plusMobile pro Android

Instalační a aktualizační nástroj plusMobile pro Android (1.0.7, 7.1.2022)

TeamViewer pro Android - nástroj pro vzdálenou pomoc

Keyboard Emulator 7.3.5.8 pro Chainway C6x
Keyboard Emulator 7.3.0 pro Chainway C6x
Keyboard Emulator 10.0.14 pro Chainway C6000

Instalace produktů pro mobilní zařízení


PHmobile - online skladový terminál

PHmobile Client 5.4.5 - 14.11.2017

Aplikace se po instalaci aktualizuje na verzi dle serveru!

PHorder - objednávkový terminál pro obchodní zástupce

PHorder 1.5.6
SQL Server Compact pro PHorder

plusDisplay pro Android

plusDisplay - Google Play
Autorun tool
plusDisplay 1.0.4
plusDisplayNG 1.0.8
plusDisplayNG 1.0.9
plusDisplayNG 1.1.0
plusDisplayNG 1.1.1
plusDisplayNG 2.0.0
plusDisplayNG 2.0.1
plusDisplayNG 2.0.2

Verze funguje i na Android TV

plusDisplayNG 2.0.3
plusDisplayNG 2.0.4

plusValid128 - ověřovač čárových kódů GS1-128

plusValid128 - instalátor

MilkLive Android

MilkLive Android

plusWeightCalculator - sčítání hmotností z váhových čárových kódů

plusWeightCalculator - instalátor

NemShopPDAClient - NemLog a.s.

NemShopPDAClient - instalátor 1.0.0

TicketLivePDAClient

TicketLivePDAClient - instalátor

Testovací aplikace MilkLive

MilkLivePDAClient - instalátor 1.0.1

plusBoxPDAClient

plusBoxPDAClient - instalátor 1.0.0

.NET Compact Framework

.NET Compact 3.5 pro PPC2003
.NET Compact 3.5 pro CE
.NET Compact 3.5 pro WM

Další nástroje

anydesk.apk
adcontrol2.apk
System.Data.SqlServerCe.dll
SQL Server Compact - Replikace a údržba DB
.NET Framework 3.5 CE - Messages
.NET Framework 3.5 WM - Messages
Total Commander for PocketPC

Instalace starších verzí produktů pro mobilní zařízení


PHmobile - online skladový terminál

PHmobile Client 1.6.2

Aplikace a nástroje pro terminály


ITFutuRe C5000W/C2000/C3000

Nástroj pro přepnutí klávesnice numeric/full
Nástroj pro automatické navázání GPRS spojení po bootu
AppCenter 5.16 EN
AppCenter 5.15 EN
AppCenter 5.14 EN
Nastavení úrovně RSSI pro roaming
Chainway C_Emulator.exe s podporou FNC1 u GS1-128 a možností uživatelského nastavení 2D scanneru
C_Emulator.exe.itf - konfigurační soubor scanneru pro nastavení délky kódu I2/5 na 2 - 14 znaků
C_Emulator.exe.itf - konfigurační soubor scanneru pro zakázání vypouštění úvodní nuly u EAN13

ITF0 = enter v čárovém kódu nahrazen tabulátorem, ITF1=všechna tlačítka (Scan i boční) skenují

C4000/C4050

Keyboard Emulator 1.8.7
AppCenter 2.1.6 EN
Microsoft RDP Client for Android
Keyboard Emulator 1.8.1i - upravený - enter v čárovém kódu

Ostatní

Ochrana proti SYN flood
Ochrana proti SYN flood - vyšší

Testování

Test plusDisplay XF
ITF PhotoKiosk

TeamViewer Android

Quick Support

Host

Copyright 2021 - www.itfuture.cz - +420 604 434 934 - info@itfuture.cz