, která zohledňuje vše potřebné (bankovní účet pro danou měnu, číselnou řadu, …) a pomocí plusNotify se odesílá zákazníkovi.

Daňové doklady k přijatým úhradám

Do 15 dnů od přijetí zálohové úhrady je prodejce povinen vystavit daňový doklad. Pokud v uvedené době dodá zboží, pak je vše jednoduché, pokud však dodací lhůta je delší, musí prodejce vystavit Daňový doklad k přijaté záloze, které slouží prodejci i zákazníkovi jako podklad pro uplatnění/odvod DPH. Vystavování Daňových dokladů umí plusRouter automatizovat a zároveň daňové doklady zohledňuje při vystavování konečných faktur.

Automatizace převozů mezi sklady

Pro získání přehledu nad pohybem zboží mezi sklady a prodejnami se používají tzv. převozní sklady, takže při pohybu zboží ze skladu do prodejny neprobíhá pomocí jedné převodky sklad -> prodejna, ale ze dvou sklad ->přeprava a přeprava -> prodejna. Veškeré pohyby často probíhají pro kontrolu pomocí objednávek a plusRouter umí tyto objednávky generovat

Souhrnná fakturace

Velkoobchody často fungují tak, že zákazníci průběžně odebírají zboží, na které vznikají výdejky, a velkoobchod následně periodicky vystavuje souhrnné faktury za odebrané zboží. Pomocí plusRouteru lze tuto fakturaci plně automatizovat a to s nastavením různých period pro různé odběratele a řady dalších podmínek sdružování apod.

Periodická fakturace

Firmy, které poskytují pravidelné služby či např. pronajímají potřebují pravidelně vystavovat a rozesílat faktury. Stačí je vytvořit v Pohodě jako Trvalé objednávky a ty se na základě nastavených pravidel vyfakturují a rozešlou pomocí plusNotify, které je následně může i upomínat.

Fotogalerie

Podívejte se na to, jak vypadá rozhraní aplikace plusRouter.

Cena řešení

Veškeré funkce a možnosti odpovídající dané řadě Pohody jsou nedílnou součástí systému, cena je jednotná a neodvíjí se od požadovaných funkcí. Cena software je pevná a neměnná, při nákupu přímo od autora i autorizovaných partnerů.

MDBSQLE1
Licence plusRouter pro 1 či více jednotek18.000 CZK / 785 EUR18.000 CZK / 785 EUR18.000 CZK / 785 EUR
Servis a podpora
20% z ceny licence / rok
Při zakoupení v období od září do konce roku, servis na další rok neúčtujeme.
Související služby
Vzdálená instalace a zaškolení - odhadem 2 hodiny práce
Účtováno dle skutečné náročnosti hodinovou sazbou
1000 CZK/h
45 EUR/h
Návrh pravidel (nepovinné)
Jedná se o doporučené ceny služeb, cena není nijak závazná pro partnery.
1000 CZK/h
45 EUR/h

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Ke stažení

plusRouter instalátorEXE1,0 MB
produktový list aplikacePDF0,4 MB

Changelog

2.7.1 (11.3.2024)
- úprava - vazby mezi VOBJ a Příjemkou jsou vytvářeny již při XML importu
- úprava - možnost definice členění KV DPH u položek vystavované faktury


2.6.7 (15.5.2023)
- oprava - oprava uplatňování zálohovky do výše výsledné faktury - chyby v zaokrouhlení


2.6.6 (3.5.2023)
- úprava - možnost definice zálohovek k uplatnění pomocí SQL výrazu (např. textové zálohovky k objednávkám)


2.6.4 (20.12.2022)
- úprava - možnost definice DUZP dotazem u hromadné fakturace výdejek


2.6.3 (1.7.2022)
- úprava - podpora zaokrouhlování na pěticenty (SK)


2.6.2 (22.6.2022)
- úprava - možnost definice skladu (vol. param typu Seznam) pro přijatou obj. z vydané obj.


2.6.1 (9.6.2022)
- úprava - možnost definice nejen číselné řady vytvářeného dokladu ale i konkrétního čísla dokladu pomocí SQL


2.6.0 (11.5.2022)
- úprava - přidání proměnných #ID# úhrady a #DATUM# daňového dokladu do SQL dotazu po vystavení daňového dokladu k přijaté záloze


2.5.9 (4.5.2022)
- úprava - možnost definování DUZP při fakturaci Trvalých objednávek pomocí SQL dotazu
- úprava - nabízení číselných řad bez vybraného typu (faktura, ODD, dobropis)
- úprava - spouštění externí aplikace po dokončení všech vytvářených dokladů


2.5.8 (2.5.2022)
- úprava - možnost použití kurzu dle data úhrady zálohové faktury při jejím uplatňování do faktury


2.5.7 (21.4.2022)
- úprava - zaškrtávání příznaku Daňový doklad při vystavení DD k přijaté úhradě ZF


2.5.4 (12.1.2022)
- oprava - chybné vyřizování objednávek při částečné fakturaci


2.5.3 (12.1.2022)
- oprava - uplatňování zálohových faktur při jejich fakturaci
- úprava - fakturace výdejek - vytváření vazeb bez doklady pomocí XML


2.5.2 (5.1.2022)
- oprava - chybné vyřizování objednávek při částečném přenosu do výdejky/faktury


2.5.1 (19.11.2021)
- úprava - PROVAZOVÁNÍ OBJEDNÁVEK NA DOKLADY POMOCÍ XML, ZKONTROLOVAT!!!
- úprava - vazby mezi trvalou objednávkou a dokladem


2.5.0 (14.10.2021)
- oprava - správné vyhodnocení skladovosti objednávek obsahujících pouze služby a textové položky
- úprava - možnost definice předkontace a členění DPH u uplatňovaných záloh


2.4.8 (1.7.2021)
- úprava - doplnění druhu dodání OSS v položkách s odpočtem záloh


2.4.7 (28.6.2021)
- nová funkce - podpora One Stop Shop (OSS) při fakturaci objednávek/výdejek/vystavování daňových dokladů
- úprava - práce s Registrací k DPH v zemích EU při vystavování Daňových dokladů k přijaté záloze


2.4.6 (16.6.2021)
- úprava - přidání ID procesu do názvů XML a INI souborů při komunikaci s Pohodou


2.4.5 (14.6.2021)
- úprava - při vytváření převodky z objednávky se objednávka vyřídí i když obsahuje textové položky


2.4.4 (9.6.2021)
- úprava - upravování stavů rezervace před importem dokladu
- úprava - možnost přebírání kurzu faktury/výdejky z objednávky


2.4.3 (20.5.2021)
- oprava - správná aktualizace stavu/ObjedP/Rezer na zásobách při vystavování zálohové faktury z rezervované objednávky


2.4.2 (13.5.2021)
- úprava - rozšíření možností zjišťování DUZP u fakturace objednávek (např. pro on-line platby)
- úprava - při přenosu DUZP dle úhrady ZF se datum úhrady nepřenáší, pokud byl vystaven Daňový doklad
- úprava - doplněno logování spouštění ext. aplikací


2.4.1 (26.4.2021)
- oprava - změna přepočítávání rezervací a množství na objednávce před importem a po importu dokladu
- oprava - optimalizace dotazu při načítání neuplatněných záloh


2.4.0 (10.3.2021)
- oprava - odstranění chyby vyřizování objednávky, pokud se chybou databáze nebo vypršením časového limitu databáze nepodaří načíst položky


2.3.9 (18.2.2021)
- úprava - ZKONTROLOVAT - při vystavování zálohové faktury ve vedlejší jednotce se přenášení / vyřizování objednávky děje podle stejného nastavení jako u hlavní jednotky
- úprava - lze nastavit, zda se do čísla objednávky u faktury/výdejky přenáší číslo objednávky nebo číslo dokladu


2.3.8 (21.1.2021)
- nová funkce - napojení na agendu Evidenční čísla plusSystem při zpracování přijatých objednávek


2.3.7 (15.1.2021)
- úprava - automatické přepnutí do přechodného období
- úprava - automatická změna číselné řady v přechodném období
- úprava - zástupce yy v číselné řadě reaguje i na hospodářský rok
- úprava - správné vkládání čísla objednávky / číslo dokladu do VS vystavované faktury
- úprava - kompatibilita s Pohodou verze 12.700 - správné načítání kurzů cizích měn


2.3.4 (6.10.2020)
- úprava - možnost zadání či zjištění SQL dotazem účtu pro zaúčtování výdejky u Skladů A


2.3.2 (18.9.2020)
- oprava - při nedostatku zásoby při importu dokladu se chybně nenastaví hodnota "Přeneseno" a objednávka se nevyřídí


2.3.0 (14.9.2020)
- úprava - při zakládání zásob na sekundárním skladu se přenáší i cenová skupina


2.2.9 (4.9.2020)
- úprava - spouštění SQL dotazů po importu daňového dokladu k přijaté platbě zálohové faktury


2.2.8 (26.8.2020)
- úprava - správně se přenáši režim Registrace k DPH i u výdejek, zálohových a proforma faktur


2.2.7 (11.8.2020)
- úprava - daňový doklad a uplatnění záloh v cizí měně
- úprava - při hromadné fakturaci výdejek po objednávkách se ve faktuře uvádí číslo objednávky


2.2.5 (21.5.2020)
- úprava - změna ukládání logu při ukončení aplikace


2.2.4 (4.5.2020)
- oprava - změna zaokrouhlování při uplatňování zálohové faktury
- nová funkce - možnost importu převodky s odloženým výdejem
- řada dalších úprav a oprav


2.1.5 (27.1.2020)
- oprava - při vyhodnocování rezervované objednávky skladem a použití zohlednění dalších objednávek mohlo dojít ke dvojitému odečtení dostupnosti zásoby
- řada dalších úprav a oprav


2.0.7 (1.11.2019)
- oprava - chybné formátování data v proměnné #DATUM#


2.0.6 (23.10.2019)
- nová funkce - při vystavování FA k zálohové FA se jako DUZP může použít datum úhrady zál. faktury
- úprava - podpora CTRL-A v textových polích
- úprava - rozšíření parametrů příkazového řádku o datum vystavení dokladu
- úprava - možnost použití data vystavení dokladu v dotazech a filtrech (#DATUM#)


2.0.5 (3.9.2019)
- nová funkce - převozní sklady - vytváření přijatých objednávek (pro převod z převozního skladu) po vytvoření převodky (na převozní sklad)
- nová funkce - vytváření přijatých objednávek podle vydaných objednávek
- nová funkce - při fakturaci výdejek možnost použití kurzu cizí měny ke dni výdeje
- nová funkce - možnost uplatnění zálohové faktury do výše vystavované faktury
- oprava - tisk vydaných objednávek
- oprava - vyloučené volitelné parametry k převodu


1.9.9 (17.6.2019)
- oprava - při vyrovnávání skladů pro přefakturaci se neexistující zásoba na Cache převáděla i když byla na slave kladná a měly se řešit jen záporné položky


1.9.8 (23.5.2019)
- souhrnná aktualizace, mnoho drobných oprav, úprav a vylepšení
- oprava - volitelné parametry položek dokladu
- oprava - příjem řady výrobních čísel
- úprava - optimalizace zohledňování objednávek
- úprava - u použití přefakturace se optimalizuje pohyb mezi hlavním a vyrovnávacím skladem - upřednostňují se kladné převodky
- úprava - při fakturaci z externího skladu se nejprve pokouší vytvořit kladnou převodku (pokud zásoba existuje) na potřebný kvůli zachování VNC. Pokud neexistuje nebo se jedná o fiktivní sklad, vytvoří se záporná z potřebného na externí, která zásobu založí
- nová funkce - možnost nastavení měny vytvářeného dokladu (faktura, prodejka, výdejka, ...)
- nová funkce - možnost vytváření přijaté objednávky (pro následný převod z převozního skladu) z převodky (na převozní sklad)
- nová funkce - logování podle dní, logování SQL dotazů (nastavitelné)


1.8.6 (4.1.2019)
- oprava - při vystavování daňového dokladu chyba v XML (des. čárka místo tečky)


1.8.5 (4.1.2019)
- úprava - možnost připojení na Pohodu pomocí mServeru
- oprava - oprava Testu úlohy u Daňových dokladů k přijaté záloze
- oprava - oprava přenosu sazby DPH při přefakturaci s DPH


1.8.3 (23.11.2018)
- úprava - v případě uvedeného RefSKz 0 u položky textové objednávky se správně provede zpracování dokladu


1.8.2 (21.11.2018)
- oprava - vytváření dokladů u MDB Pohody - při vytváření více dokladů za sebou docházelo k pádům aplikace


1.8.1 (19.11.2018)
- oprava - správné určení typu dokladu při přefakturaci (Faktura / ODD / Dobropis)


1.8.0 (8.11.2018)
- oprava - kontrola skladové dostupnosti - Pohoda MDB
- oprava - správné určování domácích/cizích měn při přefakturaci
- mnoho drobných úprav a vylepšení


1.7.2 (4.6.2018)
- úprava - možnost nevyřízení a nepřenesení objednávky po vytvoření převodky z objednávky


1.7.1 (3.5.2018)
- úprava - zpřehlednění simulace generování dokladů (počítadlo, ukazatel)
- úprava - správné ověřování zásob skladem
- řada drobných úprav a vylepšení


1.6.3 (12.12.2017)
- nová funkce - možnost vytváření ODD místo faktur při záporné sumě výdejek / objednávky
- nová funkce - možnost přefakturace i záporných množství z vyrovnávacího skladu
- oprava - správný přepočet objednaného/rezervovaného množství na zásobách
- nová funkce - možnost použití SQL dotazu pro určení tiskových sestav, banky
- nová funkce - možnost vykonání SQL dotazu na zdrojové i cílové jednotce


1.5.6 (19.10.2017)
- oprava - chyba ve funcki z aktualizace 1.5.5 - nevytvářely se správně vazby na položky obj.


1.5.5 (17.10.2017)
- oprava - při fakturaci obj. přijaté s výrobními čísly se správně vytvoří vazby na fakturu/výdejku


1.5.4 (10.8.2017)
- oprava - správně uveden účet na FV při přefakturaci mezi jednotkami


1.5.3 (7.8.2017)
- nová funkce - DUZP a dat. úč. případu faktury dle data výdejky (u fakturace jednotlivých výdejek)


1.5.2 (26.7.2017)
- oprava - správné přenášení parametrů typu už. seznam s konstantami
- nová funkce - test pravidla
- nová funkce - fakturace výdejek (jednotlivě i hromadně podle AD)
- nová funkce - mnoho dalších nových funkcí a vylepšení


1.4.2 (21.12.2016)
- oprava - vystavování faktur ze zálohovek - aplikace padala výjimkou
- oprava - správné načítání vybrané číselné řady


1.4.1 (16.11.2016)
- oprava - chybně se zapínal tisk dokladu před zpracováním


1.4.0 (9.11.2016)
- oprava - při kontrole dostupnosti položek objednávky se do zohledněných položek chybně nezahrnuje i ta kontrolovaná
- nová funkce - možnost automatického generování souhrnných faktur nad nevyřízenými objednávkami


1.3.9 (18.10.2016)
- úprava - u zjišťování skladové dostupnosti lze ignorovat neuložené doklady (vytvářené neuložené příjemky, ale i výdejky)


1.3.8 (21.9.2016)
- oprava - pokud není uveden žádný parametr k vyloučení, nepřenese se žádný


1.3.7 (21.9.2016)
- úprava - zohlednění reklamací v ověřování stavové dostupnosti
- oprava - změna popisu pole pro vyloučení volitelných parametrů z přenosu mezi doklady


1.3.6 (19.9.2016)
- úprava - explicitní uvedení DUZP u faktur u Pohody verze 11.303


1.3.5 (7.9.2016)
- oprava NullReferenceException u úlohy (GetOmmitedHeader)


1.3.4 (6.9.2016)
- oprava přenosu volitelných parametrů typu Seznam s konstantami
- možnost definice, které volitelné parametry se nemají v rámci úlohy přenášet ze zdrojového do cílového dokladu


1.3.3 (5.8.2016)
- lze zadat i Členění KV DPH pro použití se slovenskou jednotkou, u fakturace i přefakturace
- funkce synchronizace všech zásob z hlavního do vedlejšího skladu


1.3.2 (1.7.2016)
- možnost přenosu poznámky a interní poznámky do vytvářeného dokladu
- správné mapování zásob při použité alternativního pole pro kód (IDS)


1.3.1 (1.7.2016)
- možnost načítání IČ DPH z volitelného parametru u objednávky v CZ jednotce


1.3.0 (6.6.2016)
- chyba v načítání kurzu při přefakturaci


1.2.9 (30.5.2016)
- možnost komunikace pomocí plusXMLgate
- úprava licencování
- možnost definice číselné řady výsledného dokladu pomocí SQL dotazu v návaznosti na zdrojový doklad
- úprava uživatelského rozhraní


1.2.7 (27.4.2016)
- do faktury a výdejky se přenáší dopravce


1.2.6 (20.4.2016)
- všechny způsoby přenosu objednávky do zálohové faktury, jak je nabízí Pohoda při překlápění dokladu


1.2.5 (14.4.2016)
- do VS při přenosu čísla objednávky přenáší pouze čísla, nikoliv ostatní znaky


1.2.4 (11.4.2016)
- možnost definování polí v položkách objednávky, které se přenáší do položek faktury jako předkontace a členění DPH