ITFutuRe s.r.o., Pardubická 851/7, Hradec Králové, Česká republika +420 604 434 934 info@itfuture.cz ...komplexní řešení pro Pohodu


plusImportUni - aktualizace a import zásob do Pohody

plusImportUni je univerzální nástroj pro import a aktualizaci zásob v Pohodě s možností definovat šablony pro import a podporou plně automatického spouštění.

Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz

 

 

plusImportUni je aplikace, která pracuje se zásobami. Slouží jak k importu zásob do Pohody, tak k aktualizaci informací o nich a to včetně volitelných a internetových parametrů a obrázků. Obrázky je možné automaticky stahovat ze zadaných URL.

V aplikaci máte možnost nastavit neomezené množství šablon pro import a aktualizaci zásob. Aplikace podporuje všechny běžné typy zdrojových dat jako jsou XML, CSV a Excel, které je možné načítat z adresářů, FTP nebo emailů.


Veškeré operace lze spouštět automaticky pomocí plánovače úloh. Odpadá tak nutnost ručního spouštění a pravidelná aktualizace zásob tak může probíhat zcela automaticky.


Náhledy: