ITFutuRe s.r.o., Pardubická 851/7, Hradec Králové, Česká republika +420 604 434 934 info@itfuture.cz ...komplexní řešení pro Pohodu


Pohodový rádce | Inventura

 
„Inventura“ nenápadné slovo, které spoustě lidí nahání strach nebo je nutí obracet oči v sloup. Většina z nás se s nějakou formou inventury během svého pracovního života setkala, ať už jako někdo na straně skladu, kdy bylo na nás provádět jednotlivé úkony inventury nebo jako někdo, kdo musel následná data z inventury zpracovat a vyhodnocovat.

Tak jako tak se na obou stranách jedná o náročnou práci na přesnost i čas a často se stává, že během procesu inventarizace vznikají chyby a nepřesnosti, tomu se z principu věci lidské práce nedá vyhnout ať máme skladníky nebo management sebezkušenější.

Určitě si říkáte že by bylo fajn celý proces inventury zjednodušit, zrychlit a hlavně zpřesnit. Každý si tuto otázku dříve nebo později položí a postupným zjišťováním informací různými cestami dojde vždy ke stejnému výsledku – mobilní datové terminály.Spojením mobility datových terminálů a aplikace plusMobile z rodiny programů plusSystem tak nemusí být inventura noční můrou všech zúčastněných. Odpadá zdlouhavé ruční počítání a zapisování do vytištěných inventurních soupisů a jejich následné ruční přepisování do Pohody. Pomocí datových terminálu se veškerá zaznamenaná data ihned zapisují do příslušných inventurních soupisů v agendě Inventura přímo v Pohodě.
     
       
Samotná inventura je jednou z mnoha základních funkcí aplikace plusMobile. Je možné vytvářet a pracovat jak se samotnou inventurou, tak i s inventurními seznamy. Díky tomu lze snadno a bezpečně provádět i částečné inventury nad určitou částí skladu nebo třeba jedním regálem.

Položky jsou načítány laserovým nebo 2D skenerem čárových kódů a jsou tak jednoznačně identifikovány. Tímto způsobem je možnost chyby v identifikaci zboží prakticky vyloučena. Aplikace může pracovat v režimu každé načtení = vložen 1ks (vhodné např. při počítání oblečení na prodejně) nebo po načtení zadat množství pomocí klávesnice (vhodné, pokud mám i drobné zboží jako např. šroubky).

Jak již bylo řečeno, veškerá nasbíraná data jsou přímo zapisována do inventurních seznamů v Pohodě, máte tak v každou chvíli přehled o tom, jak si pracovníci vedou a o průběžně napočítaných stavech. Před samotným zaúčtováním inventury si ještě můžete v klidu nasbíraná data projít a zkontrolovat.
 
Víte že...
Aplikace plusMobile je univerzální řešení pro mobilní datové terminály. Jejím prostřednictvím lze provádět celou řadu úkonů, které by se jinak složitě zadávaly do Pohody ručně nebo nejdou v Pohodě řešit vůbec. Kromě inventury je možné prostřednictvím aplikace např. kontrolovat doklady, uskutečňovat převody, vytvářet výdejky, příjemky nebo rovnou prodejní doklady atd.
 
       

Hlavní výhody řešení plusSystem při inventuře:

RYCHLOST díky propojení s Pohodou odpadá nutnost zdlouhavého sestavování a vyplňování tištěných inventurních seznamů a následné ruční zadávání množství zpět do Pohody
     
PŘESNOST díky načítání čárových kódů čtečkou prakticky neexistuje možnost chyby. Každé zboží je jednoznačně identifikováno.
     
OKAMŽITÁ KONTROLA díky online propojení s Pohodou máte v každou chvíli přehled o aktuálně napočítaných stavech a máte přehled o průběžném stavu inventury.
     
INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ aplikace je navržena tak, aby její ovládání pochopil každý během pár minut. Potřebujete na inventuru brigádníky? Během pěti minut je zaškolíte do používání aplikace a mohou nerušeně pracovat.