ITFutuRe s.r.o., Pardubická 851/7, Hradec Králové, Česká republika +420 604 434 934 info@itfuture.cz ...komplexní řešení pro Pohodu


plusExportUni - univerzální exportovací nástroj

plusExportUni je užitečný nástroj sloužící pro automatizovaný export dokladů z Pohody do libovolného umístění. Jedná se o výborného pomocníka např. v případě, že potřebujete pravidelně odesílat objednávky svým dodavatelům, nebo třeba faktury svým odběratelům v XML formátu.

Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz

V aplikaci plusExportUni nejste nijak omezeni počtem vytvořených úloh pro export. Nezáleží na tom, jestli potřebujete exportovat jeden, nebo stovky dokladů. Ke všem vyexportovaným dokladům program zaznamená datum a čas provedení exportu. Máte tak vždy k dispozici aktuální informaci o tom, kdy k exportu u daného dokladu došlo.

Veškerá exportovaná XML lze ukládat do libovolné složky, nebo přímo nahrávat na FTP. Tím to ale nekončí, užitečnou vlastností je i možnost exporty rovnou odesílat emailem. plusExportUni plně podporuje i transformační šablony (XSLT) a to včetně formátu pro zpětný import do Pohody. Ve výstupním souboru tak máte možnost např. změnit IČ atd.

Aplikace samozřejmě umožňuje i spouštění z příkazové řádky. Je tak možné veškeré úlohy spouštět v nastavené časy dávkově na pozadí. Vše se tedy jednou nastaví a dále pak úlohy probíhají zcela automaticky bez zásahu uživatele.

V současné době je možné pomocí plusExportUni exportovat doklady z agend Objednávky, Faktury a Výdejky. Nicméně není problém umožnit export i z jakýchkoliv jiných agend, které budou v budoucnu potřeba.


Náhledy: