ITFutuRe s.r.o., Pardubická 851/7, Hradec Králové, Česká republika +420 604 434 934 info@itfuture.cz ...komplexní řešení pro Pohodu


plusRouter - automatické zpracování dokladů

Aplikace určená pro automatické zpracování dokladů v Pohodě na základě nastavených pravidel a s možností zohlednění stavů skladů a dalších dokladů v Pohodě z hlediska skladové dostupnosti.

Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz

Aplikace umí dotyčné zdrojové doklady vytisknout či přenést do dalších návazných dokladů včetně volitelných parametrů a všech vazeb a ty vytisknout, provést SQL dotaz v databázi či spustit další aplikaci (např. generování štítků přepravců po fakturaci nebo dokončení expediční kontroly dokladu).

Běžným použitím je automatické vystavování zálohových faktur z přijatých objednávek s danou formou úhrady, fakturace či tisk objednávek skladem (se zohledněním rezervací, priorit apod.) či vystavování konečných dokladů z uhrazeným zálohovým fakturám.

Dalším použitím je pravidelná automatická fakturace trvalých objednávek (pronájmy, paušální platby) či kompletní zpracování „uzavřených“ výdejek (měsíční fakturace poskytnutých služeb).

Ve spojení s plusNotify lze veškeré doklady okamžitě odesílat e-mailem a naopak akce s dokladem může být navázána např. na dokončení kontroly přijaté objednávky mobilním terminálem plusMobile.


Náhled aplikace plusRouter