ITFutuRe s.r.o., Pardubická 851/7, Hradec Králové, Česká republika +420 604 434 934 info@itfuture.cz ...komplexní řešení pro Pohodu


plusImport2Pohoda - import dokladů do Pohody

plusImport2Pohoda je univerzální nástroj pro import dodavatelských i odběratelských dokladů přímo do agend v Pohodě s možností definovat neomezené množství šablon a automatického spouštění.

Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz

 

 

 V aplikaci plusImport2Pohoda je možné definovat šablony pro každý doklad a přizpůsobit si tak jednotlivé importy přesně konkrétnímu formátu zdrojového souboru.

Celkový počet jednotlivých pravidel a vzniklých dokladů není nijak omezen, navíc je možné pro každé pravidlo nastavit různou účetní jednotku. Vytvořené doklady lze automaticky navázat na objednávky.


Aplikace podporuje všechny běžné formáty souborů jako jsou XML, CSV a Excel.

Všechny zdrojové soubory lze načítat z adresářů, FTP, nebo třeba emailů. Lze nastavit i sdílené zdroje pro více pravidel.

Rozhraní aplikace je maximálně intuitivní a ovládání je tak jednoduché i pro laika. Lze navíc nastavit i automatické spouštění bez nutnosti ručního spouštění uživatelem.

Náhledy: