1.2.3 (28.12.2020)
- přidána plná podpora Pohody MDB
----------------------------------------------------------
1.2.2 (16.11.2020)
- možnost nastavit agendy pro skeny
----------------------------------------------------------
1.2.1 (19.6.2020)
- pravidla přejmenování souborů aplikována i na přesouvané nezpracované soubory
----------------------------------------------------------
1.2.0 (15.5.2020)
- možnost nastavení prefixu názvu přikládaného dokumentu
----------------------------------------------------------
1.1.9 (24.3.2020)
- oprava zařazování dobropisů
----------------------------------------------------------
1.1.8 (20.3.2020)
- SK lokalizace cest dokumentů Pohody
----------------------------------------------------------
1.1.7 (17.3.2020)
- možnost přejmenování přiloženého souboru dle párovacího kódu
- možnost rozdělení vícestránkového PDF od QR do QR
----------------------------------------------------------
1.1.6 (12.3.2020)
- načítání platebního QR kódu - použití párovacího symbolu, když se nezdaří přiřadit variabilní symbol
----------------------------------------------------------
1.1.5 (17.2.2020)
- implementace dokumentů agendy Smlouvy
----------------------------------------------------------
1.1.4 (15.1.2020)
- možnost načítání platebního QR kódu - použije se variabilní symbol
----------------------------------------------------------
1.1.3 (5.12.2019)
- úprava editoru pro vybrání výřezu skenu dokumentu
- volitelné přiřazování skenů do adresáře dle první shody IČ
----------------------------------------------------------
1.1.2 (18.11.2019)
- nutnost definice složky dokumentů firmy po aktualizaci Pohody na verzi 12300 (POZOR! Pokud se používá napojení programu na více účetních jednotek, tak je potřeba mít v obecném nastavení program cestu do dokumentů Pohody a u jednotlivých pravidel pro účetní jednotky definovanou cestu do dokumentů firmy! Správné nastavení je vidět v globálním nastavení Pohody.)
----------------------------------------------------------
1.1.1 (31.10.2019)
- oprava funkčnosti programu po aktualizaci Pohody na verzi 12300
----------------------------------------------------------
1.1.0 (26.9.2019)
- implementace dokumentů agendy Ostatní závazky
- implementace dokumentů agendy Ostatní pohledávky
----------------------------------------------------------
1.0.9 (24.9.2019)
- možnost spuštění SQL dotazu po přiložení dokumentu
----------------------------------------------------------
1.0.8 (17.9.2019)
- implementace dokumentů agendy Prodejky
----------------------------------------------------------
1.0.7 (13.9.2019)
- možnost přepsání původního souboru
----------------------------------------------------------
1.0.6 (9.9.2019)
- načítání čísla dokladu z názvu souboru
- implementace dokumentů agendy Převod
- implementace dokumentů agendy Pokladna
----------------------------------------------------------
1.0.5 (15.1.2019)
- přidány a aktualizovány knihovny pro rozpoznání 1D a 2D kódů
----------------------------------------------------------
1.0.4 (11.1.2019)
- úprava načítání náhledu obrázku a PDF
----------------------------------------------------------
1.0.3 (14.11.2018)
- automatický výběr složky dokumentů firmy, musí se vybrat adresář dokumentů Pohody
----------------------------------------------------------
1.0.2 (23.4.2018)
- poloautomatické aktualizace
- možnost rozdělování vícestránkových PDF
- licencování programu
----------------------------------------------------------