ITFutuRe s.r.o., Pardubická 851/7, Hradec Králové, Česká republika +420 604 434 934 info@itfuture.cz ...komplexní řešení pro Pohodu


plusReport - zpracování Excelových výkazů

PlusReport je aplikace která usnadňuje vzájemnou výměnu objednávek ve formě Excelových formulářů mezi zákazníky a dodavatelem a jejich následné automatické zpracování do Pohody do agendy přijatých objednávek.

Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz

Jsou provozy, u kterých objednávání surovin prostřednictvím internetového obchodu zákazníky zdržuje a není dostatečně pružné. U provozů jako jsou např. velkoobchody s rozvozem (ovoce a zelenina, maso, pekárny atd.) se jejich zákazníci (školní jídelny, restaurace atd.) nemohou zdržovat objednáváním v internetovém obchodě. V takových případech je mnohem operativnější využít vzájemnou výměnu předpřipravených excelovských formulářů prostřednictvím emailu a jejich následné automatické zpracování.

S pomocí programu plusReport tak lze celý proces zautomatizovat počínaje rozesíláním formulářů s aktuální nabídkou produktů k objednání až po přijmutí vyplněného xls formuláře od zákazníka do emailové schránky a jeho automatickým zpracováním a nahráním do Pohody ve formě přijaté objednávky.

Program dokáže přijaté formuláře zpracovat bez nutnosti mít nainstalovaný MS Excel. Pokud dojde k nějaké chybě při zpracování je možné nastavit email pro zasílání nezpracovatelných nebo chybových příloh.

Při tvorbě jednotlivých automatických emailů máte k dispozici intuitivní editor. Nadefinovat si tak vlastní zprávy s formulářem je hračka. Pokud by přecejen vestavěný editor nestačil, program podporuje i alternativní editory, je tak jen na Vás, jaký editor při tvorbě zprávy využijete.

plusReport - hlavní vlastnosti

  • Automatické rozesílání předdefinovaných formulářů zákazníkům
  • Vybírání a zpracování navrácených objednávek z emailu
  • Práce s XLS soubory bez nutnosti nainstalovaného Excelu
  • Intuitivní editor emailů
  • Podpora alternativních editorů
  • Přeposílání nezpracovatelných nebo chybových příloh
Náhledy: