1.5.11 (19.05.2020)
- Nová funkce - Přibyla možnost u dokladů definovat výrobní čísla nebo šarže. U výrobních čísel je prováděna kontrola na množství 1 a případně rozdělení dokladu na více položek.
----------------------------------------------------------
1.5.11 (11.05.2020)
- Nová funkce - U volitelného typu doplnění hodnot lze definovat konkrétní podmínku, která se spustí, pokud neprojdou jiné podmínky
- Nová funkce - V případě chyby při importu je zobrazen u chybové hlášky sloupec z dokladu, který je vybrán v nastavení.
----------------------------------------------------------
1.5.10 (05.05.2020)
- Nová funkce - Do programu lze doprogramovávat pluginy, které jsou spouštěny po zpracování zdrojového souboru
- Nová funkce - Do vydaných faktur lze importovat i zálohy. V takovém případě jsou zobrazeny v samostatné záložce jako položky
- Oprava - Drobné opravy funkčnosti - sdílené zdroje, zobrazení dat, ...
----------------------------------------------------------
1.5.9 (14.04.2020)
- Nová funkce - Zdrojové soubory lze přikládat k nekterým dokladům jako připojené dokumenty do vzniklých dokladů. Slouží k tomu volba v pravé části nastavení v záložce Typ importu. Podporované jsou prozatím příjemky, výdejky, objednávky, faktury (přijaté, vydané), prodejky a převodky.
----------------------------------------------------------
1.5.8 (19.03.2020)
- Nová funkce - Přidání podpory TLS u zdrojů s emailem
- Nová funkce - !! POZOR !! Ze souoborů Excel a CSV lze načítat více dokladů. Z tohoto důvodu je zapotřebí u stávajících importů CSV a Excel opětovně označit první řádek importu !! POZOR !!
----------------------------------------------------------
1.5.7 (05.02.2020)
- Oprava - Chybné načítání data splatnosti u dokladů ISDOC verze 5.3.1
----------------------------------------------------------
1.5.6 (20.01.2020)
- Nová funkce - Přidána možnost definovat vlastní hodnoty v Definici importu a následně s nimi pracovat v SQL dotazech u pravidel
- Nová funkce - Atribut ve vlastní definici lze označit jako samostatná hodnota pro nově vzniklou položku dokladu. Lze tedy vytvářet vlastní položky s danou hodnotou.
----------------------------------------------------------
1.5.5 (28.11.2019)
- Nová funkce - Přidána možnost zpracování souborů typu JSON v definicích vlastních pravidel
- Oprava - Párování jednotlivých zásob dle dodavatelů nebralo v potaz nastavení skladů
----------------------------------------------------------
1.5.4 (04.11.2019)
- Úprava párování - !! POZOR !! Bylo upraveno pořadí párování skladových zásob v případě zaškrtnutí více hodnot. Skladová zásoba se zjišťuje v tomto pořadí: ID, Dodavatelské kódy plusSystem, Volitelný parametr, Dodavatel EAN, Dodavatel objednací kód, Dodavatel objednací název, EAN, Objednací název, IDS
- Nová funkce - V programu lze nastavit, že při automatickém spuštění a při nespárování zásoby se neprovede import a je odeslán email o této skutečnosti
----------------------------------------------------------
1.5.3 (16.10.2019)
- Nová funkce - Možnost zálohovat nastavení na server ITFutuRe
----------------------------------------------------------
1.5.2 (15.10.2019)
- Nová funkce - Přidán příznak, kterým lze ovlivnit, zda importovat doklady bez položek
- Nová funkce - Přidán příznak, kterým lze ovlivnit odstranění položek s nulovým množstvím před samotným importem do Pohody
----------------------------------------------------------
1.5.0 (23.08.2019)
- Nová funkce - Přesouvání v rámci SFTP, přidání Typu dokladu do ISDOC importů
----------------------------------------------------------
1.4.9 (05.08.2019)
- Nová funkce - Přidána podpora souborů s příponou isdocx.
----------------------------------------------------------
1.4.8 (24.07.2019)
- Nová funkce - Zdroje, které neobsahují žádná data, lze prohlásit jako v pořádku zpracované.
----------------------------------------------------------
1.4.7 (16.07.2019)
- Nová funkce - Možnost párovat skladové zásoby dle ID
----------------------------------------------------------
1.4.6 (09.07.2019)
- Nová funkce - Vlastní definice pravidel obsahuje nový typ - SQL dotaz. Lze tedy přidávat načítání dat z databáze.
- Nová funkce - V případě, že existuje více zásob se stejným párovacím kódem, je uživateli nabídnuto k ručnímu spárování (pokud je nastaveno v záložce Typ importu)
----------------------------------------------------------
1.4.5 (18.06.2019)
- Nová funkce - Přidána podpora SFTP protokolu
----------------------------------------------------------
1.4.4 (10.06.2019)
- Nová funkce - CSV importy - přidána možnost upřesnit s uvozovkami/bez nich
----------------------------------------------------------
1.4.2 (06.06.2019)
- Nová funkce - U CSV souborů lze zadat znak oddělovače
----------------------------------------------------------
1.4.1 (03.06.2019)
- Nová funkce - Možnost spuštění úloh třetích stran nebo dotazů SQL před spuštěním a po spuštění
----------------------------------------------------------
1.3.9 (27.05.2019)
- Nová funkce - Import umí pracovat s atributy u jednotlivých větví XML souboru.
----------------------------------------------------------
1.3.8 (13.05.2019)
- Nová funkce - Při přesunu zpracovaných souborů lze do jejich názvu přidat časovou značku.
----------------------------------------------------------
1.3.7 (27.03.2019)
- Úprava - spouštění externí úlohy se spouští po každém dokladu, přidána možnost použít parametr #ID#
----------------------------------------------------------
1.3.6 (18.03.2019)
- Opraveno zadávání Skladu u jednotlivých pravidel
- Přidána možnost párovat zásoby dle více kritérií - lze zaškrtnou více variant (kód, čárový kód, objednací kód, ...)
- Přidána funkčnost na označení zásob, které mají být vytvořeny vždy jako textové položky
----------------------------------------------------------
1.3.5 (18.02.2019)
- Přidána možnost spustit externí úlohu po ukončení importu
----------------------------------------------------------
1.3.4 (28.01.2019)
- Přidána podpora párování zásob dle kombinace Čár.kód, Dodavatelský čár. kód, Volitelný parametr
----------------------------------------------------------
1.3.3 (07.01.2019)
- Opraveno mazání zdrojových souborů Excelu u vlastních definic
- Přidána informativní hláška u kolizních zdrojových souborů XLS x XLSX
- Do kódu číselné řady (pevné zadání) lze zadat yy nebo yyyy a bude nahrazeno aktuálním rokem.
- Přidáno pole Označený záznam do dokladů
- Přidána možnost vymazat hodnoty u zadávání volitelných definic polí
----------------------------------------------------------
1.3.2 (18.12.2018)
- Navázání objednávek je automaticky filtrováno dle odběratele / dodavatele
----------------------------------------------------------
1.3.1 (17.12.2018)
- Rozšířena podpora velmi starých souborů xls
----------------------------------------------------------
1.0.0 (04.06.2018)
- první verze aplikace
----------------------------------------------------------