ITFutuRe s.r.o., Pardubická 851/7, Hradec Králové, Česká republika +420 604 434 934 info@itfuture.cz ...komplexní řešení pro Pohodu


plusABC - skladová analýza nejen pro nákupčí

plusABC - Každá firma musí jako jeden z hlavních cílů řešit optimalizaci zásob, zejména v případě výroby nebo dodavatelů s delšími dobami dodání. Mít dostatečné zásoby skladem je tak nezbytnou podmínkou pro uspokojení poptávky, ale zbytečně veliké zásoby vážou prostředky a brzdí rozvoj firmy.

Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz

 

Princip ABC analýzy

ABC analýza je obecná analýza vycházející z obecného Paretova pravidla 80/20, které původně říkalo, že 80% svého času věnujeme věcem, které jsou jen z 20% důležité. Přeneseně na sklad by to znamenalo, že přibližně 80% obratu/zisku tvoří 20% zásob, které jsou pro firmu důležité, musí být k dispozici a dá se u nich nejvíce předpokládat růst prodejů v souladu s růstem firmy a to už je důležitá informace pro nákupčí.
 

 

Skupiny A,B,C ...

Skupina A   -   tyto zásoby za sledované období vytvořily 70% obratu (zisku), jedná se obvykle o 10-30% zásob. U těchto zásob lze předpokládat růst prodejů a je nezbytné je držet skladem

Skupina B   -   tyto zásoby tvoří dalších významných 20% obratu / zisku, je potřeba je držet skladem, ale nelze očekávat přílišný růst

Skupina C   -   zásoby, které tvoří zbylých 10% obratu / zisku, přitom je jich mnoho, takové zásoby nemá smysl objednávat na sklad a obvykle se objednávají jen při konkrétní poptávce

Skupina L   -   ležáky za období - zásoba je skladem, ale za sledované období se neprodala. Je třeba ji vyprodat, zlevnit, …

Skupina X   -   zásoby, které se neprodaly a ve sledovaném období nebyly skladem, nelze tedy určit jejich prodejní potenciál

 


Uvedené skupiny se ještě doplňují postfixem n, tedy např. Bn, který říká, že zásoba v průběhu daného období teprve vznikla, její zařazení do skupiny tak nemusí odpovídat skutečnosti, protože není k dispozici dostatek dat.

 

K analýze doplňujeme vždy prodané množství za dané období a denní průměr prodeje, což se hodí pro nákup, stejně jako lze doplnit o tzv. “virtuální dodávky”, což, jsou množství, která by se prodala, pokud by bývala byla skladem (nedodaná množství z objednávek).

 

Navíc je možné nastavit seskupení výpočtů ABC analýzy podle vybraného pole – výpočet si nejprve načte všechny skupiny a následně provede výpočet ABC analýzy pro každou skupinu samostatně (100% obratu/zisku je součtem všech obratů/zisků všech položek spadajících do příslušné skupiny).

 

Výstup do Pohody

U každé zásoby tak máte k dispozici např. parametry (některé nebo všechny):

VPrABCO120   -   zařazení do skupiny z hlediska obratu za období 120 dní
VPrABCZ120   -   zařazení z hlediska zisku za 120 dní
VPrABCM120   -   prodané množství za 120 dní
VPrABCP120   -   denní průměr prodeje za 120 dní
VPrABCV120   -   virtuální dodávky (nedodané zboží) za 120 dní
VPrABCVP120   -   denní průměr virtuálních dodávek za 120 dní

 


Naše řešení ABC analýzy přináší přehledné konfigurační rozhraní, kde je možné definovat, nad kterými zásobami se analýza má provádět a za jaké časové úseky je relevantní (obvykle podle dodacích lhůt jednotlivých dodavatelů zásob). Přepočet pak probíhá v nastavených časech, obvykle stačí 1x denně, ale je to jen věc nastavení plánovače úloh.

 


Umění číst z ABC analýzy

Na základě těchto dat je možné poměrně přesně určit budoucí poptávku a tedy potřebné množství na dané období a poměrně přesně tak vystavit vydanou objednávku (ručně, nebo např. s využitím plusSupplier pro automatizaci objednávání).

 

Z dat ABC analýzy lze vyčíst celou další řadu zajímavých informací. Například zásoby ve skupině C z hlediska obratu, ale ve skupině A z hlediska zisku jsou v podstatě zlatá vejce - tvoří malý obrat, takže vlastně vážou málo prostředků, ale tvoří významný zisk. Naopak zásoby, které tvoří velký obrat, ale malý zisk, jsou nezajímavé. Zásoby skupiny L je možná potřeba zlevnit, vyprodat, z nějakého důvodu se neprodávají - samozřejmě, pokud se nejedná třeba o lyže v létě.

Náhledy: