ITFutuRe s.r.o., Pardubická 851/7, Hradec Králové, Česká republika +420 604 434 934 info@itfuture.cz ...komplexní řešení pro Pohodu


plusSupplier - vydané objednávky efektivně

Původně zakázkové, ale nyní již krabicové řešení PlusSupplier slouží pro usnadnění vystavování vydaných objednávek, které doplňuje standardní funkce Pohody v oblasti objednávání zboží u Vašich dodavatelů. Automatické objednávky v Pohodě umí obvykle dostatečně chytře určit, které zásoby se mají v jakém množství objednat, ale už neumí interaktivně vybírat, kterou zásobu objednat u jakého dodavatele, aby to bylo efektivní.


Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz

Vstupní informací pro aplikaci je tak množství Objednat na zásobě, které se do Pohody mohlo dostat první polovinou funkčnosti Automatických objednávek nebo dalšími automatizačními skripty dle pohybů apod. Nicméně Pohoda sama nadále umí vystavit automatické objednávky pouze na výchozí dodavatele, zatímco plusSupplier Vám interaktivně dá u každé objednávané položky na výběr, od kterého dodavatele ji chcete objednat.

Zobrazuje a zohledňuje minimální objednací množství i objednací jednotky a okamžitě zobrazuje informaci o rozsahu objednávek pro jednotlivé dodavatele včetně dodacích lhůt. Uživatel tak může vhodně nakombinovat vydanou objednávku, aby objednal optimální množstí za optimální cenu a také dodržel třeba minimální hodnotu objednávky pro dopravu zdarma či naopak rámec kreditu u dodavatele.

Výstupem aplikace jsou vystavené Vydané objednávky na jednotlivé dodavatele, které lze dále např. pomocí plusNotify dodavatelům rozeslat. Aplikaci lze spouštět i dávkově pomocí příkazového řádku spolu s filtry zásob adodavatelů a tímto způsobem zjednodušeně vystavovat objednávky na výchozího dodavatele v předem naplánované časy či dle předem naplánovaných pravidel.

Doplňkovou, ale důležitou funkcí aplikace je také vygenerování dat do záložky Dodavatelé u Zásob podle pohybů za určité období. Nemusíte tedy ručně ke každé zásobě zadávat možné dodavatele, ale můžete si tento seznam dodavatelů včetně posledních nákupních cen vygenerovat na základě nákupů zásob za určité období.

Seznam dodavatelů dané zásoby je tak stále aktuální a lze s ním pracovat během vytváření nových objednávek. Ručně vytvořené záznamy v záložce Dodavatelé (např. kvůli množstevním čárovým kódům) zůstávají nedotčeny.


Náhledy aplikace: