ITFutuRe s.r.o., Pardubická 851/7, Hradec Králové, Česká republika +420 604 434 934 info@itfuture.cz ...komplexní řešení pro Pohodu


plusNotify - pokročilá notifikace SMS a emaily

Aplikace plusNotify je velice variabilním a silným nástrojem pro automatické i ruční rozesílání zpráv a upozornění ve formě SMS a emailů zákazníkům, obchodním partnerům i zaměstnancům na základě informací z Pohody podle nastavených pravidel.

Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz

Aplikace funguje na základě neomezeného počtu nastavitelných pravidel a následných akcí se získanými daty. Nejnázornější, ale zdaleka ne jediné použití je na automatizaci rozesílání upomínek - podle počtu dní po splatnosti a jazyka je odeslán email s přátelským upozorněním či "výhružnou" upomínkou zákazníkovi, včetně tiskových sestav (faktura/upomínka), připojených dokumentů (naskenovaný podepsaný dodací list) či po určité době přímo jako podklad pro vymáhání právníkovi. Častým použitím je také posílání pravidelných statistik, jak zákazníkovi (evidované nedodané zboží, obrat za období, ...), tak Vám (průběžný obrat/zisk obchodním zástupcům jako motivační nástroj, celkový přehled stavu firmy majiteli, podlimitní zásoby, ...).

Systém použití je navržen tak, aby šel implementovat na stávající Pohodu každého zákazníka a uměl používat veškeré parametry dokladů a agend. Na základě vyhodnocení dle přednastavených podmínek sestaví seznam položek pro odeslání upozornění, který následně odbaví pomocí rozeslání emailů, SMS zpráv nebo přímého tisku na tiskárnu s přednastavenými texty, které mohou obsahovat jakákoliv pole z Pohody formou proměnných. Jednoduše - záleží jen na Vás, v jaké podobě a podle jakých pravidel chcete tyto automatizované zprávy rozesílat.

Vhodným postupem před nasazením je zjištění, které procesy ve firmě (zjišťování statistik, komunikace se zákazníky, ...) zabírají nejvíce času a lze je takto automatizovat (upomínky, ceníky), či které věci se obtížně hlídají a způsobují potíže (nedostatek zboží na skladě, ...).

V praxi to znamená, že v různou denní dobu, lze různým zákazníkům, zasílat různá upozornění, na různé typy operací, s různými doklady, která budou obsahovat různé texty a budou rozeslány různou formou.

Základní vlastnosti jsou 

 • neomezené množství pravidel,
 • příklady základních pravidel na našich stránkách,
 • odesílání SMS přes různé brány (podle požadavků) nebo přes GSM modul,
 • odesílání e-mailů včetně přílohy s možností přiložení PDF z Pohody,
 • přikládání souborů z dokladů ze záložky Dokumenty podle nastavené masky,
 • zaznamenání odeslání zprávy do záložky Události na dokladu i do jakýchkoliv jiných polí,
 • definice textu emailu/SMS i pomocí proměnných (z výsledku zdrojového dotazu).
 • HTML editor pro vytváření emailových zpráv,
 • možnost přikládání datových příloh (ve formátu CSV/XML - ceníky, podlimitní zásoby, ...),
 • možnost druhé úrovně podmínek (nejčastěji pro různé jazykové mutace - jednodušší na správu),
 • přímý tisk dokumentů na tiskárnu (např. vytištění přijaté objednávky k expedici).

Příklady použití, která jsme realizovali či realizujeme u našich zákazníků:

 • přijatá objednávka je označena jako vyřízená a zákazníkovi se odešle SMS a/nebo email,
 • vydaná faktura je neuhrazená a po splatnosti, odběrateli se každý den automaticky odešle upomínka, podle počtu dní po splatnosti je použita jiná šablona e-mailu,
 • upozornění o konkrétních stavech objednávky při průchodu firemním procesem,
 • odesílání e-mailu s fakturou ve formátu PDF po jejím vystavení,
 • informace o naskladnění zboží,
 • informace o překročení kreditu zákazníka,
 • každodenní odeslání statistiky každému obchodnímu zástupci zvlášť a vedení souhrnně,
 • odesílání individuálních ceníků vybraným zákazníkům,
 • odesílání podlimitních / nedostatkových zásob (v soupisu mailem či datové příloze),
 • mnoho dalších podle Vaší fantazie.

Náhledy aplikace: