ITFutuRe s.r.o., Pardubická 851/7, Hradec Králové, Česká republika +420 604 434 934 info@itfuture.cz ...komplexní řešení pro Pohodu


plusBonita - pokročilá analýza zákazníků

Zajímá Vás, který z Vašich zákazníků platí závazky včas a který naopak platí po splatnosti. Okamžitý a celkového přehled o bonitě Vašich zákazníků Vám dá aplikace plusBonita, která pravidelně sestavuje analýzu platební morálky zákazníků a ABC analýzu.

Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz
ABC analýzu vycházející z Paretova pravidla a její princip určitě znáte, používáme jí už u pokročilé analýzy skladových zásob v aplikaci plusABC. Jedná se o šikovný nástroj, který pomáhá se zaměřit na důležité věci. Využít ale jde i na jiné věci než na analýzu zásob ve skladu. Aplikace plusBonita využívá stejný princip jako plusABC, ale analyzuje zákazníky, jejich bonitu (obrat/zisk) a skóre (platební morálka).
 
Pro snadnou interpretaci výsledků analýzy je každý ze zákazníků označen číslem, které reflektuje kritéria analýzy jako je např. platební morálka ve vztahu k celkové fakturaci. Tato číselná hodnota okamžitě vypovídá o tom, jak si zákazník ve vztahu k Vaší firmě stojí a lze jej snadno zohledňovat např. ve Vašem přístupu k zákazníkovi (Mám mu vycházet vstříc? Mám mu dávat zboží na splatnost? atd...)
 
 


Hlavní vlastnosti aplikace plusBonita:

 • aplikace analyzuje a třídí zákazníky do tří základních skupin podle jejich bonity
 • přiřazuje zákazníkům skóre podle nastavených kritérií
 • podle skóre lze snadno zákazníky filtrovat
 • zobrazuje celkové pohledávky pro každého zákazníka
 • výpočty lze ovlivnit vlastní SQL podmínkou

Co plusBonita vyhodnocuje?

 1. Analýza obratu/zisku

 2. Jedná se o rozšířenou analýzu, která vyhodnocuje a kategorizuje zákazníky do tří základních skupin (A, B, C) podle finančního obratu či zisku (lze nastavit obě) vůči celkovému obratu/zisku; např. zařadí do kategorie A horních cca 10 % zákazníků tvořících 70 % finančního obratu za nastavené období. Standardní hranice (A=70 %, B=20 %, C=10 %) lze upravit. Analýza dále nastavuje příznak X (zákazník bez pohybů za zvolené období).

 3. Dále je možné ukládat celkový obrat/zisk za dané období a případně i denní průměr. Volba „Ukládat analýzu textově do“ umožní nastavit pole Adresáře, do kterého budou bez ohledu na povolené výpočty zapsány všechny vypočtené hodnoty (vyjma denních průměrů) jako text pod sebe do řádků.

 4. Zisk se vyhodnocuje jako rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou, pokud je nákupní dostupná; textové položky a položky bez vazby na pohyby jsou tak kalkulovány jako 100% zisk. Výpočet lze ovlivnit nastavením „Pole fixní marže“ (pole musí být číselné a obsaženo v tabulce zásob, jedná se o procento fixní marže) – výpočet pak primárně bere v potaz hodnotu v tomto poli. Pokud je pole u příslušné zásoby prázdné, použije se standardní vzorec pro výpočet, v opačném případě se zisk vypočte jako násobek prodejní ceny a hodnoty fixní marže.

 5. Výpočty lze dále upravit nastavením vlastní SQL podmínky odděleně jak pro faktury, tak pro prodejky.

 6. Skóre zákazníka, Celkové pohledávky


 7. Skóre zákazníka je určitým ukazatelem platební morálky zákazníka ve vztahu ku celkové fakturaci. Čím vyšší kladné číslo zákazník obdrží, tím je jeho platební morálka horší, naopak nižší záporné číslo značí splácení před termínem splatnosti.

 8. Celkové pohledávky jsou sumarizací všech zbývajících úhrad zákazníka (vynechány jsou samozřejmě zálohové faktury).

 9. Obě hodnoty jsou počítány ze všech dostupných dat a neovlivňuje je tak nastavené období; výpočty je však možno ovlivnit vlastní SQL podmínkou.

 10. Ukládání zisku na doklady

 11. Jak pro Faktury, tak i pro Prodejky je možné povolit uložení vypočteného zisku přímo na doklad pro snazší další vyhodnocování a případnou kontrolu.

 


Náhledy obrazovky: