ITFutuRe s.r.o., Pardubická 851/7, Hradec Králové, Česká republika +420 604 434 934 info@itfuture.cz ...komplexní řešení pro Pohodu


plusMajetek - rychlá inventura majetku

Aplikace plusMajetek je spolehlivým řešením pro inventarizaci majetku v Pohodě. Aplikace je určená pro OS Android a má řadu rozšířených funkcí včetně možnosti pořizovat fotografie stavu inventarizovaných položek. Všechny potřebné údaje o jednotlivých položkách jsou tak dispozici přímo v Pohodě.

Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz
 Inventura většinou nepatří mezi nejoblíbenější úkony a každý kdo někdy inventuru dělal určitě potvrdí, že se jedná o velice náročnou činnost, která klade velké požadavky jak časové, tak na přesnost. Aplikace plusMajetek vznikla právě proto, aby Vám ušetřila čas a zajistila naprosto přesné výsledky při inventarizaci majetku. Navíc, díky pokročilým možnostem datových terminálů, umožní evidovaný majetek i fotografovat a libovolně označovat.
 
 


Hlavní vlastnosti aplikace plusMajetek:

  • použitelná jak v MDB/SQL, kde se inventarizace zapisuje do interní poznámky, tak v E1, kde lze data zapsat do volitelných parametrů
  • ukládá historii změn
  • možno přikládat fotodokumentaci
  • majetek lze označovat různými stavy, umožňuje definici vlastních stavů
  • pracuje výhradně v offline režimu, není tak potřeba datové pokrytí v oblastech inventarizace; data je však potřeba synchronizovat
  • pracuje s číselníkem umístění z Pohody, položky lze přemísťovat
  • umožňuje hromadné označení nenačtených položek vybraným chybným stavem a popř. i jejich odebrání z aktuálního umístění

Jak probíhá inventura?

Aplikace pracuje s agendami Majetku v Pohodě. Aby mohla být inventura přesná, je nutné zajistit jednoznačnou a bezchybnou identifikaci. Přesné identifikace je dosaženo použitím čárového nebo QR kódu s číslem položky. Datový terminál je vybaven laserovým skenovacím modulem a díky tomu je načtení kódu rychlé a přesné. Po načtení kódu se zobrazí souhrn informací o položce a její umístění. K položce lze pořídit libovolný počet fotografií a označit jí příslušným stavem. Aplikaci lze používat se všemi verzemi ES Pohoda (MDB, SQL i E1). u varianty MDB/SQL jsou pořízená data zaznamenána do interní poznámky, ve variantě E1 je možné je zaznamenat do volitelných parametrů.

Fotodokumentace

 Jeden obrázek je lepší než tisíc slov. Proto aplikace umožňuje každou inventarizovanou položku přímo z detailu položky vyfotografovat. Pořízené fotografie jsou po synchronizaci nahrány do Pohody a jsou tak kdykoli k dispozici v agendě Majetek na záložce Dokumenty. Postupně si tak vybudujete pro všechny inventarizované položky rozsáhlý archív fotografií přímo v Pohodě.

Stavy majetku

 Další užitečnou funkcí je možnost označovat položky unikátním stavem. Stav si můžete libovolně definovat v nastavení aplikace a přizpůsobit si je přesně podle sebe. Díky stavům pak můžete jednotlivé položky libovolně filtrovat nebo vyhledávat (pouze ve variantě Pohoda E1).

Offline řežim

 Aplikace funguje výhradně v offline režimu. Veškerá nasbíraná data jsou uložena bezpečně v datovém terminálu až do momentu, kdy proběhne synchronizace. Synchronizace přenese a zapíše nasbíraná data do Pohody. Offline režim umožňuje pracovat s aplikací plusMajetek bez ohledu na kvalitu připojení. Nemůže se tak stát, že zařízení bude čekat na navázání spojení a zdržovat Vás tak od práce. 


Aplikace je určená pro OS Android a mobilní datový terminál Chainway C6000C70, C71C72, C61 a C66 s modulem pro čtení 2D a čárových kódů. 


Náhledy obrazovky: