1.5.24 (07.12.2020)
- Úprava - Po stažení obrázku dojde ke kontrole, zda má soubor správnou příponu a případně se přejmenuje. Kontrolují se soubory typu jpg, png, tiff, bmp, gif. Ostatní zůstávají beze změny.
- Nová funkce - možnost vytvářet produkty s definicí položek
- Oprava - Opraveno generování typu karty, kdy bylo možné vytvářet pouze zásoby typu Karta nebo nešlo importovat
----------------------------------------------------------
1.5.23 (18.11.2020)
- Nová funkce - Přidána podpora internetových kategorií pro CSV a Excel
- Nová funkce - Přidána podpora obrázků u XML dokladů, které mají informace uloženy v atributech, nikoli v samostatných větvích
- Nová funkce - Přidána podpora obrázků u CSV a Exceů dokladů - nyní lze v jednom polí mít více obrázků oddělených jedním znakem.
- Úprava - Při změně typu importu je uživatel dotázán, zda si je opravdu jistý změnou, neboť dojde k výmazu nastavení polí
- Oprava - Opraveno načítání Internetových katergorií v Nastavení polí - Výběr ze seznamu
- Oprava - Oprava aktualizace zdrojového souboru pro Excel a CSV, kdy mazalo uložené hodnoty
----------------------------------------------------------
1.5.22 (07.10.2020)
- Nová funkce - Přidána podpora Cenových akcí. Lze aktualizovat cenu u zásob uvedených v cenových akcích (CZ i SK Pohoda) nebo zapisovat nové zásoby do dané akce (Pouze CZ Pohoda).
----------------------------------------------------------
1.5.21 (30.09.2020)
- Úprava - Změna názvu obrázku, pokud obsahuje diakritiku nebo další speciální znaky. Nyní obrázky pouze bez diakritiky.
----------------------------------------------------------
1.5.20 (15.09.2020)
- Úprava - cílená aktualizace více zásob není brána jako chyba
----------------------------------------------------------
1.5.19 (10.09.2020)
- Drobné úpravy v textech a výpisu informací o provedených importech
----------------------------------------------------------
1.5.18 (13.08.2020)
- Nová funkce - Data lze importovat postupně v balících po 250 zásobách (zaškrtávátko v nastavení importu)
- Oprava - Oprava načítání kategorií, kdy se načítala pouze jedna, i když jich bylo více
- Oprava - Opraveno zálohování dat na serveru ITFuture
- Oprava - Drobné textové, vzhledové a funkční opravy
- Nová funkce - Přidána možnost párovat zásoby dle ID
----------------------------------------------------------
1.5.16 (28.05.2020)
- Nová funkce - Přidány parametry pro import sazeb DPH pro nákup a prodej (Kód, Textově a %)
- Nová funkce - Při odstraňování vlastní definice je uživatel dotázán, zda opravdu smazat, pokud je definice již použita.
----------------------------------------------------------
1.5.15 (05.05.2020)
- Oprava - Drobné opravy (sdílené zdroje, zobrazení, ...)
----------------------------------------------------------
1.5.14 (16.04.2020)
- Nová funkce - Přibyla nová volba pro aktualizaci všech zásob, pokud bylo nalezeno více zásob dle zadaných kritérií
----------------------------------------------------------
1.5.13 (04.04.2020)
- Nová funkce - Úprava načítání skupiny obrázků ze stejného oddílu jako rozlišení zásob (načítají se pouze URL obrázku)
----------------------------------------------------------
1.5.12 (23.03.2020)
- Nová funkce - U XML struktur lze zvolit více uzlů s jednotlivými obrázky
----------------------------------------------------------
1.5.11 (06.03.2020)
- Oprava - Opraveno načítání sdílených zdrojů
----------------------------------------------------------
1.5.10 (04.03.2020)
- Nová funkce - Do rozpoznání zda importovat položku přibyla možnost použít proměnnou #Update#, která nabývá hodnoty 1, pokud se jedná o aktualizaci zásoby.
----------------------------------------------------------
1.5.9 (02.03.2020)
- Nová funkce - Přidána podpora šifrování pro stahování obrázků
----------------------------------------------------------
1.5.8 (27.02.2020)
- Oprava - funkce souvisejících souborů
----------------------------------------------------------
1.5.7 (25.02.2020)
- Nová funkce - Ve vlastních pravidlech lze nastvit oddíl či jednotlivě související odkazy a související soubory, které budou staženy a nahrány do příslušných složek. Související odkazy a soubory nelze aktualizovat. Pohoda aktualizaci pomocí XML nepodporuje.
----------------------------------------------------------
1.5.6 (08.11.2019)
- Oprava - Opraveno připojování na FTP server při zadání konkrétního adresáře a jména souboru
----------------------------------------------------------
1.5.5 (30.10.2019)
- Nová funkce - u sloupce s obrázky ve vlastní definici lze použít SQL dotaz pro zpracování URL obrázku - možno generovat i více URL z jedné hodnoty v souboru
----------------------------------------------------------
1.5.4 (24.10.2019)
- Oprava - Oprava načítání internetových parametrů při jejich změně
----------------------------------------------------------
1.5.3 (15.10.2019)
- Oprava - Oprava funkčnosti Podmínečného vkládání hodnot do Slev (omezení kdy hodnotu vkládat a kdy ne)
----------------------------------------------------------
1.5.2 (17.09.2019)
- Oprava - Oprava načítání více obrázku z XML souboru
----------------------------------------------------------
1.5.1 (09.07.2019)
- Nová funkce - Vlastní definice pravidel obsahuje nový typ - SQL dotaz. Lze tedy přidávat načítání dat z databáze.
----------------------------------------------------------
1.4.9 (18.06.2019)
- Nová funkce - Přidána podpora SFTP protokolu
----------------------------------------------------------
1.4.9 (18.06.2019)
- Nová funkce - Přidána podpora SFTP protokolu
----------------------------------------------------------
1.4.8 (10.06.2019)
- Nová funkce - CSV importy - přidána možnost upřesnit s uvozovkami/bez nich
----------------------------------------------------------
1.4.7 (06.06.2019)
- Nová funkce - U CSV souborů lze zadat znak oddělovače
----------------------------------------------------------
1.4.6 (02.06.2019)
- Nová funkce - Možnost spuštění úloh třetích stran nebo dotazů SQL před spuštěním a po spuštění
- Nová funkce - Přidána možnost vytvořit časovou značku v názvu souboru u přesouvaných dat.
- Oprava - volitelné hodnoty u internetových kategorií obsahovaly chybu při porovnávání '='
----------------------------------------------------------
1.4.5 (27.05.2019)
- Nová funkce - Import umí pracovat s atributy u jednotlivých větví XML souboru.
----------------------------------------------------------
1.4.4 (14.05.2019)
- Oprava - Při použití parametrů v SQL sekci a neexistenci parametru v XML souboru bude nahrazen název parametru prázdným znakem
----------------------------------------------------------
1.4.2 (25.04.2019)
- Nová funkce - Přidána možnost definovat Parametry z XML do SQL dotazů v importu pomocí #Parametr|Název Parametru#. Budou nahrazeny jejich hodnotou.
----------------------------------------------------------
1.4.1 (17.04.2019)
- Oprava - Kategorie nešlo použit při způsobu: Volitelné
----------------------------------------------------------
1.4.0 (15.04.2019)
- Nová funkce - Přidána možnost definovat zdrojový soubor jako ZIP archiv - program soubory rozbalí a případně vyfiltrované zpracuje
- Nová funkce - K jednotlivým zásobám lze přiřadit jednu či více kategorií
----------------------------------------------------------
1.3.9 (05.04.2019)
- Nová funkce - Přidáno 20 volitelných textů, které lze použít při zpracování jednotlivých pravidel
- Nová funkce - V nastavení lze nastavit počet jednotlivých zásob importovaných při testování
- Nová funkce - Přidána možnost zálohovat soubor s nastavením na server ITFutuRe
----------------------------------------------------------
1.3.8 (25.03.2019)
- Nová funkce - sloupec pro URL a popis obrázku lze definovat u CSV i Excel souborů
- Oprava - Opětovné spouštění importu u Excel souborů způsobovalo permanentní uzamčení zdrojového souboru.
----------------------------------------------------------
1.3.7 (06.03.2019)
- Přidáno vytvoření internetových parametrů při aktualizaci zásob a neexistenci parametru
- Opraveno zadávání Skladu u jednotlivých pravidel
----------------------------------------------------------
1.3.6 (13.02.2019)
- Přidán přenos sekce Intrastat do jednotlivých zásob
----------------------------------------------------------
1.3.5 (07.01.2019)
- Přidána možnost vymazat hodnoty u zadávání volitelných definic polí
- Přidána informativní hláška u kolizních zdrojových souborů XLS x XLSX
- Opraveno mazání zdrojových souborů Excelu u vlastních definic
- Opraveno zobrazování chybějících obrázků u tlačítek ve volitelné definici polí
----------------------------------------------------------
1.3.4 (02.01.2019)
- Opraveno volitelné zadávání parametrů - výběr z více variant
----------------------------------------------------------
1.3.3 (20.12.2018)
- Při aktualizaci zásob lze zvolit, zda opětovně načítat obrázky
- Lze omezit jednotlivé zásoby, zda načítat, či je přeskočit
----------------------------------------------------------
1.3.1 (17.12.2018)
- Přidána podpora aktualizací
----------------------------------------------------------
1.0.0 (16.05.2018)
- první verze aplikace
----------------------------------------------------------