ITFutuRe s.r.o., Pardubická 851/7, Hradec Králové, Česká republika +420 604 434 934 info@itfuture.cz ...komplexní řešení pro Pohodu


plusReklamace - snadné přijímání reklamací

plusReklamace slouží k usnadnění práce při přijímání reklamací. Práce v agendě Reklamace v Pohodě je zdlouhavá a nepřehledná. Aplikace plusReklamace tento problém řeší.

Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz

 

Z vlastní zkušenosti víme, že přijímání a zadávání reklamací v Pohodě není úplně uživatelsky příjemné. Není nic horšího než zdržovat zákazníka, který přinesl k reklamaci vadné zboží. Z tohoto důvodu vznikla aplikace plusReklamace jejímž hlavním účelem je, celý proces příjmu reklamace zjednodušit a zrychlit.

Princip fungování aplikace plusReklamace

Aplikace se spouští jako externí nástroj přímo v Pohodě. Prvním krokem je dohledání dokladu, který se vztahuje na reklamované/vrácené zboží. Následně pomocí externích nástrojů spustíte aplikaci plusReklamace. Pro zjednodušení lze nastavit externí nástroj jako tlačítko na lištu v Pohodě. Po spuštění externím nástrojem se zobrazí okno aplikace plusReklamace, kde jsou vidět veškeré náležitosti načteného dokladu (hlavička, seznam položek atd.). V okně je k dispozici možnost editace množství (tj. zakoupeno 5 ks, vrací 3 ks atp.).

Nad každým jednotlivým kusem vraceného zboží je možné zvolit jednu z následujících operací:

reklamace výměnou - aplikace vystavuje výdejku na nový kus a příjemku na kus starý, následně se vystaví samostatná výdejka na starý kus

vrácení bez poškození - aplikace vystavuje opravný daňový doklad nebo storno původního dokladu

vrácení poškozené - aplikace vystavuje opravný daňový doklad nebo storno původního dokladu a vytváří výdejku na rozbitý kus

příjem do reklamace - aplikace zakládá reklamaci do agendy Reklamace se všemi nezbytnými informacemi


Historie

  Další důležitou a užitečnou funkcí je sledování historie reklamací. Díky tomu máte možnost zobrazení historie reklamací k danému dokladu X let dozadu. Aplikace dokáže sledovat historii napříč jednotkami, dokáže tedy pracovat i s daty z uzavřených účetních jednotek. (řešení historie za více úč. jednotek a více skladů).

Více provozoven a uživatelů

  V aplikace plusReklamace je myšleno i na správu uživatelů a možnost rozdělení na více provozoven. Pro každého uživatele máte možnost definovat konkrétní nastavení.

Tisk

  Z rozhraní aplikace lze dále přímo tisknout potřebné protokoly a je dokonce možné vybírat jaké tiskové sestavy. Není tak potřeba vyvolávat tisk dodatečně z Pohody, ale vše lze pohodlně tisknout přímo z aplikace.

Události

  U každého dokladu se každá operace zapisuje do záložky Události. Do budoucna lze tak zpětně jednoduše dohledat, zda se jedná o opakovanou reklamaci či nikoliv.

 

Hlavní vlastnosti

  • Vyřizování reklamací vrácení do 14 dní, výměnou, vytvořením reklamace
  • Jednoduché ovládání
  • Práce s více účetními jednotkami (několik let zpět)
  • Spouštění přímo z Pohody nebo zadání dokladu až po spuštění programu
  • Seznam již provedených reklamací
  • Rychlé nebo podrobné zadání reklamace
  • Možnost definovat aktuální pobočku (sklad) pro příjem zboží mimo centrálu
  • Označení reklamovaného zboží pomocí štítků

Náhledy: